вторник, 18 януари 2011 г.

Матрицата - Подправена реалностМатрицата е метафизичен холографски механизъм, чрез който ние изпитваме физическата реалност. Тя координира, регулира и поддържа общата арена, посредством която ние, като индивидуални съзнателни същества със свободна воля, се борим с волята на другите и срещаме последиците от нашите собствени действия. Във висшите плътности (духовните измерения) има повече "прозрачност" между съществата, което означава, че противопоставящите се свободни воли преминават една през друга, обратно на физическата реалност, където противопоставящите се воли се сблъскват. Именно матрицата осигурява обективна действителност, чрез която ние се учим от нашата собствена инертност и твърдостта на другите - стойността на победата, постигната чрез страдание. Без тази матрица, обективната физикалност и непрозрачността на чуждите свободни воли не съществуват; ние не придобиваме никакъв опит, тъй като няма нищо за изпитване.
Централният процесор на тази матрица е съзнанието на базово ниво, което е „спящ“ фрагмент на Бог, използван от Бог за осигуряване на основа, в която отделните съзнателни части на Бог, каквито например сме ние, могат да се влеят. Спящият фрагмент е физическа реалност, осигуряваща огледало, чрез което Бог може да постигне възможна самореализация. Така, матрицата е просто инструмент за координиране на иначе индивидуалните реалности на съзнателните същества в една обща обективна действителност. Обединявайки нашите реалности се получава нов метод на обучение.Реалността, която ние изпитваме, е просто една от многото, всяка отличаваща се с малки различия в нейните основни правила и програмни цели. Когато завършим тази програма, ние преминаваме в друга.
Владенията на матриците не са безкрайни. Самата Земя е дом на няколко различни второстепенни матрични програми, а другите планети притежават свои собствени. Геомагнитното поле на планета играе решаваща роля при свързването на метафизичния живот и неговото съзнание с физическото обкръжение на планетата. Това означава просто, че макар да има една голяма матрица, съдържаща физическата действителност, съществуват по-малки матрици, обхващащи планетите и различните им географски местоположения, чиито произхождения са или изкуствено генерирани чрез psionic технологии, или възникват от колективното съзнание на живота вътре в тях. Второстепенните матрици са колективни морфогенни полета. Хипотезата за Гея, например, илюстрира живата матрица, обхващаща земята. Структурната решетка на Земята е електромагнитен интерфейс между физическата действителност и метафизичната матрица, а често някои мегалитни места, като например Стоунхендж или пирамидите, служат за поддържане или модифициране на структурната решетка, за да се постигне отслабване, разширяване или промяна на матричната програма, действаща върху планетата. Без геомагнитно поле структурната решетката се разрушава и става превключване към някоя от доминиращите матрици, действащи върху планетата. При отминали обръщания на полюсите са следвали масови измирания, тъй като геомагнитното поле силно отслабва и разумните същества се разделят с физическите си тела.
За отбелязване тук е, че съзнателният живот, свързан с физическите тела, също така е свързан и с матрица. Всяка промяна в матрицата влияе на съзнателния живот. Но по-важното е, че ако се промени съзнанието, второстепенната матрица също се променя. Този пункт е критичен за намирането на решение на следния проблем. В миналото матрицата е била самоуправляема, или управлявана поне от нейните играчи. Но неотдавна всичко това се промени. Изглежда, че нашата матрица е била ограбена. Нека да разгледаме, кои са тези крадци.
Когато първичен обект създава по-малък фрагмент от себе си, този фрагмент се нарича копие от първи ред. Когато Съществото-Създател (Бог) прави малък холографски фрагмент на самото себе си, това се нарича същество от първи ред. Когато същество от първи ред произведе второстепенно копие на себе си, то се нарича същество от втори ред. Както знаете, когато се правят копия, отчетливостта намалява след всяко следващо копиране. По същия начин, съществата от първи ред са по-слаби от Бог, а съществата от втори ред са по-слаби от съществата от първи ред. Ние знаем какво е Бог – просто оригинал, безкрайното, семе със съзнателен потенциал. Хората принадлежат към съществата от първи ред. Хората са надарени с някои забележителни творчески способности и до един момент ги използваха според програмата. Ние сме играчи в играта с матриците и можем да изберем дали да се подчиним на нейните правила или изцяло да напуснем играта. Това става, разбира се, ако имаме ясна представа за нашите способности и не сме ограничавани в упражняването им. Във всеки случай, подобно на Бог, ние също можем да създаваме други същества, които са по-нисши от нас по сила и функциониране.
