сряда, 5 юли 2017 г.

Тайната космическа война се прекратява с напредването на плановете за разкриване на извънземното присъствиеСпоред последното от серията разкрития на разобличителя на тайните космически програми Кори Гуд (с псевдоним GoodETxSG), широкомащабните военни действия в рамките на пазената в тайна война, водена в дълбокия космос, на Марс и на Земята между два притежаващи тайни космически програми алианса, са били временно прекратени. В своите отговори на зададените му от мен въпроси (вижте по-долу) Кори описва една сложна планетарна ситуация, включваща множество човешки космически програми (както съвременни, така и древни) и извънземни цивилизации, борещи се за надмощие по въпроса за това колко информация и технологии да бъдат разкрити на останалата част от живеещото на повърхността на планетата човечество. За някои, разкритията на Кори са плод на богато въображение, подходящи за сценарий на нов епизод от "Междузвездни войни". Налице са, обаче, сериозни основания дадената от Кори информация да се разглежда като възможно най-обстойното разкритие, което изобщо ще бъде направено, относно това какво реално се случва зад завесите в най-строго пазените в тайна космически програми, осъществяващи се на Земята и в слънчевата ни система.
Според Кори, едната от страните в конфликта е един позитивен (мотивиран от идеята за служене-на-другите) притежаващ тайна космическа програма (ТКП) алианс, включващ първата тайна космическа програма, създадена от военните на САЩ – "Слънчева отбрана", и нейните съюзници, няколко древни човешки космически програми и приятелски настроени човекоподобни извънземни раси, които са генетично свързани с човечеството. В основни линии, "ТКП алиансът" иска живеещото на повърхността на планетата човечество да научи истината относно своите древни космически програми, извънземните посещения и технологиите за свободна енергия. И най-важното: "ТКП алиансът" иска да сложи край на експлоататорската световна финансова система, която е поробила икономически по-голямата част от човечеството.
Другата страна в пазената в тайна война е един негативен (мотивиран от идеята за служене-на-себе-си) алианс, включващ първата корпоративна космическа програма, наречена "Междупланетен корпоративен конгломерат" (МКК), и нейните съюзници. Към тях спадат древни Земни кръвни фамилии, наречени Кабал/Илюминати; влечугоподобни извънземни, наречени Драко, които идват от извън нашата слънчева система. На последно място, този негативен алианс включва части от "Тъмната флотилия", състояща се от човешки същества, свързани директно или идеологически с бившата нацистка СС организация, които обикновено действат извън пределите на слънчевата система, но които са били задържани в пределите й от наскоро наложената над слънчевата система всеобща карантина. В отговорите си на дадените по-долу въпроси Кори нарича този негативен алианс Кабалът/МКК/Драко/Тъмната флотилия, или по-накратко: "Ръководените от Кабала ТКПи".
Според последните разкрития на Кори, наскорошното прекратяване на широкомащабните военни действия е настъпило по молба на една трета, наскоро пристигнала група извънземни, наречена "Алианс на сферите". Кори твърди, че Сините птицеподобни – една от петте извънземни цивилизации, съставляващи "Алианса на сферите", от известно време осъществяват физически контакт с него и го водят на различни дипломатически срещи, на които враждуващите страни провеждат разговори. Според Кори, "Алиансът на сферите" притежава технология, която превъзхожда технологиите на всеки един от притежаващите космически програми враждуващи алианси, и е наложил всеобща карантина над слънчевата система. Това е предизвикало смут в редиците на "Ръководените от Кабала ТКПи", които преди това са били доминиращата сила на Земята и в слънчевата система, но които понастоящем бързо отстъпват позиции пред "ТКП алианса". В резултат на това все повече хора напускат редиците на "Ръководените от Кабала ТКПи" и се присъединяват към "ТКП алианса". Кори е в комуникация с много от тях чрез посредничеството на един подполковник, чието име засега остава в тайна.
В отговорите си на дадените по-долу въпроси Кори описва сложната динамика на накратко описания по-горе конфликт, резултатите от наскоро проведените дипломатически срещи, затруднението на "ТКП алианса" да се справи с онези отцепници, които настояват усилено за въоръжено нападение над своите бивши съюзници от "Ръководените от Кабала ТКПи", и причините за разпадането на алианса на "Ръководените от Кабала ТКПи". Той описва две нападения от страна на "ТКП алианса", довели до голям брой цивилни жертви на Марс и в подземните бази на Земята, които в крайна сметка стават причина "Алиансът на сферите" да отправи молба за прекратяване на широкомащабните военни действия. Кори разказва за плана на "Ръководените от Кабала ТКПи" за "контролирано разкриване", целящ да заблуди хората, така че Кабалът да запази своя контрол. В контраст на това, планът за разкриване, изготвен от "ТКП алианса", предвижда масови изтичания на официални документи (подобно на Уикилийкс) и телевизионни предавания, които ще разкрият истината относно ситуацията, в която се намира човечеството, и ще доведат до подобни на Нюрнбергския съдебни процеси за военни престъпления срещу (доскорошните) лидери на "Ръководените от Кабала ТКПи".
Информацията, която Кори предоставя в дадените по-долу отговори, е много подробна и заслужава сериозно внимание.ВЪПРОСИ КЪМ КОРИ ГУДВ1. Твърдиш, че между някакъв "ТКП алианс" и силите на Кабала/МКК/Драко съществува конфликт, който на моменти е прераствал във въоръжени сблъсъци в различни части на Земята и в други части на нашата слънчева система. Можеш ли да дадеш повече информация относно това къде са се провеждали тези военни действия и защо съществата от Сферите са помолили "ТКП алианса" да прекрати широкомащабните нападения над инфраструктурата на Кабала/МКК/Драко?

Преди разпадането на цялостните отношения между фракциите, които преди това са били обединени под егидата на "Тайните Земни правителства" (и техните "Синдикати", известни като Кабалът/Илюминати и различни други тайни общества), техните Контрольори (Драко Федерацията и древни Земни/човешки отцепнически цивилизации, които са вкарали в заблуда много хора, представяйки се за извънземни от различни звездни системи), между тези групи цареше огромен хаос, който в крайна сметка доведе до въставането им едни срещу други. Това предизвика избухването на конфликти в различни подземни/подводни бази, които са причината за някои от земетресенията по цялата Земя от последните месеци, както и за някои инциденти на Марс и други космически тела в слънчевата система. Много от тези групи бяха започнали да въстават едни срещу други още преди наскорошната конференция на съюзниците на Драко, където аз изпълнявах ролята на "делегат" на "Алианса на сферите" (а "ТКП алиансът" осигуряваше подкрепа чрез предоставяне на интуитивни емпати и агенти по сигурността). Това е срещата, на която високото 4 метра бяло влечугоподобно с благородническо потекло, предложи "Алиансът на сферите" да осигури на техните "благородници" безопасно напускане на "Външната бариера" на слънчевата система. Човешкият "Комитет на 200-те" присъстваше на тази среща и стана свидетел на това предложение. Членовете му останаха очевидно шокирани от случилото се и скоро след това започна не само голямата дезинформационна война (за контрол над това каква история да се представя на обикновените хора), но и хаотичните междуособици между "Групите на елита" (които, наред с други представители на "Тайните Земни правителства" и "Ръководените от Кабала ТКПи", се редуват в ролята на "делегати" на конференциите на по-широката "Супер Федерация на човекоподобните извънземни").
През последните 6 месеца се отцепиха и някои агенти на контролираната от Кабала тайна космическа програма на МКК, остатъци от "Тъмната флотилия" (която не е флотилия на Драко, а човешка ТКП флотилия, служеща на страната на Драко алианса), които не бяха останали от външната страна на "Външната бариера", както и членове на различни други ТКПи на военните черни операции. Някои от тях донесоха със себе си навременни и оползотворими разузнавателни данни, на базата на които някои от лидерите на "ТКП алианса" и техните нови съюзници предприеха действия, които не бяха координирали със Съвета на "ТКП алианса". Това доведе до две масови нападения, които причиниха смъртта на огромен брой невинни хора. Онези, които взеха участие в тези така наречени от Сините птицеподобни "зверства", не се разкаяха за стореното и заявиха, че това е цената на войната и че броят на случайните жертви е пренебрежим. Това създаде разцепление между някои от членовете на Съвета на "ТКП алианса", които имаха различни възгледи относно това как точно трябва да се действа, и породи известно недоверие към новите отцепници от другите ТКПи, които се бяха присъединили наскоро и които очевидно притежаваха различен морален облик и възгледи относно начините за противодействие. На първата голяма съвместна конференция на целия Съвет на "ТКП алианса" и съществата от "ТКП алианса", които се явиха, Сините птицеподобни бяха запитани относно това какви трябва да бъдат начините за противодействие. "Алиансът на сферите" беше осигурил на "ТКП алианса" някои изключително напреднали отбранителни технологии и помоли "ТКП алианса" повече да не напада или разрушава инфраструктурата на Кабала/МКК/Тъмната флотилия. "Алиансът на сферите" съвместно със Съвета на "ТКП алианса" малко преди това бяха разработили "План за времето след пълното разкриване", който предвиждаше да се освободят всички обитатели на тези съоръжения, да им се осигури помощ за възстановяване от преживяното, както и да се предадат всички тези съоръжения в ръцете на Земната "цивилизация от ерата след пълното разкриване". Предвиждаше се тази инфраструктура, която е била изградена с негативни цели, както и всички укривани технологии да бъдат разкрити на всички хора на Земята едновременно и да се превърнат в начало на "Стар Трек цивилизацията", за която "ТКП алиансът" си беше мечтал. Освен за някои оторизирани операции за отслабване на позициите на Кабала на Земята, "ТКП алиансът" и техните съюзници се договориха и за начините за противодействие и времевите рамки, изложени от "Алианса на сферите" и Съвета на "ТКП алианса". Предвиждаше се тези бази да бъдат отворени след "Събитието на пълното разкриване", без да се налага да се стига до конфликти при преместването на обитателите им на друго място, където някоя от съюзническите групи да им предложи своите ресурси за физическо и емоционално изцеляване.

В2. Защо "Алиансът на сферите" счита, че военното решение на проблемите между "ТКП алианса" и Кабала/МКК/Драко не е мъдър политически избор в момента и настоява за пълно разкриване за решаване на актуалните проблеми?