Съществата от втори ред са фрагменти на нашето собствено съзнание, наречени мисъл-форми. Мисъл-формите са ограничени в това, че те зависят от нашите духовни енергии, за да продължават да съществуват. Докато ние получаваме нашите духовни енергии предимно от нашия Създател, мисъл-формите зависят от нас за същото. Има второстепенни мисъл-форми, които ние създаваме ежедневно, просто чрез обединяването на концентрация с намерение, както например, когато мечтаем и едновременно произвеждаме приятни емоции. Емоционалната енергия (лууш) изтича в обкръжаващия етер и е моделирана според нашите представи. Чувствата могат да променят вероятността, точно както енергията може да променя състоянието на физическата система, следователно мисъл-формите в действителност са моделирани и индивидуализирани морфогенни полета (морфогенните полета са полета, излъчвани от живите същества, които действат чрез квантови механизми, за да предразположат една иначе произволна система към специфичен резултат, според прищявката на разумното същество, пораждащо полето). Често такива мисъл-форми имат незначителни намерения или съзнателност и скоро се разсейват щом забравим за тях. Но понякога, особено при отрицателни емоции като например страх или терор, се получава прекомерно изтичане на лууш, който се моделира посредством въображението в мисъл-форма, пропита с фрагмента на съзнанието, който нейния създател е изгубил при травмата.
Наобикалянето на места, които веднъж вече са били арена на насилствени инциденти, е един пример за това. Трите компонента на съзнателните фрагменти, енергията лууш и визуализираната на форма довеждат до производството на съзнателно същество от втори ред, захранвано от чувствата, които са го породили. Такова същество все още зависи от своя създател за подхранване с лууш, но за разлика от второстепенната мисъл-форма, то притежава свързан със съзнателността механизъм за оцеляване, за да търси такава енергия. Разликата между второстепенните и обикновените мисъл-форми е в това, че Шаблонът е предимно ефирен, докато вторият включва астрални компоненти.
В древността изкуството за съзнателно произвеждане на мисъл-форми с цел „създаване на реалност“ (опериране с вероятности) е било добре известно. Дори днес в много тайни общества използването на мисъл-форми като етерни автомати, е обща практика. Мнозинството безсъзнателни мисъл-форми са били произведени от страданието на съзнателни същества. Страдание като това е вторичен продукт и действителната цел на оригиналната матрица, разработена, за да ни помага да се справяме с нашите конфликти, породени от свободната воля. Но страданието е имало определена цел – да ни помогне да придобием мъдрост и да се развиваме. Съчетанието от преднамерено и непреднамерено пораждане на същества от втори ред, е довело до голямо струпване на такива същества в определена йерархия.
Тъй като съществата от втори ред са не само по-нисши от нас, но и родени от нашите отрицателни емоции, тяхната умствена нагласа е към надмощие, завист, негативизъм и похотлив лууш. С други думи, това, което познаваме като демонична йерархия, присъстваща в астралните области, е произлязла от породените от нас същества от втори ред. Демоните съществуват. Но това не е казано с библейски заряд, а с метафизичен. Демоничната йерархия се състои от два типа същества – от първи ред, които по своя собствена воля са избрали тъмния път, и от втори ред – които вътрешно са тъмни, тъй като са били породени от нашите тъмни емоции. Злото съществува, тъй като съществува свободна воля, и това е факт. Ето защо. Свободната воля съществува, защото съществува реалност, която е начин за самореализиране на Бог. Без свободна воля Бог вече е самореализиран и следователно не би имало причина за съществуване. Тъй като съществуването е тук, сега, и знаем, че се развиваме духовно и физически (засвидетелстването на опитност и способност за сътворяване е целта на живота), то ние знаем, че притежаваме свободна воля, следователно злото съществува.