По-мъдрите лидери от Съвета на "ТКП алианса" са съгласни (по-военно настроените не са) със съществата от Сферите, че в крайна сметка решението трябва да дойде от самите хора. Населението на планетата се пробужда с огромна скорост, но то все още е подложено на значителен умствен контрол и дезинформация, с които трябва да се справя. Веднъж щом бъде направено абсолютно и пълно разкриване на истинската история на човечеството, на списъка с групите, които са се намесвали в нашето обществено и генетично развитие (и до каква степен), чудовищните престъпления срещу човечеството от страна на "Елита", някои от древните Земни отцепнически цивилизации и различните извънземни групи, това от самосебе си ще накара хората да се надигнат и да сложат край на робската вавилонска система на паричната магия. Самите хора ще изправят всички гореспоменати групи на съд с помощта на позитивни извънземни групи и някои от по-болезнените разкрития, които ще бъдат направени (които мнозина ще нарекат "страхово порно", но които въпреки това са част от пълното разкриване), ще предизвикат така необходимото пробуждане на "генетичната и енергийната памет" на нашия вид, което ще ни помогне да не повторим историческите цикли, които сме били манипулирани да повтаряме в продължение на повече цикли, отколкото историята на настоящата ни епоха изобщо помни. Тук също така става въпрос за това човечеството да бъде подготвено да се справя самостоятелно за първи път в историята си, след като досега е било просто една манипулирана раса.
Това ще постави началото на една ера на свободно вземане на решения от страна на човечеството, при което няма да имаме кого да обвиняваме за грешките си. Това също така ще бъде време, в което ще ни бъдат предоставени някои невероятни технологии, които за известно време са били укривани от нас, които ще издигнат качеството ни на живот до един напълно нов стандарт. Наред с това ще изживяваме енергийни промени и ще осъществяваме преход към съществуване в 4-та плътност. Това ще трябва да се основава на действията на мнозинството хора, а не на военните действия на шепа хора, на които ще се гледа като на герои и спасители, докато ние като вид не научаваме нищо в този, както се оказва, голям експеримент, или класна стая. Ние няма да бъдем освободени от силите на светлината, а в крайна сметка ще се окажем в такова създадено около нас обкръжение, което ще ни тласне да освободим самите себе си. Енергийните промени вече се отразяват на съществата с по-ниска вибрация (служене-на-себе-си/Кабалът/МКК/Драко) и те се самоунищожават чрез собствените си действия и междуособици. Тези енергийни промени в нашата слънчева система засягат всички същества с по-ниска вибрация и те дори не осъзнават, че именно тяхното реакционно поведение е коренът на собственото им унищожение.

В3. Казваш, че различни отцепници от Кабала/Илюминати се присъединяват към "ТКП алианса". Имаш ли представа за това какви световни събития или процеси биха могли да настъпят в резултат на тези и на евентуални бъдещи отцепвания?

"Ръководените от Кабала ТКПи" все още функционират в нашата слънчева система и контролират огромната инфраструктура. През последните месеци малки групи от тях се присъединиха към "ТКП алианса". Преди няколко седмици някои от тях се разкриха като инфилтрирали се агенти, когато проведоха няколко доста ефективни нападения над някои от базите на "ТКП алианса" и осъществиха няколко убийства на лидери от Съвета на "ТКП алианса". Това беше голяма крачка назад и породи известно недоверие между Съвета на "ТКП алианса" и някои от наскорошните отцепници. В момента се провеждат срещи за изглаждането на този проблем. Има също така няколко отцепили се членове/лидери на "Тайното Земно правителство" и Синдикатите, които са били поставени под "Извънземна програма за защита на свидетелите" заедно със семействата си срещу предоставяне на актуални разузнавателни данни, свидетелства срещу бившите си ръководители, както и обещание да се явят като свидетели на бъдещите световни съдебни процеси, на които след пълното разкритие ще се проведат изслушвания срещу всички групи, оказали се затворени в слънчевата система в рамките на "Външната бариера". Благополучното напускане на планетата от страна на тази първа група отцепници предизвика вълна от убийства в редовете на бившите им групи, както и усилване на паниката, в резултат на което много членове на "Елита" започнаха да преместват семействата си в своите обезопасени зони (подземни градове от ново поколение) в районите си на влияние. Има един енклав в Бразилия, който представлява основен евакуационен пункт за тези "Елити" от Запада в този момент. От няколко месеца те без прекъсване пренасят там хора и запаси. Този "Елит" знае точно какво се случва и оставят назад някои от марионетките си, за да понесат падането, точно както е било направено и в Германия през Втората световна война. При тези изслушвания в рамките на новите световните съдебни процеси, обаче, ние няма просто да чуем "Аз просто изпълнявах заповеди", а ще видим как изкараните от дупките им членове на "Елита" биват посочвани с пръст и обвинявани с думите: "Тези ми наредиха да направя това."

В4. Изглежда "Алиансът на сферите" предвижда такъв процес на разкриване, при който широкомащабните военни действа са прекратени и поставени под карантина, така че да се позволи на по-голяма част от истината да излезе на бял свят, което обаче ще предизвика още повече отцепвания от Кабала/МКК/Драко по начин, който ще доведе до разпадането на оставащите им цитадели. На навлизащите космически енергии ли се дължи този разгръщаш се процес на разкриване или е по-скоро неизбежен страничен ефект от наложената над планетата/слънчевата система карантина от страна на "Алианса на сферите"?

"Карантината" над слънчевата система беше поставена, след като "космическите енергии" достигнаха определено ниво. Тези космически енергии навлизат в нашата слънчева система вече от доста време (или по-точно нашата слънчева система постепенно навлизаше в този район на Галактиката). "Алиансът на сферите" е тук от десетилетия, извършвайки наблюдения преди да се активира и да започне да взаимодейства открито с определени групи хора. Тези енергийни промени оказват огромно въздействие върху енергийните тела на всички същества от нашата слънчева система под 6-та плътност. Това не са енергии, на които реагират единствено негативните, или мотивирани от идеята за служене-на-себе-си същества. Но те карат тези негативни същества да се настройват реакционно и да губят самообладанието, което им е позволявало в продължение на хилядолетия да управляват с железен юмрук този район на Галактиката. Онези, които обаче са позитивни, или мотивирани от идеята за служене-на-другите, се пробуждат и стават все по-осъзнати за силата на своето съзнание. Картите се обръщат и сега тези негативни същности, които са си правели планове да неутрализират енергийните промени или да избягат, се оказват в капан и изправени пред перспективата скоро да се окажат на милостта на онези, които са третирали като добитък.

В5. Как евентуално би могъл да се развие в близко бъдеще този процес на разкриване – чрез изтичане на документи както в случаите на Уикилийкс/Сноудън; чрез появата на още разобличители; чрез предприемането на действия по ключови проблеми от страна на световните лидери; чрез появи и кацания на космически кораби на "Алианса на сферите"; или по някакъв друг начин?

В момента се води широкомащабна дезинформационна война, за чието приближаване предупредих още преди няколко месеца. След като Кабалът/Илюминати разбраха, че техните "Богове" са ги предали и че сега вече всяка група е сама за себе си, те започнаха да въстават едни срещу други. Те също така започнаха да активират дълбоко инфилтрираните си в уфологичните кръгове агенти, за да започнат да предизвикват конфликти при всяка представила им се възможност. Те преминаха от позиция на предотвратяване на разкриването с междувременно кондициониране на широките маси за някакъв вид бъдещо фалшиво разкриване, към опити сега да контролират какво точно да бъде разкрито. Истината започва да изтича с такава притеснителна за тях скорост, че те изваждат някои от най-добрите си контра-разузнавачи, за да дискредитират разобличителите си по какъвто е възможно начин, същевременно обърквайки колкото се може повече хора с невярна информация, която ги представя като жертви или даже като герои в някои случаи. Целта им е да осъществят контролирано разкриване, което ще им позволи да останат на власт, да запазят заробващата финансова система и да избегнат наказанието за престъпленията си срещу човечеството (които, ако сте отворени за това, което ви казвам тук, са изключително тежки). Те не разбират, че е невъзможно "Кутията на Пандора" да бъде само открехната. Веднъж щом тя бъде отворена, всичките им демони ще се разлетят из нея, така че всички да ги видят.
Количеството информация, събрана от белите шапки (не харесвам особено този израз) или предоставена от наскорошните отцепници от Кабала/Илюминати, които бяха поставени под "Извънземна програма за защита на свидетелите", е направо поразително. Тази информация в момента е в ръцете на "Базирания на Земята алианс" и на "ТКП алианса" (които не преследват едни и същи цели). След като всичко бъде координирано, се планира тази информация да бъде направена достъпна за всички чрез интернет и чрез непрекъснати излъчвания по телевизията. Това ще се случи в определен момент – или независимо от, или като реакция на някакъв опит за контролирано разкриване от страна на Кабала/Илюминати. То ще включи провеждането в даден момент на съдебен процес в някой световен съд. Обсъждал съм въпроса за провеждането на масови арести с ръководството, но засега те не са сигурни как точно може да се организира и осъществи операция от такъв мащаб. Ще бъде много трудно да се извърши нещо такова в рамките на една огромна съвместна операция, дори при наличието на ресурсите на "ТКП алианса". Веднъж щом котката изскочи от торбата, Кабалът/Илюминати ще създадат всякакъв вид хаос чрез "фалшив флаг" операции, за да предотвратят или забавят процеса. Това е причината, поради която досега не са проведени масови арести. В момента се работи по този въпрос и някои вярват, че "Алиансът на сферите" може да помогне по отношение на тази част от процеса, веднъж щом обикновените хора се пробудят и научат за извършените от тези групи престъпления. Според някои, в определен момент това ще даде на "Алианса на сферите" свободата да се намесят директно и да помогнат в събирането на престъпниците за съдебните процеси (към които спадат и различни извънземни групи и групи от Земни отцепнически цивилизации, оказали се в капан на Земята).
Засега "Алиансът на сферите" е дал да се разбере, че те не са тук, за да ни спасяват, а че самите ние трябва да спасим себе си. Не съм бил свидетел на нищо, което да ме накара да заключа, че те ще се намесят или няма да се намесят директно. Те си имат главна директива за ненамеса, към която си се придържат. Вярно е, че евентуални действия от страна на негативните сили биха могли да отворят известно пространство за действие на позитивните сили. Зная със сигурност, че в определен момент, когато се осъществят енергийните промени и ние се превърнем в цивилизация от 4-та плътност, тези хора и същества с негативна вибрация няма да могат да съществуват в нашата реалност. Възможно е напълно да изчезнат от нашата реалност. Различните изследователи и източници представят различни теории по този въпрос, но те си остават само теории, независимо колко силно вярва някой в тях. Не всичко е ясно и никой източник не може да каже със сигурност какво точно предстои да се случи. Според Сините птицеподобни и останалите същества от Сферите, всеки, който се представя за гуру или за всезнаещ източник, следва да се отбягва.

В6. Твърдиш, че по време на преговорите със съществата от "Алианса на сферите" бели крилати Драко лидери са пожелали да им се осигури безопасно напускане на слънчевата система, като са изразили готовност да пожертват своите Драко войници и други подчинени, но предложението им е било отхвърлено. Какво е настоящото положение на тези Драко лидери и каква ще бъде тяхната роля в бъдещите преговори за бъдещето на Земята?