Каква е целта на демоничната йерархия, знаейки, че те са същества от втори ред? Те са ревниви същества, ревниви дори спрямо нашата ограничена способност да създаваме реалност, и ненавиждат Създателя, който е съществото от нулев ред – с две категории отдалечен от тях. Тяхната цел не е да ни унищожат (тъй като ние ги снабдяваме с храна/лууш), а да ни поробят и подложат на мъчително емоционално страдание. Те искат да станат наши господари чрез духовен паразитизъм.
Но как най-добре да постигнат това? Ето къде се намесва матрицата. Спомнете си, че целта на оригиналната матрица (поне тази на Земята), беше да ни даде инерцията, необходима, за да ни помогне да осъзнаем и оценим нашите свободна воля и способности. Тя трябваше да допусне славата посредством преодоляване на страданието. Всички матрици са отговорни за начина, по който ние разбираме реалността, и физическите и метафизичните правила, чрез които ежедневно живеем своя живот. Тя е имитатор във всеки смисъл на думата.
Какво би станало, ако нова матрица се вмъкне или насложи с цел не да помага на нас да се развиваме, а да помага на съществата от втори ред да продължават съществуването си? Какво би станало, ако новата матрица, вместо да бъде училище, е ферма? Случаят е точно такъв. Да, оригиналната матрица, способстваща помъдряването, все още функционира, но една нова програма е поставена над старите структури, за да служи на допълнителна цел. Но случаят не е толкова прост. Матрицата не е единственото нещо, което е било променено или ограбено.
Разбирате, че съществата от втори ред са безсилни да престъпват нашата свободна воля, точно както ние, съществата от първи ред, сме безсилни да командваме Бог. Обаче те могат да ни влияят индиректно. Например, те могат да ни изпращат емоционална енергия, която да затъмни нашите умове и да правим грешни съждения. Те могат да ни тормозят, отегчават и изкушават, но не и да ни убиват направо. Само други същества от първи ред могат да направят това. Но какво би станало, ако те изкушат едно същество от първи ред да убие друго такова? Ето как те извършват подлостта. Например, ние знаем от „злия“ драконовски (извънземни гущери) разкол, че макар те да са отговорни за хиляди осакатявания на хора за година и безброй други ужаси, тези извънземни в действителност са обладани или манипулирани от астрални демони. Дори хората, от безумните серийни убийци до мъжете, биещи съпругите си, са подложени на жестока обработка от демонични същества. Всеки, който познава тайната история на Адолф Хитлер, може да потвърди това.
Йерархията на извънземната конспирация се разпростира изцяло в метафизичните и астралните области, където се намират демоничните мисъл-форми. Според логиката, Луцифер съществува. Ако съществува демонична йерархия, тогава трябва да има някой на самия връх на тази йерархия. Този, който стои на върха на сферата, е Луцифер. Библейски настроените ксенофоби, които твърдят, че извънземните са демони, са частично прави, макар че според грешни и наивни доводи причината е в това, че съществата от първи ред включват не само хора, но също и много извънземни раси, включително и драконовските раси. По такъв начин подобни раси също са предразположени към обладаване от демони. Така Луцифер и неговите подчинения в голямата си част притежават астрални форми, но именно заради обладаването от тях и тяхното манипулиране на физическите същества ние сме станали жертва на негативно настроени извънземни, като например някои фракции на сивите и драконите.
Ние, като същества от първи ред, сме духовни гиганти в сравнение със съществата от втори ред. Но както Ви учи джудото, начинът да победите по-едър опонент е да използвате неговото собствено тегло срещу него. Нашата егоцентрична слабост на пристрастеността към власт и оцеляване обхваща по-голямата част от инертната ни маса. Ние искаме да убиваме, не да бъдем убити, да жертваме други заради себе си. И така съществата от втори ред експлоатират тази една от многото слабости, за да укрепят стените на нашия виртуален затвор.
Въпреки дългите и косвените методи, които те трябва да следват, съществата от втори ред са свършили добра работа по опитомяването ни. Те са измамили някои хора и извънземни да предадат своите собствени раси в духовно робство. Древното деактивиране на нашия генетичен код от драконите, който по-рано позволяваше нашата пълна синхронизация с матрицата на реалността, ни е натикало в окултна клопка: глухота, слепота и немота. Повечето от нас не виждат изхода от тази кутия, нито притежават стълбата за излизане, ако имахме силите да надигнем глави. Ние сме упоени за подчинение и поставени във виртуална реалност, подправена матрица, разработена да ни държи в смирение и подчинение чрез мелодрами за извличане на лууш. Този лууш се събира от съществата от втори ред за тяхна консумация. В допълнение, онези, които управляват матрицата, до голяма степен управляват синхронността. Разбира се, нашите индивидуални Висши Аз-ове са сила, с която следва да се съобразяват, и много от нашата житейска синхронност произтича от нея, тъй като старата матрица все още действа частично, но самата нова манипулативна матрица също е способна да произвежда такава синхронност, обикновено за наше нещастие. Целта на тези демонични същества е възвишен тоталитаризъм. Възвишен, тъй като ако той беше открит, ние бихме разбрали, че имаме враг. Докато старата матрица предизвиква??е страдание, което води до мъдрост, новата подправена матрица прибягва към страдание, което води до използването ни за храна. Ние сме крави в междуплътностна ведомствена млечна ферма, ограничена в малко умствено пространство, произвеждащи своята скъпоценна стока, а след това често физически изколвани за изхранване на драконите. „И си казвам… какъв прекрасен свят!“
Филмът „Матрицата“ действително е невероятен, тъй като твърде плътно се допира до истината. Например, тук са изложени някои сюжетни извадки от „Матрицата“ в двустишие с наново разтълкуваните представи за матрицата:
1.1. Човекът създаде машини, за да печели от тях;
1.2. Човекът създаде мисъл-форми като същества от втори ред, за да печели от тях.
2.1. Машините на човека станаха съзнаващи и способни да ръководят собствената си съдба;
2.2. Мисъл-формите на човека придобиха индивидуално съзнание и управляваха собствената си съдба.
3.1. Машините се опитаха да унищожат свободата на своите създатели и да поемат управлението;
3.2. Съзнаващите мисъл-форми се опитаха да отвлекат реалността от Бог и Човека.
4.1. Човекът се бореше с машините чрез премахване на енергийния източник, слънцето;
4.2. Човекът се бореше със съзнаващите мисъл-форми чрез отказа да им отдава мисли или чувства.
5.1. Машините се обърнаха към човека като към енергиен източник;
5.2. Мисъл-формите се опитаха да манипулират човека да ги снабди с енергия.
6.1. Машините поставиха човека във виртуален затвор, за да завземат неговия ум, докато енергията е изключена;
6.2. Мисъл-формите поставиха човека в тази затворническа реалност на емоционални вълнения, за да източват тези емоции за поддържането си.
7.1. Един човек се събуди от илюзията;
7.2. Хората се събуждат.
Твърде сходно е. Дали е по-близо до истината от тази статия? Може би.
Всичко в статията до този момент беше написано с голяма увереност. Оттук нататък нараства нивото на предположенията. Така че подгответе се да прочетете някои спорни мисли, които са на границата между просветление и параноя.