Да, спомням си, че вече дадох информация по този въпрос в предишните си отговори. Това беше най-ужасяващата среща, на която досега са ме карали да присъствам. Първоначално беше планувано тя да се проведе в една подземна база. Бях внезапно прибран от дома си по обичайния за "Алианса на сферите" начин на транспортиране. Едно от сините/индиговите сферични същества се появи в стаята ми, приближи се на около 45 см от гърдите ми, след което внезапно се разшири, при което аз се оказах във вътрешността на сферата, носещ се свободно в центъра й. Тя се стрелна навън и ме отведе до една огромна сфера, която обикновено е извън фаза. Материализира се стая, в която бях спуснат. Оказах се в присъствието на няколко Сини птицеподобни. Те ми съобщиха, че сутрешната конференция на съюзниците на Драко е била отменена и ми показаха холографска сцена, в която тези влечугоподобни същества комуникираха едно с друго телепатично от разстояние и обсъждаха ужасните неща, които щели да направят на делегата на "Алианса на сферите" (мен). Като се почне с това да ме разкъсат на парчета и се стигне до това да ме "превърнат в мъгла" с подобно на урина вещество с цел да деморализират и обидят мен и "Алианса на сферите". Тази информация силно ме разстрои и бях върнат у дома. Изпитах ужас, когато на следващия ден с мен се свърза контактът ми от "ТКП алианса" и ми каза, че срещата е била пренасрочена. Честно казано, направо побеснях. Вечерта бях сънувал няколко доста неприятни сънища във връзка с видяното преди това. Успях да се договоря мястото на срещата да бъде променено, така че тя да се проведе в надземна база, и ми беше позволено като мярка за безопасност да доведа със себе си 4 топ военни от "ТКП алианса" (които също така бяха и интуитивни емпати). Все още се колебаех дали да присъствам на тази конференция или не. Всички подробности относно тази среща ще бъдат изложени в електронна книга, която в момента Дейвид Уилкок подготвя.
А сега ще дам малко повече информация относно горния ти въпрос. Докато бях на тази среща, високото 4 метра бяло влечугоподобно с благородническо потекло отначало се опита да ме командва и да ме накара да му се подчиня. Не зная как и защо, но почувствах, че ме обзе някакво странно усещане за изпълненост със сила и успях да отговоря от името на Сините птицеподобни с достойнство и авторитет. "Благородникът" беше видимо озадачен от това, че не се гърча в краката му, както беше свикнал да правят хората в негово присъствие. Той беше едно много могъщо същество, което комуникираше телепатично по начин, с който никога преди това не се бях сблъсквал в многобройните си комуникации със същества, използващи телепатия. Той сякаш излъчваше силна, проникваща енергия, която пронизваше слепоочията ми. По време на тази комуникация той ми каза, че ако "Алиансът на сферите" позволи на всички Драко "благородници" да напуснат слънчевата система, те ще им предадат всички влечугоподобни от по-нисшите касти, както и всички свои извънземни и човешки последователи, явяващи се контролният апарат на повърхността на Земята. Когато повторих гласно предложението му, хората, които бяха там и които ни го бяха представили и бяха представили самите себе си като "Комитетът на 200-те", бяха очевидно шокирани и разтърсени. На срещата не се случи почти нищо повече. След края й ние се струпахме при асансьора на затворената търговска сграда, в която се беше провела срещата, и се отправихме към зоната на покрива, в която преди това бяхме пристигнали (веднъж щом се озовах на покрива, аз започнах да се треса неконтролируемо вследствие на изживения ужас). Скоро след това много от останалите групи на Кабала/Илюминати научиха за тази среща и започнаха да изпадат в паника и хаос. Отне ми известно време да се съвзема от това преживяване, като в продължение на дни страдах от главоболие и гадене. Още преди да се възстановя напълно, аз присъствах на конференцията на "Супер Федерацията на човекоподобните извънземни", на която членовете на "Комитета на 200-те" присъстваха в ролята на Земни делегати. Именно тогава те научиха, че "Алиансът на сферите" е отхвърлил молбата на Драко "благородниците". От този момент нататък отношенията между групите, които допреди това бяха донякъде обединени под чадъра на Кабала/Илюминати, започнаха да стават все по-лоши и хаотични.

В7. Говори се, че повечето подземни бази на Кабала/МКК/Драко в САЩ и на други места по планетата са били разрушени от предишни действия на "ТКП алианса". Вярно ли е това?

Не. През последните около 15 години бяха разрушени няколко подземни бази от воюващите помежду си извънземни групи (някои от които могат да се приемат за позитивни, но за които "Алиансът на сферите" счита, че все още са до известна степен ориентирани към служене-на-себе-си). Доста подземни/подводни "посолства", градове и бази бяха разрушени от групи, които преди това са били донякъде в съюз. Тази тенденция доста се засили през последните месеци и много от земетресенията, които се случиха, бяха резултат от тези битки между негативните сили. Някои от тях са се обърнали за помощ към извършващите черни операции военни групи и към гражданите на различни нации, живеещи на повърхността на планетата, да им окажат подкрепа в конфликтите им едни с други. Именно тук са замесени някои от служещите си с измама "древни Земни отцепнически цивилизации" (които са човешки), които са успели да убедят посочените по-горе групи, че са "позитивни извънземни", дошли тук, за да спасят човечеството. От дълги години те манипулират хората, живеещи на повърхността на планетата, за да си набавят военна помощ и етерни енергии в името на своята цел да си отмъстят на своите врагове (други древни отцепнически групи, различни извънземни и контролирани от Кабала ТКП агенти и персонал). Много малка част от военните действия са се дължали на операции на "Базирания на Земята алианс" или на "ТКП алианса". Това също така до голяма степен е принудило групите на Кабала да използват срещу враговете си и малкото технологии за контрол над времето и за предизвикване на земетресения, които все още са им останали, доколкото разположените им в космоса оръжия в по-голямата си част са били унищожени. Не бихте могли да научите това, ако гледате контролираните от Кабала новини, но истината е, че сред тези групи цари пълен хаос.

В8. Говори се, че по-голямата част от силите на влечугоподобните Драко са били прокудени от планетата и че са останали единствено кръвните фамилии на Кабала/Илюминати, които се опитват да предотвратят разкриването на технологиите за свободна енергия и истината за съществуването на извънземен живот и са се заели да реформират съществуващата световна финансова система. Такава ли е действително настоящата ситуация на планетата?

Не. В момента се провежда масирана дезинформационна кампания, която има за цел да контролира официалния разказ за настоящите събития, а по-нататък да контролира и какво точно ще бъде разкрито на населението. Групите на Кабала искат да разкрият съществуването на някои извънпланетни същества (предимно същества, представящи се за извънземни) и след като видят реакцията на населението, да преценят какво още да разкрият. Те си въобразяват, че могат само леко да открехнат "Кутията на Пандора", за да разкрият само някои неща, но да продължат да крият престъпленията си срещу човечеството и определени технологии, които ще сложат край на заробващата им финансова система. Тези хора се борят до самия край и често използват фрази от рода на: "Ще заграбваме всичко и няма да раздаваме нищо, докато не се стигне до леко пропадане и рязко спиране" (това е пиратска фраза, означаваща, че ще крадат, докато не ги заловят и обесят). Те толкова пъти са успявали да избегнат почти сигурното унищожение на своите групи, че сред тях има мнозина, които са убедени, че ще се отърват и този път. Колкото до влечугоподобните и другите негативни извънземни, които бягат от планетата – всички Драко и други извънземни, които са били на Земята или в други бази из слънчевата система преди спускането на "Земната бариера" и "Външната бариера" от страна на "Алианса на сферите", са все още тук. Те не са избягали или напуснали. Те и човешкият "Елит" са били планирали отдавна да са напуснали слънчевата система преди да се случи което и да било от тези събития. Всички членове на "Програмите" са били напълно сигурни, че времевият прозорец за настоящите събития ще е между 2018 и 2023 година. Никой от тях не е очаквал появата и действията на "Алианса на сферите" или промяна във времевия график.

В9. Спомена за две наскорошни военни акции, предприети от "ТКП алианса" и довели до масово избиване на членове на Кабала/МКК/Драко, които са имали незабавен кармически ефект под формата на запланувани убийства на лидерите на "ТКП алианса", които са били замесени в тези акции. Можеш ли да опишеш по-подробно действието на тези кармични процеси, доколкото подобни екстремни действия от страна на "ТКП алианса" изглеждат донякъде оправдани с оглед на дългогодишните злоупотреби, зверства и контрол, упражнявани от Кабала/МКК/Драко на планетата.

В предишните си отговори вече казах доста по този въпрос, но ще допълня каквото мога. Поради вливането в слънчевата система на така наречените "цунамни вълни от космическа енергия", действията както на съществата, ориентирани към служене-на-другите, така и на съществата, ориентирани към служене-на-себе-си, ще влекат след себе си незабавен кармически ефект – бил той положителен или отрицателен. Тези енергийни промени предизвикват видими промени в хората около нас. Обикновено негативните хора стават още по-негативни (като често пъти по тази причина разкриват истинския си облик и се самоунищожават), а положителните и любящи хора стават още по-положителни и любящи (стават още по-силно ориентирани към служене-на-другите и по-щедри в отдаването на време, умения и пари в полза на нуждаещите се).
За съжаление, вследствие на някои наскорошни отцепвания от МКК и други групи, в "ТКП алианса" дойдоха хора с напълно различен етически облик и виждания за това как следва да се извоюва победата. Някои от тях решиха, че базите на Марс и на Земята трябва да бъдат превзети при първа възможност. Никой, който е с ума си, не би посмял да нападне базите на луната, поради силния ответен удар, който би настъпил от страна на другите раси, които имат посолства на луната и са обвързани с договор за ненападение. Така просто не се прави.
Тези наскорошни отцепници също така разполагаха с известни навременни и оползотворими разузнавателни данни относно две бази и успяха да убедят някои от членовете на "ТКП алианса" да предприемат действия на тяхна основа, без одобрението на Съвета. Това доведе до осъществяването на нападение над едно от съоръженията на Марс, към което имаше прилежаща колония с помощен персонал. Цялото това съоръжение беше напълно унищожено, наред с повече от четвърт милион невинни семейства, живеещи в прилежащата колония, които представляваха робска работна ръка. Това наподобяваше бомбардирането на Япония в края на Втората световна война. Второто нападение беше една по-малка атака над подводно съоръжение (намиращо се встрани от бреговата линия на Северна и Южна Каролина, САЩ), управлявано от Драко, но с участието и на човешки персонал. В това съоръжение имаше стотици отвлечени хора, над които се провеждаха експерименти, които бяха изличени от лицето на Земята ведно с базата. През последните седмици имаше серия от атаки, осъществени от инфилтрирани агенти на МКК, които бяха успели да проникнат в редиците на "ТКП алианса" заедно с някои отцепници. Техни мишени бяха командите и водачите, които бяха взели участие в споменатите по-горе две нападения (зверства). На проведената преди това среща тези хора отрекоха, че това са зверства и твърдяха, че това са просто действия в една протичаща в момента война и че случайните жертви са неизбежни. Те не изразиха съжаление за стореното от тях и това в крайна сметка ги настигна под формата на карма.
На последните срещи това беше обяснено на членовете на Съвета на "ТКП алианса", които бяха разстроени от това, че не бяха получили предупреждение от "Алианса на сферите" (който не се намесва в нашата свободна воля или в произтичащите от нея кармически последици). Всичко това също така сериозно разруши доверието между групите на отцепниците и групите на "ТКП алианса". Веднага след двете зверски нападения отпреди няколко месеца бяха проведени множество разговори относно начините на противодействие. Сините птицеподобни помолиха повече да не се извършват широкомащабни нападения над инфраструктурата на МКК, и Съветът на "ТКП алианса" и "Алиансът на сферите" се договориха да опазят тази инфраструктура и да я предадат в ръцете на Земното човечество след разкриването. След събитието на пълното разкриване се планира робите от тези бази да бъдат изведени от тях и отведени при някои от доверените съюзници, които да им помогнат да се възстановят физически и емоционално от преживяното чрез своите рехабилитационни програми.Д-р Майкъл Сала - exopolitics.org

31.05.2015 г.

Превод: Мария Казакова

четвъртък, 9 януари 2014 г.

БОЛШЕВИШКАТА РЕВОЛЮЦИЯ - ИСТИНАТА


Всичко започва много по-рано от 1917 г. През 1879 г. Джон Рокфелер със своята компания „Стандарт Ойл" контролира 95 % от американските петролни рафинерии с амбициите да постигне световен контрол. 

През 1883 г. руснаците откриват големите петролни залежи в Баку и много бързо развиват това огромно богатство. Рокфелер среща сериозен конкурент от страна на Русия, която само след пет години — в 1888 г. завзема световния пазар. Производството им нараства много бързо. Докато през 1860 г. производството на САЩ е 70000 тона, а това на Русия — 1300 тона, през 1901 г. САЩ имат 10 млн. тона производство, а Русия — 12 млн. и 200 хил. тона. Това спомага Русия да стане една от най- индустриализираните страни в света и през 1913 г. тя надминава по индустриална продукция САЩ, Англия и Германия.
Болшевишката революция през 1917 г. заварва Русия в икономически прогрес, който развива до голяма степен средната класа — най-големият враг на конспирацията, което е и една от причините за Революцията. Втората причина е, че след разгрома на Наполеон и влизането на руски войски в Париж в 1814 г. много руски аристократи посещават Франция и възприемат революционните либерални идеи, в резултат на което се образуват двете тайни масонски ложи в Русия. Същите тези масонски ложи по- късно играят решаваща роля за революцията, специално с образуването на управлението, което напълно замества царя след неговото абдикиране. 
Социалдемократическата работническа партия покъсно става Руска комунистическа партия с водачи Ленин и Троцки. 
Най-решителният момент за Руската революция настъпва през 1905 г. в Лондон (Англия), когато Фабианската организация дава на болшевиките един голям заем за започването на революцията. Много от членовете на тази организация също им заемат големи суми. Един oт тях е известният им член Жозеф Фелс — американски сапунен магнат, който лично отпуска големи суми за същата цел. 
Якоб Шиф, Жорж Кенан, Морган и някои нюйоркски банки заемат на Япония 30 милиона долара, за да нападат Русия от изток и по този начин улесняват болшевиките, които на 1 май 1905 г. започват революцията, която не успява. Ленин е в Швейцария, Троцки — в САЩ, а Сталин — в Сибир. За услугата му японците награждават Кенан с два от най-големите им ордена „Златния военен медал" и „Свещеното съкровище". 
Още през 1915 г. в Ню Йорк е образувана специална корпорация за координиране на помощите, специално тези за болшевиките. Организаторите са Рокфелер, Морган и Нейшънъл Сити Банк. Президент на Корпорацията е Франк Вандерелип с директори Дюпон, Ото Кан и други представители на банките и известни банкови магнати.
Никой не би могъл да помисли сериозно, че капиталисти от такъв ранг ще финансират една антикапиталистическа революция, но това стана и е неоспорим факт. 
Руското генерално командване получава от един свой агент в Ню Йорк рапорт с дата 15 февруари 1916 г. Същият документ става достояние на света чрез книгата на писателя Борис Брасол „Светът на кръстопътищата". А ето и част от рапорта: „На 14 февруари 1916 г. в източната част на Ню Йорк се състоя тайно събрание от 62 делегати. Петдесет от тях били ветерани от революцията през 1905 г., а останалите са били нови членове. Много от делегатите принадлежат на интелектуалната класа, като доктори, публицисти и т. н. Целта на събранието е била обсъждане начина на започване на голямата революция в Русия. Според повечето от делегатите условията в момента са били много благоприятни, с изключение на финансовия въпрос. При неговото поставяне събранието е било веднага осведомено от някого от членовете, че този въпрос е подсигурен, във връзка с което името на Якоб Шиф е било многократно споменавано."
След абдикирането на царя — 15 март 1917 г. — се съставя временно правителство, оглавено от социалиста Коренски, който веднага дава пълна амнистия. Ленин, Сталин и Троцки се връщат в Русия и този път през есента на 1917 г. болшевишката революция успява. Троцки напуска Ню Йорк на 27 март 1917 г. с още 275 свои последователи на път за Канада. В Нова Скоча канадските власти го задържат, тъй като откриват в Троцки десет хиляди долара — голяма сума за това време. Въпреки че Троцки е притежавал американски паспорт, канадците отказват да го пуснат, защото са знаели кой е Троцки и защо се връща в Русия. По същото време Канада, САЩ и Царска Русия са във война с Германия. Революцията е била против интересите на Канада и САЩ, тъй като при успех, Ленин ще сключи мирен договор с Германия, която ще освободи войските си от руския фронт и ще ги насочи срещу канадските и американските, както и става. Под натиска на американския президент Уилсън канадците пускат Троцки и придружаващите го. 
Ленин също напуска Швейцария с 32-мата си привърженици в един военен германски брониран влак, преминавайки през военните германски линии и охраняван от германски войници. Предполага се, че Ленин предвари- телно се е споразумял с германците веднага след като завземе властта да спре войната с Германия. Защо американските банкери избират Ленин да сътрудничи в тяхната работа? Защото неговата програма предвижда национализиране на банките. Със създаването на една държавна банка се открива възможността управлението да знае във всеки момент какво влиза и излиза от банката, която вече се управлява и контролира от тях. Второ, строг контрол на работниците чрез работническите профсъюзи. Трето, национализиране на синдикатите, с което се премахват търговските тайни. Четвърто, регулиране на консумацията и още много други ограничения, единствено в полза на големия капитал.
Аз лично бих възприел част от тази програма, ако тя в действителност служеше на народа и държавата, но точно тя е в услуга на много богатите, които, премахвайки частната собственост, я поставят под контрола на държавата. А държавата се контролира от т. нар. „световен ред", който пък упражнява власт върху цялото човечество. 
Парите, които германците отпускат за революцията, са набързо стопени в Русия. Ленин се нуждае от повече средства, тъй като революцията още не е свършила. Той се обръща за помощ към Уилсън, който веднага изпраща 20 милиона долара от специалния си военен фонд. Това е чаписано в регистрите на Конгреса под № HJ8714.U5 и показва за какво са изразходвани 100-те милиона долара, гласувани от Конгреса за военен фонд. Същата изразходвана сума е документирана и в регистрите на Конгреса на 2 септември 1919 г. 
Веднага след революцията новото болшевишко правителство официално обявява, че е пленено цялото царско семейство: царя, царицата, престолонаследникът и четирите дъщери, както и че са убити в Екатерининбург и телата им са хвърлени в една изоставена мина. При многократни изследвания на мината и на други места не са намерени никакви следи, които да потвърдят горното изявление. Много са слуховете из цяла Европа, че царското семейство е невредимо, докато болшевишкото правителство продължава да твърди, че всички са убити. През 1961 г. един генерал от полското военно разузнаване на име Михаил Голониевски дезертира в САЩ и дава имената на стотици съветски агенти в западните прави- телства. Според Джон Норпел — агент на Федералното бюро за разследване — в показанията си пред сенатската комисия за вътрешна безопасност, всички сведения, дадени от Голониевски, са се оказали напълно верни и посочените от него чужди агенти са осъдени с изключение на един — Хенри Кисинджър, който не е даже и разследван. Подробности около името на Кисинджър са описани в книгата на Франк Капел „Хенри Кисинджър — съветски агент". 
Друго, още по-интересно твърдение на Голониевски е, че никой от царската фамилия не е бил убит, както и че от 1918 г. членовете и живеят в Европа анонимно в една приятелска страна. Горното твърдение не се потвърждава напълно, но някои факти дават основание да му се вярва. През 1970 г. английското правителство разкри известни документи, които удостоверяват, че през 1917 г. прези- дентът на САЩ Уилсън изпраща тайна делегация в Русия, която може би на следващата година спасява царя и семейството му. Едно друго твърдение говори в полза на горното — пълният текст на Брест-Литовския договор, подписан на 3 март 1918 г., никога не е бил публикуван. Твърди се от историци и изследователи, че в този договор съветското правителство гарантира живота на царското семейство. 
Най-учудващото изявление на Голониевски е, че самият той е престолонаследникът — синът на императора. Повече от десет години Централната разузнавателна служба прави пълни и всевъзможни изследвания и съпоставяния с малкия царевич, с чиито снимки разполагат. 
Доктор Александър Винер установява, че Голониевски има същата болест — хемофилия, от която е боледувал и малкият престолонаследник.
Херман Кимзи — началник на Централното разузнавателно управление и други служители под клетва свидетелстват, че Михаил Голониевски действително е престолонаследник Алексей. През 1977 г. една жена твърдеше, че е Анастасия — сестрата на престолонаследника Алексей. 
Тези твърдения е много трудно да бъдат доказани в съда, тъй като други съображения не биха позволили това. По това време руският император е бил най-богатият човек в света и е оставил всичките си богатства в американски и европейски банки. Тези авоари днес възлизат на стотици милиарди долари, които наследниците би трябвало да получат. 
Един от най-осведомените хора за събитията в Русия преди революцията, по време на революцията и след нея е кореспондентът на „Таймс" Роберт Уилтон, който е живял в Русия и там е получил образованието си. В книгата си „Последните дни на Романови", издадена на френски, той дава списъка на хората, управлявали Русия през 1918 г. по националности. В английския превод на същата книга този списък е умишлено изпуснат. Това са страниците 136, 137 и 138 от същия автор Роберт Уилтон: 

Централен комитет на болшевишката партия, учреден през 1918 г. 
Бронщайн (Троцки), Апфелбаум (Зиновиев), Лури (Ларин), Уритцки, Володарски, Розенфелд (Каменев), Смидович, Свердлов (Янкел), Накхамкес (Стеклов) 
Всички гореспоменати — девет евреи
Улянов (Ленин), Кириленко, Лунчарски — трима руснаци, общо дванадесет.
Всички чужденци на високи постове и участници в комитета са си променили имената с руски.От 22 членове: 3 руснаци, 1 грузинец, 1 арменец, 17 евреи.
Следва списъкът на членовете на Централния изпълнителен комитет:


Всичко 61 членове, от които: 5 руснаци, 6 латвийци, 1 германец, 2 арменци, 1 чех, 2 грузинци, 1 караим, 1 украинец, 42 евреи.

Следва списъкът на Извънредната комисия на Москва:

Ж. Свердлов е брат на председателя на Централния изпълнителен комитет. 
Блюмкин и Александрович са физическите убийци на граф Мирбах. 
Всичко 36 членове, от които: 1 поляк, 1 германец, 1 арменец, 2 руснаци, 8 латвийци, 23 евреи. 

От 1918 г. до 1938 г. повечето от ръководителите на болшевишка Русия са чужденци, предимно евреи. Няма комитет или комисариат, в който те да не са били болшинство от най-малко 75 %. 
Според официална информация от Русия в 1920 г. от цялата болшевишка администрация (545 членове) 447 са евреи, което представлява огромен процент в сравнение с еврейското население в Русия по същото време — около 8 милиона души или само 4 %. 
Централният комитет на Комунистическата партия в Москва през 1936 г. се състои от 59 членове, от които 56 са евреи, а останалите трима — женени за еврейки. 

Следва списъкът: 

Руснаци, женени за еврейки: Сталин, С. Лобов и В. Осински. Останалите 56 са евреи: Балицки, Бауман, Варейкис, Гамарник, Егов, Заленски, Кабаков, Каганович, Кнорин, Литвинов, Мануилски, Носов, Пятницки, Аазумов, Рухимович, Риндин, Хитаевич, Чудов, Шверник, Аихе, Ягода, Якир, Яковлев, Грядински, Камински, Уншлихт, Еулин, Калманович, Бейка, Зифринович, Трачтер, Битнер, Канер, Лео Крихман, Лепа, Лозовски, Позерн, Дерибас, Стривски, Н. Попов, Шварц, Вегер, Мехлис, Угаров, Благонравов, Розенголц, Серебровски, Щайнгарт, Павлуновски, Соколников, Бройдо, Полонски, Вайнберг.


Списък на болшевишките посланици през 1935—1936 г.
Още по-очебиещо е положението в съветския Съвет на цензурата през 1935 г. в Москва. В него не влиза нито един руснак или представител на друга националност. Всички членове 100 % са евреи. 
Много от руснаците започват да се оплакват помежду си и да се мълви, че болшевиките работят за юдизма. Анархистите предприемат по-смела стъпка. Започват да правят научни и литературни събрания, на които известният анархист Лев Черни обяснява, че болшевиките не са откровени социалисти или комунисти, а са евреи, които работят тайно за юдизма. Всички анархистични клубове в Москва и Петроград са унищожени по най-жесток начин. Дори сградите са разрушени с оръдия и членовете им избити. 
След Първата световна война 1919—1920 г. за евреите настъпват предсказанията на техния месия: Русия попада изцяло в техни ръце. Унгария е под управлението на Бела Кун; Австрия — под опеката на Ото Бауер, който дълги години ръководи външната и вътрешната политика на страната; Източна и Южна Европа, Северна и Южна Африка са тяхна Ханаанска земя, както и цяла Америка. 
Още през 1929 г., веднага след отстраняването на Троцки, Сталин постепенно започва да премахва неговите привърженици, повечето от които са евреи. Много са из- бити, а други са в затворите. Янкел, главата на политическия отдел към армията, е убит. Евреинът генерал Якир също е убит. Ягода е в затвора, а още много други изчезват, като на тяхно място застават руснаци. През 1938 г. повечето от старите ръководители, генерали и политици на болшевишка Русия, са изправени пред съда за предателство, шпионство, измяна на родината и са лик- видирани от Сталин. Много историци, критици и пи- сатели твърдят, че Сталин прави тази голяма чистка единствено от страха да не го свалят от власт. Това действително е една от причините. Но той е имал достатъчно време да види и разбере какво става около него и че самият той е попаднал несъзнателно в мрежата на това Световно невидимо управление, и е станал негова пионка, затова прави опит да се отърве от неговото опекунство. И той, както много други преди него, не преценява добре силата на противника си. В потвърждение на това е загадъчната му смърт през март 1953 г. 
Вярно е че Сталин е бил груб и страхлив, но не е бил глупав, както го представяше международната работническа класа. Настъплението на чужденците интелектуалци по време на революцията и след това, го плаши. Неслучайно той отново отваря вратите на руските православни църкви, когато германците са пред Сталинград и апелира към Матушка Русия. Сталин официално заявява, че руската култура не трябва да изчезне. 
Идвайки на власт, Никита Хрушчов напълно отрича Сталин и специално чистката след 1930 г. Кой е Хрушчов? Няколко дни преди отстраняването му от власт имал 4- часова среща с Рокфелер. Предполага се, че неговият „бос" му е наредил да се оттегли без съпротива.
Много отдавна, пък и сега много хора си задават въпроса защо Сталин сключва през март 1939 г. пакт за ненападение с най-големия си идеологически враг — Хитлер. Този пакт за известно време се отразява отрицателно върху отношенията между Съветската и другите комунистически партии. Отговорът е следния — програмата на Комунистическата партия подтиква капита- листическите страни към въоръжени конфликти между тях. 
На една сесия на Третия интернационал през май 1938 г. Сталин казва следното: „Възраждането на революционни действия от голям мащаб няма да бъде възможно, докато не успеем да използваме разногласията между капиталистическите страни, тоест да ускорим въоръжен конфликт между самите тях. Доктрината на Маркс-Енгелс- Ленин ни учи, че всяка война автоматически трябва да завърши с революция. Тези, които не разбират тoва, не знаят нищо за революционния марксизъм."
Съветският вестник „Правда" от 7 ноември 1938 г. помества едно изказване на Георги Димитров, генерален секретар на Коминтерна: „Ние трябва да предотвратим едно криминално споразумение между фашистките агресори и британската и френската империалистическа клика." 
Може би най-съществената причина за сключването на този пакт е да се включат САЩ във войната. Германия, освобождавайки войските си от съветската граница, ще може да ги използва срещу Франция и Англия, които сами не биха могли да удържат на германския напор и неминуемо ще се наложи САЩ да се притекат на помощ, както и стана. В предизборните си речи Рузвелт непрекъснато обещава на американския народ, че в никакъв случай няма да позволи американски синове да се бият и да гинат по европейските фронтове. Натискът от Англия и Франция върху Рузвелт е голям. Германците напредват по всички фронтове и съдбата на Европа е поставена на карта. Рузвелт търси удобен момент, за да промени американското обществено мнение, което е против войната и самия той създава един прецедент с Пърл Харбър. 
Нападението на Пърл Харбър не е изненада за никого. Рузвелт го очаква, желае го и го ускори. Елеонора Рузвелт пише: „Ние всички го очаквахме."
Материалните загуби и човешките жертви край Пърл Харбър настройват американците срещу Япония. Америка обявява война на Япония и тъй като Япония е в Тристранния пакт с Германия и Италия, Америка автоматически влиза във война с Германия и взема активно участие във Втората световна война. 
Друг решаващ фактор за подписването на пакта за ненападение между Съветския съюз и Германия е съветът и авторитетното мнение на един от дейците на болшевиш- ката революция — българина Кръстю Раковски. По това време — януари 1938 г., той е в затвора „Лубянка" в Москва заедно с Бухарин, Райков, Ягода, Карахан и други. Съдбата му е предрешена — да бъде разстрелян както всички останали, но в последния момент присъдата е заменена с нова — 20 години затвор. 
Идеята за този известен пакт е на Раковски, който като затворник я дава на Сталин и ръководи неговото сключване. Той свързва Сталин с отговорните лица, които правят такъв пакт възможен. Години наред след това Сталин използва ума и компетентността на този неимо- верно начетен и интелигентен затворник. Говори се, че живее някъде в Сибир, но не като затворник, а като съветник на Сталин. Умира някъде през 1958 г. За съжаление този голям ум е пръв помощник на Троцки и е плувал във водите на това могъщо и всесилно невидимо Световно управление, което той непрекъснато при разпитите му със страхопочитание нарича „ТЕ". Той с подробности обяснява на Сталин кои са „ТЕ", какво „ТЕ" са в състояние да направят, като му доказва с много, вече минали събития, че той, Сталин, е пионка в техните ръце. Той нарича Сталин бонапартист и описва в такива подробности Ленин, Троцки и цялата съветска история, които и самият Сталин не знае. 
Раковски е виден комунист и близък родственик на големия родолюбец и български революционер Георги Сава Раковски. Роден е в Котел, изгонен от България като левичар, установява се в Добруджа, където баща му притежава големи имения. Според Мирния договор след войната Добруджа преминава към Румъния. Изгонен и от Румъния заради революционните си идеи, Раковски се установява в Швейцария, откъдето по същите причини също е прокуден. Установява се във Франция и следва медицина в Нанси и Монпелие, където получава докторска титла. През войната представлява българските левичарски организации на Цимервалдската конференция. Взема активно участие в болшевишката революция и през 1919 г. става председател на Съвета на народните комисари. От 1923 до 1925 г. е съветски посланик в Лондон, а от 1925 до 1927 г. — посланик в Париж. 
По време на разпита му в затвора „Лубянка" Раковски заявява: „Тъй като Добруджа стана румънска, без да искат моето съгласие бях превърнат в румънец. Аз съм роден българин и се чувствам такъв." 
Прочетох няколко пъти цялата документация по следствието, водено от най-високия по ранг съветски следовател Гаврил Гаврилович Кузмин (Габриел), лично доверено лице на Сталин. Той е следвал във Франция и е говорел свободно френски език, езика на който се е провел разпитът, тъй като Раковски е говорел по-добре френски, отколкото руски. Останах възхитен и очарован от отговорите, ума и смелостта на този българин. Самият следовател накрая признава, че такъв културен и прям човек не е срещал. Раковски открито казва на Сталин какво мисли за него и накрая решава да му даде една блестяща идея — сключване на пакт за ненападение с Германия. На първо място тази идея се вижда на Сталин абсурдна. След подробните обяснения на Раковски сключването на пакта става най-голямото желание и цел на Сталин и обкръжаващите го. Стига се до въпроса как практически да се осъществи и какви връзки да се използват за започване на преговори. И тук Раковски помага на руснаците, като ги свързва с масони, които подпомагат реализирането на идеята. 
Както е известно, Сталин послушва съвета на Раковски, сключва пакт с Хитлер и цялата Втора световна война послужи единствено на интересите на революцията. Няколко странни неща се случват по време на процеса на Раковски. Американският посланик Дейвис лично присъства на процеса и прави някакви тайни знаци на Раковски, които са забелязани от съветската тайна полиция. По-късно, след процеса, посланикът си пришива, че е поздравил с тайни масонски знаци Раковски и му е дал да разбере, че ще бъде спасен. 
На 2 март съветското посолство в Лондон хваща следната радиограма: „Амнистия или нацистката опасност ще се увеличи."
На 12 март в 9 часа вечерта Върховният съд на СССР трябва да произнесе присъдите. Същия ден в 5,30 часа сутринта хитлеровите войски навлизат в Австрия. 
Всичко това не е останало незабелязано от ГПУ и Сталин. Същото се вижда от изказванията на следователя Кузмин пред лекаря на „Лубянка": „Трябва да сме много глупави да мислим, че поздравът на американския посланик, дешифрираната радиограма, съвпадението на инвазията в Австрия с дата на произнасяне на присъдите са само случайност. Не, ние не „ГИ" видяхме „ТЯХ", но ние чухме техния глас и разбрахме техния език." 
Следователят има предвид тази всесилна тайна организа- ция, която управлява света. От казаното става ясно, че Раковски е бил един от „ТЯХ". 
Преди всичко Раковски е голям диалектик с огромна култура, първокласен оратор и над всичко фанатичен революционер — фамилна черта, придобита по наследство. 
Настоящата съветска политика, както вътрешна, така и външна, е доста объркана и неустановена. Не е много сигурно дали „гласността" и „перестройката" иа Горбачов ще се наложат. Мнозина от старата генерация се страхуват за местата си, а някои — за запазване на русофилството. Славянските организации, които растат ежедневно, обвиняват новата система, че омаловажава руската култура, симпатизирайки на общия враг — ционистките рефюзници. 
Едно обаче е ясно: Кремъл и международните банкери не могат да спрат и няма да попречат на бъдещото атомно развитие, няма да спрат фракционното развитие в техните „сфери на влияние", които много бързо намаляват, както и няма да установят мир нито в Съветския съюз, нито в Америка. Всичко е предначертано и програмирано. 
Отварянето на китайския и на съветския пазар дава възможност на международния капитализъм да продължи още по-дълго злокобните си деяния. 
В момента на подписването на договора между Горбачов и Рейгьн в една друга зала се подписа споразумение между Армънд Хамър —- американски милиардер, петролен магнат, германски, италиански и японски фирми, от една страна, и Съветския съюз, от друга, за построяването и оперирането в Казахстан на „петрохимически комплекс" с най-големите и модерни пластмасови заводи в света, на стойност много милиарди долари, С тези изменения и отстъпки в идеологията си Съветският съюз и Китай признават пред света, че „социалистическият експеримент", който направиха Ленин, Сталин и Мао, е бил трагично погрешен. Казвам трагично, защото този експеримент беше заплатен много скъпо с цената на милиони жертви. Преди 70 години съвсем погрешно марксизмът беше приет от много честни хора като нещо, което е противоположно на капитализма! Днес, след като марксизмът се дискредитира, все по- трудно става за човека да го поддържа или да го приеме като своя идеология. В едно обаче съм сигурен — нищо няма да спре човечеството и неговите илеалистични реформатори да търсят по-добър и справедлив път за организиране на обществото. 
Напоследък в САЩ най-актуалният въпрос е: кой от двамата големи политици — Рейгьн или Горбачов прави компромис и коя от страните ще се възползва повече след подписването на споразумението между двете страни. 
Как стана така, че Рейгън, който през целия си живот ненавижда комунизма прегръща Горбачов на Червения площад в Москва и го нарича свой приятел" Този човек, който през осемгодишното си президентство показва непоколебима твърдост по отношение на решенията си и многократно се пребори с американския Конгрес и Сенат, сега отстъпва пред „Империя на злото" както самият той я наричаше! Не — Рейгьн не прави никакъв компромис нито със съвестта си нито с интересите на Америка. А големите изменения, които Горбачов се мъчи да прокара в Съветския съюз, Рейгън преценява като положителни и от голяма полза, за Америка и затова ги поддържа и насърчава. 
Горбачов от своя страна трябваше да предприеме драстични мерки, за да се справи с бързо западащата икономика,и с един друг деликатен въпрос — „проблемът с многонационалните републики". Един въпрос, за важ- ността на който много хора не си дават сметка. В Съветския съюз има повече от сто различни национално- сти, които живеят на своя собствена територия поколения наред, говорят свой език, спазват и са привързани към своите традиции. Те отхвърлят натиска от страна на Москва, налагаща им русифициране, което представлява нещо като заредена бомба. В САЩ също има повече от сто различни националности, но това са хора, пръснати навсякъде из цяла Америка. Те говорят само английски език. Желанието на родителите е децата им да говорят английски и да бъдат добри американци. 
Всички драконовски методи на Илюминати, използвани във Франция, са повторени в Русия. Болшевишката революция е точно повторение на Френската. Избиването на затворниците в Петроград е пълно копие на събитията в Париж. Удавянията в Черно море приличат на тези в Лоара и Рона. Лозунгите срещу буржоазията и кулаците са същите, измислени От Робеспиер. Идеалистът Ленин, също като Робеспиер, не заповядва масовите кланета, но ги позволява и не се старае да ги спре. 
След всяка революция, независимо от това как се наричат установените партии — комунистически, социалистически или земеделски, те служат на една централа и стриктно изпълняват нарежданията й. 
Веднъж установеният строг контрол над народа означава край на демокрацията: „Правото е само на страната на силния!". Народът е поощрен да „работи" и да помага за подобряване на условията, но в никакъв случай не е допускан до тайните на държавните ръководители, тайни които и те самите не знаят, тъй като истинските водачи са чужденци. Те им служат, без дори да ги познават. 
Американски, германски и други международни инду- стриалци, които финансират отделни страни, ги контроли- рат напълно. Те постигат целите си в комунистическите страни. Богатата класа и до голяма степен средната, независими от големия капитал, са унищожени, и невиди- мите международни капиталисти си вихрят кончетата в тези нещастни страни. Тук те постигат не само финансов контрол, но и една многовековна мечта и цел — разрушаване на християнството. Сега е ред на САЩ. Вижда се краят на тази най-демократична и хубава за живеене страна. 
Ако всеки американец разбере, че една революция ще сложи край на неговите религиозни убеждения, край на едно нормално и демократично управление, край на неговата частна собственост и край на законността, с целия арсенал от оръжия, които всеки американец притежава в дома си, никога не би трябвало да допусне чуждите нашественици в собствения си дом — Америка. 
Тъй като „Комунистическият манифест" на Карл Маркс се е използвал както в миналото, така и днес като една от основните програми, налага се да се спра, макар и за миг, на неговата личност. 
Карл Маркс е бил член на Лигата на правото, което не е нищо друго освен скритото име на Илюминати.172 След смъртта на Вайшоп той е нает да пише революционна пропаганда за Лигата с цел да се постигат размирици. Известният „Комунистически манифест" Маркс пише също под надзора на Лигата на правото, която сменя името си на „Лига на комунистите". 
Защо комунистите празнуват 1 май? Зщото е рожденият ден на Илюминати. 
Защо комунистите използват петолъчката за своя емблема? Това е символ на петимата синове на Ротшилд. 
Защо комунистите използват червения цвят. за да подчертаят своето революционно движение? Това идва от червената фирмичка на фамилията Майер, който променя името си на Ротшилд. 
Идеите на Ленин идват направо от „Комунистическия манифест" на Маркс. Идеите в „Комунистическия мани- фест" са точно тези на Адам Вайшоп, който получава заповедите си от Ротшилд. 
Марксизмът проповядва, че диктатурата на пролета- риата ще установи безкласово общество, което ще даде възможност на всеки да живее в мир, благоденствие и свобода. 
Колко болшевишки лидери бяха от бедната класа? 
Колко години изминаха от революцията досега и къде са мирът, благоденствието и свободата? 
Всичко досега ни показва, че комунистическата партия е фронтът на супербогатите за още повече богатства и власт. Не комунистите управляват партията. Друга, скрита сила я контролира; сила, която не се вижда от обикновения човек Тя не идва нито от Москва, нито от Пекин, а от Ню Йорк. Неудобните режими и диктатори в комунистическите страни не се сменят от народа, а от т. нар. техни най-големи врагове — капиталистите. Централизираната система дава възможност да се съсредоточат богатствата на цели държави в ръцете на малцина. 
Гери Алан в книгата си „Никой да не смее да го нарече конспирация" дава следната дефиниция за комунизма: „Не е движение на потъпканите маси, а създадено такова, манипулирано и използвано от борещите се за власт милиардери с цел да контролират целия свят.'' 
Международните банкери, които контролират световната търговия, са тези, които дават нарежданията на Съветския съюз, Китай и всички техни сателити." Това е била идеята на Вайшоп още преди Маркс: чрез масонските ложи подготвени лица да превземат всички държавни ръководства и да подготвят „Novus Ordo Seclorum" (нов ред в света) — мечтата на Ротшилд. Никола Маринов Николов

събота, 24 ноември 2012 г.

ОМЕГА ФАЙЛОВЕТЕ - Нацистки бази в АнтарктидаСега ще проучим многобройните твърдения за нацистки бази в Антарктида, които както казахме, може би са точката на произхода на “нацистко-сивата” флота, с която Барни и Бети Хил се сблъскаха по време на тяхното отвличане. 


Историческите факти са ясни. В началото на 1938 г., дълго преди края на Втората Световна Война, нацистите започнаха да изпращат многобройни изследователски мисии до региона Кралица Мод на Антарктида. Постоянен поток от експедиции са били изпращани от бели първенци от Южна Африка. Над 230 000 квадратни мили от замръзналия континент били картографирани от въздуха и германците открили обширни райони, които били изненадващо свободни от леда, както и топли водни езера и пещерни заливчета. Съобщено е, че е открита огромна ледена пещера в един ледник, която се простирала до 30 мили към голямо горещо геотермално езеро дълбоко в недрата на земята. Най- разнообразни научни групи се преместили към областта, включващи ловци, трапери, колекционери и зоолози, ботаници, земеделци, специалисти по растенията, паразитолози, морски биолози, орнитолози и много други. Многобройни дивизии на германското правителство били включени в топ секретния проект. 

Тук, вече историците млъкват, докато само онези от тях, които си спомнят или наистина се връщат назад, биха обмислили следващите недомлъвки. 

След като цялата информация била събрана, в преименуваната Ню Швабенланд започнали да прииждат групите по-дълбоки подземни конструкции. Те дошли на товарни кораби, военни транспортни кораби и подводници. Товарните кораби идващи от Южна Африка били защитени от множество подводници- убийци и военни кораби. Това би могло да обясни усилените интензивните нацистки военни усилия в Северна и Южна Африка. Всеки кораб, който дори се приближавал до морските маршрути от Южна Африка до Антарктида е бил разрушаван от германски подводници с цел съхраняване на тайната. След като всички стоки били донесени, започнали да се появяват и ВИП-овете и учените от УЛТРА, високо специализираната нацистка SS група също като MJ-12. 

УЛТРА винаги е контролирала всичко в Антарктида. УЛТРА е името на секретна извънземна интерфейс агенция в NSA (NSA - Национална Агенция за Сигурност). Запомнете, че NSA има връзки едновременно с нацистките SS и базата Дълси. Според контактьора Алекс Кулиър, членовете на по- горните нива на групата NSA-УЛТРА са клонирани репликирани образи, или са толкова тежко имплантирани, виртуални киборги, че те едва могат да се считат за хора; автомати, които са контролирани от разстояние от груповото его или груповото съзнание на сивите. Трябва да се отбележи, че УЛТРА е също името на свръхсекретна ЦРУ-NSA-извънземна база под платото Аркулета и върха североизточно от Дълси, Ню Мексико. Това може също да обясни настойчивостта на Валдамар Валериан, че ранни изрезки от вестници просто дават приоритет на избухването на Втората световна война и на факта, че немците са били навсякъде, дори и в Ню Мексико, изучавайки пещери и мини, купувайки земя и отприщвайки всякакви мистериозни дейности. 

Възможно ли е Антарктида да е истинската сила зад Новия Световен Ред? Ако нацистките бази все още съществуват в Антарктида тогава те без съмнение все още поддържат таен контакт с Баварските култове, които спонсорирали и били неотменна част на нацистката партия, както Баварското общество ТУЛЕ например. Интересно е, че обединената Източна и Западна Германия павира пътя за “унификацията” на Европа. Например, всички икономически търговски кодове трябва да се обработват през Германия. Германия се опитва да наложи със сила ограничения на кариерата, където кариерата на човек е определена от семейството, в което е роден; британска новинарска агенция говори за разследванията на Баварска секретна служба, които редовно са били докладвани, за контрабанда на оръжия и обогатен плутоний в Германия от ядрения черен пазар установен от тях в бившите Съветски Републики, илюминати има своя собствена база в Германия (Бавария) и Германия е най-активната страна в международното движение за цензура и контрол на Интернат. С други думи Демокрацията изглежда умира в болезнена смърт в Германия, ако наистина тя е съществувала там първоначално. 

Конструкциите и секретните проекти за Ню Швабенланд продължили през целия развой на войната. Малко преди края на Втората Световна Война, две германски подводници с провизии, U-530 и U-977, били спуснати от пристанище в Балтийско море. Те взели със себе си членове на изследванията по антигравитационния диск и групата за развитие УЛТРА и последните от най-важните компоненти на диска (много от тази технология и хардуер е била транспортирана към базата по време на войната). Тук се включваха бележките и рисунките за дизайна на последния въздушен диск и дизайните за гигантските подземни комплекси и квартирите за живеене базирани върху забележителните подземни фабрики на Нордхаузен в планините Харц. Двете подводници пристигат навреме в новата земя на Ню Швабенланд, където разтоварват всичко. Когато няколко месеца по-късно те пристигат в Аржентина, техните екипажи били пленени. Изглежда като че ли са разчитали или на приятелски настроените аржентинци, или нарочно са се оставяли да бъдат видени за дезинформация. 

Екипажите на тези подводници били разбира се разпитани от американските разузнавателни агенти, които подозирали съществуването на Антарктическа база. Каквото и да се опитали да им кажат нацистките войници, очевидно американците не били убедени... специално отчитайки последващите и завършили без успех военни акции на американската флота срещу “последният батальон” на нацистите в Антарктида. Тези акции се ръководели от адмирал Ричард Е. Бърд, който пристигнал в Антарктида с цялата военна армада и провизии за 6 месеца. Въпреки, че цялата експедиция е продължила само 8 седмици, като само приблизително три седмици на активни антарктически операции. Антарктиците били отчаяни по време на войната и знаели, че конфронтацията е била неизбежна. Били положени много усилия в развитието на секретни оръжейни проекти за защита на тяхната нова подземна империя, която без съмнение е била конструирана с “помощта” на огромно количество изразходваеми работници-роби транспортирани от концентрационните лагери в Европа. 

Главната база - град на Антарктида станала известна като Новия Берлин, или с кодовото си име “База- 211”. Действителното начало на германския интерес към полярните региони може би датира преди най- ранните полярни експедиции на американската флота. 

Например един сегмент от НОВА разказал, че пленените останки на капитан Чарлз Хал на злополучната експедиция Поларис, една от първите американски авантюри към Северния полюс, били открити в един леден гроб от последваща полярна експедиция. Изглежда че, когато тялото било проучено било открито, че то съдържа отрова. От претърсените записи било открито също, че готвачът (който би бил в перфектна позиция в раздаването на отровата) и първият помощник-капитан на експедицията били немски окултни шпиони! Запомнете, че немските тайни общества на Бавария, които спомогнали за стремителното хвърляне на Германия в първата и втората световни войни, датират далеч назад до античните времена когато - следвайки окупацията на Египет - военните сили на (не)”Свещената Римска Империя” базирани в Германия, мястото на правителството за HO.R.E, донасят от Египет черните гностични “змийски култове”, които по-късно издигат баварските илюминати, Баварското общество ТУЛЕ и множество други по-малко познати сатанински расистки култове, които гравитирали около тези. Възможно ли е тези окултни шпиони, които саботирали експедицията Поларис да са се опитвали да защитят тайна скрита дълбоко в полярните региони. Би ли могла тази тайна да е имала някаква връзка с древните сътрудничества между Баварските сатанински култове и влечугоподобните? 

Германски полярен изследовател, който ние ще идентифицираме като “Стефан” разкрива, че “историческите” начала на немския интерес и изследвания в Антарктида или региона на Южния полюс започват през 1873, когато сър Едуард Далман от името на току-що основаното Германско Общество за Полярни Изследвания, открил нови антарктически пътища с неговия кораб “Грьонланд.” “...Далман открил “Kaiser-Wilhelm-Inseln” на западния вход на Бисмаркщрасе покрай островите Биску. Изследвайки полярните региони, немците били вече по това време доста иновативни, “Грьонланд” е бил първият парен кораб, който видял антарктическия лед изобщо. 

В следващите 60 години място взели още 2 експедиционни тласъка и две завършени експедиции били задоволителни, а именно през 1910 г. под командването на Вилхем Филшнер с неговия кораб “Дойчланд” и през 1925 г. със специално направен кораб за полярни експедиции, “Метеор” под командването на д-р Алберт Метц. По време на последните години преди Втората Световна Война германците предявили претенция за хегемония върху части от Антарктида и желанието да притежават своя собствена база се покачило неимоверно. По това време Антарктика не била сигурна, както е сега с международните договори и прагматично доказателство на германските твърдения е бил единствен удар към южния полюс в навечерието на войната, което изглеждало като най-добрия избор. 

Самият Хитлер бил загрижен за опората в Антарктика и такава претенция би била използвана доста добре за национал-социалистическата пропаганда и по-нататъшни демонстрации на въставащата “Суперсила Германия”. От друга страна все още била отбягната нова провокация на съюзниците за известно време. Тогава Германия още не била напълно готова за предстоящата война. Родила се идеята за полу-цивилна експедиция в сътрудничество с германската национална въздушна компания Луфтханза. Цивилна експедиция с действителен военен и стратегически фон, високо политически нападателен балансиращ акт. Командването на този удар е било поверено на опитния капитан Алфред Ритшер, който вече е бил провел няколко експедиции до Северния полюс и показал кураж и умение в критични ситуации. Избраният кораб е бил “MS Швабенланд”, немски самолетоносач използван от 1934 за трансатлантическо доставяне на поща чрез специални бойни лодки, известни като “Дорниер Уейл”. Тези “уейлове” били монтирани на парни катапулти на палубата на кораба и по този начин е било възможно да се стартират и презареждат много лесно. Това обстоятелство би могло да се докаже много добре по време на експедицията. “Швабенланд” е бил подготвен за експедицията в корабостроителниците в Хамбург, което коствало огромното количество от 1 милион Райхсмарки, близо една трета от целия бюджет на експедицията. 

Междувременно, екипажът е бил подготвен и планиран прецизно от Германското Общество за Полярно Изследване. Това общество също направило сензационната стъпка да покани Ричърд Е. Бърд, най- известния американски антарктически изследовател. В средата на ноември 1938 г. той пристигнал в Хамбург и показал на екипажа и на чисто селектира публика от 84-ма души, неговият Антарктически документален филм в Ураниа в Хамбург. Бърд, който е летял над южния полюс като първия човек през 1929 г., по това време е бил вече жива легенда, национален герой на американците и най-известния от полярните изследователи. През 1938 г. той все още бил цивилен. Тези немци би могло да се каже, че са типична ирония на историята, защото близо десет години по-късно точно този Ричърд Е. Бърд - по- късно с ранг американски адмирал на флота - получил инструкцията да разруши секретната германска антарктическа база “211”. За целта, му било предоставено командването на най-голямата военна сила на антарктическия лед, 13 кораба и близо 4000 души персонал. Тази мистериозна операция завършила с катастрофален край. 

“Швабенланд” напуснал пристанището на Хамбург на 17 Декември 1938 г. насочвайки се към Антарктида с прецизно планиран и определен маршрут и достигнал леда на 19 Януари 1939 г. на 4° 15’ Запад и 69° 10’ Юг. В последвалите седмици на 15 полета, “Пасат” и “Бореас” прелетяват над 600 000 кв. км и правят над 11 000 снимки със специално създадената немска “Zeiss Reihenmessbildkameras RMK 38”. Старите норвежки карти от 1931 г. на тези области били подновени, като доказали верността си. (Не би могло да е различно, защото норвежките експедиции преди, никога не са навлизали толкова дълбоко в леда от използваната северна десантна зона.) Близо една пета от цялата антарктическа област е била разучена по този начин, така документирана за пръв път и едновременно обявена за Германска територия. За да подчертаят това на външния свят, два самолета се отпращат с няколко хиляди пускови- знамена, специални метални прътове със знака на експедицията върху тях - свастиката. Цялата територия получава все още валидното име “Ню Швабенланд” отнасящо се до южния германски регион. Интересно е, че експедицията изглежда е открила области свободни от лед, дори с езера и малки признаци на растителност в средата на Антарктика. Геолозите казват, че този феномен се дължи на топли извори в земята. Съответно, местата за приземяване са били маркирани с флагчета. 

Забележка: Някои по-нови историци намаляват площта на откритите области на 325 000 кв. км. Не се доверявайте на тези числа, имам копия на оригиналните летателни карти, разкриващи числото 600 000 в старите писма. Каква би могла да е причината за намаляването на това число? 

Повечето части от “Ню Швабенланд” били преименувани според Антарктическия договор през 1957. Внимавайте за “Земя Кралица Мод”, “Бряг на принцеса Марта”, “Бряг на принцеса Астрид”. На старите карти все още ще откриете оригиналните имена. Въпреки това, до днес все още много от планините в северната антарктическа област носят германски имена като: “Планините M Hlig Hoffman”, “Планините Wohltat”, и т.н. 

Тези имена бяха дадени според водещите берлински бюрократи, чрез които, с тяхната политика дадоха възможност за осъществяването на експедициите. В средата на февруари “Швабенланд” отново напуска областите на Антарктика. До Хамбург има два месеца и Ритшер внимателно използва това време да организира резултатите от тестовете, картите и снимките. Капитан Ритшер се изненадал от резултатите от тестовете, незабавно планирани след пристигането на втора, напълно цивилна, експедиция използваща по-леки самолети със скидове. Сблъсквайки се с началото на Втората Световна Война, тези цивилни (!) планове били прекратени някъде към октомври 1939 г. 

Но какво да кажем за военния и стратегически избор постигнат от този удар? Дотук ли е било това прахосване на ресурси? Днес, всички историци са съгласни с факта, че Втората Световна Война не е стартирала инцидентно, а е била много добре планирана от началото на 30-те, че дори и преди това. Най-малко от 1933 г. (инцидентно същата година, когато един от първите “официални” договори между сивите и Баварското разузнаване е бил “подписан” - без съмнение с много повече от малко помощ на тайните общества опериращи там - Брантън) цялата германска диктатура се опитвала да придобие военна сила преди десетилетие или по-рано. Във всички аспекти на живота: военен, “цивилен”, икономически, социален, частен, ресурсов, външно политически и т.н., във всички аспекти германците били пуснати напред към техния път към войната повече или по-малко. Насочвайки се към тази единствена цел на национал-социалистите злоупотребяват с типичната германска коректност. Нищо не е било оставено на случайността! 

И този същия метод е бил използван в Антарктическия въпрос, който в моите очи никога не е завършил със завръщането на Ритшер през 1938 г., а е продължил през Втората Световна Война. За съжаление в тази точка цялата валидна информация е изчезнала. Това което е останало е разпилян пъзел от намеци, свидетелски показания и доклади, които продължават до петдесетте и които ние вече частично не можем да потвърдим. Така че, ако немците са можели да построят Антарктическа (подземна) база върху резултатите от експедицията на Ритшер, това би било една от наистина най-добре прикритите тайни на германската история. Без съмнение, немските инженери са притежавали знанието да конструират нещо като огромни подземни бази на комплекса Нордхаузен в Харц, както и комплекса Кахла в Туумлринген и още много доказателства. Това напомня ли ви нещо американци??? Примерът, някак си, е същия: лъжещо правителство (диктатура) и уплашени, сляпо-държани хорица, искащи да се подчиняват и да вярват в това, с което са нахранени (виж Розуел). 

Никой не може да каже, че следващите неща наистина са се случили, така че може да ги видите отначало като спекулация. Въпреки това, ние имаме огромни паралели на няколко източника, от които ние можем да кажем само едно нещо 100%-ово: “Те не се познават един друг!” Това, което следва сега, е опит за хронологическа колекция на събитията и техните заключения дотолкова доколкото са ни известни днес. Всички те водят до установяването на Антарктическата База 211 в края на войната посредством немски подводници и летящи чинии и до опита (провалил се?) за разрушаването й от американската флота през 1947 г. (Забележка: Следват кратки описания или резюмета от информация и документация , която “Стефан” има, която, все още няма да цитираме в нейната цялост. - Брантън): 

* Оценяването на анти-гравитационното управление на почти 100% функционираща летяща чиния, шареща надолу по Шварцвалд през лятото на 1936 г. 

* Алтернативна хипотеза: Саморазвиваща се, този процес от експерименти на немските учени, базираща се на анти-гравитационните експерименти на Виктор Шаубергер. 

* Първите безпилотни полети с новият (реконструиран) начин на придвижване. Много специална секция на “Reichsluftfahrtbehoumlrde” взема проекта под свой контрол с цел да построи анти- гравитационни изтребители и десантни самолети. Името на проектът е “Ханебу” (“Hanebbu”) (някои източници също го наричат проектът “Врил”). Прототипите са номерирани във възходящ ред. Проектът има много пречки в първите години дължащи се на масивните електро-магнетични нарушения и тяхното взаимодействие с конвенционалните електрични компоненти. Въпреки, че начинът на движение може да бъде удържан и използван основно, изглежда почти е невъзможно да се “карат или лети” с тези прототипи в по остри ъгли от 90 градуса така, че са неизползваеми за бойни операции. Допълнителните нормални навигационни системи, отнасящи се някак си до магнитните полета, са били изцяло безполезни и специалното изработеното магнитно-независимо навигационно оборудване, небесната пътеводителна система: “MeisterKompass” и “Peilterkompass”. 

* По-нататъшни германски секретни експедиции до “Neu Schwabenland”. Като десантни точки, там, може да са били използвани два от трите маркирани морски десантни точки, северозападно от “Планината Hlig-Hoffman”, близо до 3° запад и 70° юг. Тези са били вече документирани като места за слизане от морската вода от Ритшер. 

* Началото на създаването на Антарктическата база 211. Едновременно е построена втора секретна база на високо плато в Южноамериканските Анди (Аржентина?). Необходимите елементи за изграждането на базите са транспортирани непрекъснато от подводници. Забележка: Немските командири на подводници са много опитни в арктическите води благодарение на нуждата от доставянето на материали и хора до германските северни арктически бази и цивилни изследователски станции. Всъщност най-малко 20 добре документирани операции са се случили в Арктика до 1945 г. с тези подводници. Някои от тези операции и по-специално късните са се провели под екстремни условия и с непрекъсната заплаха от контакт в противника. Междувременно, върху техния път до Южния полюс, изследователите открили нещо малко като права, дълбока подводничарска бразда, доста добре пасваща за нуждите на транспортация. 

* Сериите “Ханебу” са оставили прототипи и са отгледали от 19 до 25 кораба с двойно или дори тройно по-големи размери. “Ханебу I” е малък въздухоплавателен съд, “Ханебу II” е по-усложнен и по-голям. Някои съобщения дори загатват че “Ханебу III” е бил проектиран (замислен) като кораб-майка. Ако този трети тип е станал реалност, то е съществувал само един единствен кораб. Общите транспортни капацитети са били все още ограничени, дължащо се на доста малкия диаметър на дисковете. В допълнение, производството на кораби става все по-трудно, защото Съюзниците успяват да ограничат достъпа на Германия до сурови материали. “Ханебу”-тата са предназначени да нарушат някои съюзнически нападения на бомбардировачи над Германия. Забележка: Всеки пилот на съюзнически бомбардировач в късните години на войната е знаел за мистериозната заплаха от т.нар. “foo-fighters”, появяващи се и изчезващи с невероятна скорост и причиняващи ярко-оранжеви светлинни феномени и кризисни инструментални грешки на всички електрически и магнитни части на бомбардировачите. В никой източник не е спомената директна атака от тези “foo fighters”, те изглежда играят напълно защитна роля през късната въздушна война над Г ермания. 

(Забележка: Вижте филма “The Battle of the Bulge”, който правилно загатва, че Германците били на границата на развитието на невероятни нови въздушни оръжия и се нуждаели от удължаване на войната за още няколко месеца за да придобият техните нови апарати т.е. да ги произведат и битката на Bulge е била част от този план. Така или иначе, само тези оръжия са били на ръба да бъдат пуснати в масово производство, немските военни се провалили да успеят напълно в техните военни планове да купуват повече време и да удължат войната за още няколко месеца и обединената инвазия на Германия започнала. Онази победа може би беше по-близо отколкото повечето от нас щяха да дръзнат да повярват. Ако “нацистите-антарктици” правят планове за планетарно превземане, тогава този път те могат да имат извънземна сила, която да работи с тях. Възможно ли е отвличанията и имплантиранията от “извънземни” да са съвместен ЦРУ-нацистко-извънземен проект за изпълнение на електронно мозъчно контролно програмиране върху хора от различни нации в подготовка за пробваното оръдие на електронно-контролираният диктат на Новия Световен Ред? - Брантън). 

* Огромният натиск на съюзническите сили принуждава германците да се откажат от големите секретни подземни инсталации в Източна Германия. Самите съюзници изглежда са били много добре информирани за тези инсталации и желаели да ги превземат. Немците бягат и изоставят много материал по проекта “Ханебу”. Пропада и техният опит да възстановят строителните зони в средата на Германия. Войната е почти приключила. 

* Цитати: 

“...Видях достатъчно от техните проекти и производствени планове за реализация и ако те бяха успели да удължат войната още няколко месеца, ние щяхме да се изправим пред напълно нови и смъртоносни развития във въздушната война.” 

Сър Рой Федон, ръководител на техническата мисия за Германия от Министерството за Военновъздушното производство - 1945 г. 

“Когато ВСВ завърши, немците имаха няколко радикални типа летателни апарати и управляеми ракети в развитие. Мнозинството бяха в подготвителни нива, но те бяха единствените известни летателни апарати, които можеха дори да достигнат изпълненията на обектите съобщени от НЛО наблюдателите...” 

Капитан Едуард Дж. Рупълт - ръководител на американския военновъздушен проект “BlueBook” - 1956 г. 

Забележки: 

□ Последният конвой от подводници напуска германските пристанища с направление - Антарктида и Андите. Това е общ, успешен опит да се избяга от затягащия се обръч на Съюзниците. Сред този последен конвой са U-530 (капитан Otte Wehrmut) и U-977m (капитан Heinz Schaumlffer). 

□ Последният визуален контакт с U-977 е бил на 26 април в Christiansund. Екипажът на Schaumlffer не разкрил нищо за целта и товара на подводницата. Плавателния съд изчезва за близо 4 месеца, преди екипажа да го предаде напълно празен на Аржентинските власти. 

□ По същия начин, водещи национал-социалистически длъжностни лица и техници са евакуирани от Берлин/Потсдам с флотата “Ханебу” насочена към междувременно завършената (?) База 211. Общите транспортни капацитети са доста ограничени. 

□ Конвоят от подводниците достига до победа в Южния Атлантик над съюзническа единица опитваща се да спре конвоя. Това събитие е под прикритие - до днес. 

□ Германската капитулация на 17 август 1945 г. 

□ Част от персонала на подводниците, който не е склонен да живее в базата или може би не може да се приеме в базата пътува до Аржентина и предава техните напълно празни подводници. 

□ Измежду тези са документираните случаи на U-530 и U-977. Високопоставени служители на американската флота незабавно тръгват за Аржентина и започват сурови разпити върху екипажа. Schaumlffer много пъти отрича да е превозвал някого или нещо до някъде. Въпреки че повечето от екипажа нямат желание да кажат какво се е случило наистина, възможно е тези разпити да са доставили ценна информация за разположението на базата. (Забележка: един източник твърдеше, че информацията, която разпитващите получили включвала бягството на Адолф Хитлер, Мартин Борман и Ева Браун и по-голям сегмент от нацисткото ръководство - без тези, които бяха “пожертвани” на Нюрнбергския процес след войната - към южно полярната база. Този източник потвърди, че тези разпити ултимативно предизвикали военна акция срещу окопалите се нацистки сили в Антарктида под командването на флотския Адмирал Ричард Е. Бърд - Брантън). Въпреки това за нас, остава много мистериозно какво наистина е направил екипажа след официалната капитулация през май 1945 г., по времето, когато са признали, че са го чули по радиото. Когато Schaumlffer останал свободен, той незабавно отпътувал обратно за Аржентина, за да остане там с някои от колегите си до края на живота си. (Забележка: Други твърдят, че огромно количество от “антарктиците” проникнали в Южна Америка през Аржентина и последователно Северна Америка - където нацистките “НЛО”-сили установили няколко подземни бази. Те работят с 

нацистите от “Кламер” (Project Paperclip), членове на разнообразни братски култове и англо- американски общи фашисти отгоре, в план да се унищожи Америка чрез създаването на фашистка революция в САЩ, като тази която доведе до власт нацистите в Германия. Концентрационните лагери, хиляди от вагони оборудвани с окови и изпълнителни заповеди за оръдието на военния закон са вече зададени - Брантън). 

□ До днес повече от 100 подводници от немската флота са изчезнали. Сред тези са и високо технологичните XXII клас оборудвани с т. нар. “Walterschnorchel”, специално проектиран и покрит шнорхел позволяващ на подводниците в комбинация с новите си развити двигатели да се гмуркат на много хиляди мили. “Разходка” до базата без разпознаване става много възможна с тази технология. 

□ Американската флота се опитва да разруши немската база, която не се е предала след края на войната. Операцията е пълен провал. Базата остава функционираща, най-малко частично. 

□ Повече от година след предаването на U-977, американската флота започва най-голямата военна операция в Антарктическия лед под командването на адмирал Ричард Е. Бърд. Това е операцията “Висок скок” (“High Jump”), включваща 13 кораба, 1 самолетоносач, 2 хидроплана, 6 двойно- двигателни R4D транспортни средства и 4000 души. Единственото официално заявление за целта на такава военна кампания е нуждата за тестване “на нов материал под екстремните антарктически условия”. Действията започват с установяването на американски бази в Море Рос, след това се преместват по западния антарктически бряг към северния бряг, “Neu Schawbenland” и построяване на военно предмостово укрепление на 27 януари 1947 г. някъде на запад. Официално експедицията е с голям успех, защото тя предоставя много нови факти по използването на военното оборудване под екстремни условия. Каква е нуждата от такава голяма военна кампания в тази зона? Ако експедицията е имала такъв успех, защо Бърд се е завърнал в САЩ през февруари 1947 г.? Операцията е била планирана и оборудвана за време от 6-8 месеца. Дали експедицията е носела ядрени бойни глави както твърдят някои източници? (Забележка: Въпреки че цялата експедиция продължила около 8 седмици, както е било предложено по-рано, някои от източниците твърдят, че истинската битка - веднъж силите на Бърд са били разделени на три основни бойни групи на Антарктида - траела само 3 седмици - Брантън). 

□ Бърд прелетял през 1947 г. най-малко веднъж в дясно-завъртяна окръжност през цялата територия Neu Schwabenland насочвайки се от югозапад през “Ritscher Hochland” и източните области на Полюса. При завръщането си в САЩ, Бърд разкрива в едно (често цитирано, но никъде потвърдено) интервю с репортер, че било необходимо за САЩ да предприемат отбранителни действия срещу противниковите въздушни бойци, които идват от полярните региони “и че в случай на нова война, САЩ ще бъдат атакувани от въздушни бойци, които могат да летят от единия полюс до другия с невероятна скорост”. (Всъщност този цитат беше потвърден, както ще видим по-късно в края на този документ - Брантън). Бърд трябваше да се изправи лице в лице с таен кръстосан разпит от американските власти. САЩ се изтеглят от Антарктика за почти десетилетие. (Забележка: Друго твърдение, което бе направено от сигурни следователи, въпреки че е трудно да се проследи оригиналния източник, е била, че относно завръщането в САЩ на Адмирал Бърд, той изпаднал в немилост пред президента и шефовете и с едва ли не заповеднически тон “предложил”, Антарктика да бъде превърната в термоядрена тестова зона - Брантън). 

□ Световни масови наблюдения на НЛО-та. В края на 70-те става все по-ясно, че много от тези наблюдения са идентифицирани в някои технически детайли със сериите “Ханебу”. Това може да бъде заявено специално за т. нар. НЛО-та тип “Адамски” в ранните 50-те, които някак си изглеждат много земни, почти в “моден стил” на това десетилетие и някак много различни от останалите плоскодънни въздухоплавателни съдове. 

□ Стартира международната Антарктическа година с големи цивилни изследователски проекти. Резултатът е Антарктическият договор, в който всички участници се съгласиха да предотвратят всякакви военни операции в този регион за бъдещи времена. Този договор изтича някъде към 2000 г.(Следва)

БрантънПревод: Eon Редакция: Horus