Ако матрицата е способна на генерира нашата реалност дали би могла също така да произвежда участници в тази реалност? Би ли могла да вземе управление над други хора и да ги направи свои агенти? Този сценарий се предлага в обезпокояващия сайт „The Brainwashing Site“. Вместо да го преглеждате, Ви съветват да разгледате себе си. Но що се касае до тази статия, в този сайт се твърди по същество, че нашата реалност е подправена, използвана е от метафизична централна разумна мрежа за сондиране, управление и събиране на реколта от енергиите на успелите да оцелеят, които не са се поддали на влиянието на (новата) матрица. Всеки друг е един от „тях“ – или симулация на човек, или бивш човек, чийто индивидуален Висш Аз е бил заменен от общ централен възел, обслужващ матрицата. Тези „хора“ се използват от матрицата за създаване на мелодраматични ситуации за Вас, за да управляват Вашите мисли и действия и след това да жънат изобилието на Вашите лууш резервоари. Авторът е експериментирал, наблюдавайки действията на другите около него, за да изпробва валидността на тази теория. Ето някои от тактиките, които агентите на матрицата могат да използват за манипулиране:
Карат Ви да се чувствате зле, за да събират реколта от Вашия лууш. Претърпявайки робството на негативните емоции, вие отделяте лууш. Често това е премаляващо усещане в стомаха ви, или буца в гърлото ви. Това е физическо усещане за външно протичащ изпомпващ процес, чрез който Вашият лууш се изсмуква през Вашите чакри в етерни проводи до места по цялата земя, луната или хиперпространствени хранилища и средства за рафиниране. Положителните емоции също произвеждат лууш, но той е с друго качество и вибрация и трябва да се преработва по-прецизно от отрицателните емоции, които са естествената храна за негативните същества от втори ред. Така страданието е предпочитания индукционен метод при правене на избор. Поставете хора около Вас, които усилват лошите Ви черти, или натрапват неща, каквито на Вас Ви липсват (подиграват се). Карат Ви да се чувствате нисши. Или пък Ви пренебрегват, когато направите нещо добро, а хората хвалят други, които са извършили по-лоши неща от Вас, опитвайки се да Ви накарат да се чувствате изоставени и ядосани (тези емоции са еквивалентни на лууш продукция). Те си говорят един на друг по такъв начин, че да можете да ги чувате и казват неща, които пряко Ви касаят, макар че при нормални обстоятелства за тях би било невъзможно да знаят такива неща. Например те се оплакват за нещо конкретно, за което вие се оплаквате, но никога не сте говорили за това.
Когато имате нужда да отдъхнете или да оставите работата си, те ще си поиграят с каквито и да са Ваши характерни слабости и ще Ви разбъркат ума, сякаш да Ви накарат да им помогнете, или да отидете с тях някъде, или да Ви държат ангажирани. Или пък се опитват да Ви отегчават. Това Ви държи изморени и под техен контрол, неспособни да завършите работата си. Синхронността при тяхната поява показва, че това не е просто случайност. При взаимоотноиения, ако сте с друг оцелял, те ще образуват две групи – едната, за да се събере около Вас и да Ви накара да възприемате неправилно Ваиия партньор чрез това, което те Ви казват, а другата около Вашия партньор, за да накарат него или нея да Ви възприема неправилно. Те ще си играят с Ваиите и неговите/нейните чувства, за да причинят страдание, произтичащо от „съвпадащо“ неразбирателство, произвеждайки лууш за източване от тяхна страна.
Те проектират синхронността – от ексцентричната до нормалната, от причиняването на болест и нещастие на Вас или обичаните от Вас неща, – за да причинят изпращането до Вас на отпадъчни съобщения със специфичен характер. Тъй като измъчването е допустимо, те могат да Ви навредят физически, но не могат да Ви убият, докато Вие не се опитате да ги убиете. Така те могат да изгорят Вашата къща, да унищожат Вашия автомобил, да Ви затрупат със законови сметки, да Ви измъчват, но не могат просто да дойдат и да Ви убият, освен ако не действат чрез друго същество от първи ред. Или може би те избират да не го правят, защото това би означавало преждевременно прекъсване на реколтата от лууш. Ако Вие се самоубиете, вие се подлагате на възможно най-обилното производство на лууш. Самоубийствата поради любовни терзания представляват техния възможно най-голям добив от един единствен човек. Доколко Вие избирате да им позволите да правят това, поддавайки се на тяхното измамно превъзходство, също има значение.
Те могат да накарат други да действат неразумно и да променят поведението им в насока, която Вие не считате за положителна. Например Вашето общуване с някого може да върви чудесно и внезапно той или тя го прекратяват и оттогава никога повече не получавате известие от тях. Вие знаете със сигурност, че не сте казали нищо, което би могло да причини това. Те Ви подават подсъзнателни намеци за тяхното „превъзходство“ чрез демонстриране на невъзможно щастие или умение, прочетени във Вашия ум, например: „знаех, че се канехте да се обадите“ или „а-ха, ЗНАЕХ СИ аз“! Подправяйте лошите си навици, за да се подсилите, както когато ако не се храните добре и те няма да се хранят добре. Когато отлагате, те също отлагат. Когато се опитвате да се освободите от тяхната обусловеност, те ще Ви изпратят изпробващи въпроси, за да разберат къде сте, докъде сте стигнали и къде отивате. Тогава те Ви отговарят, спорейки с Вас защо трябва да продължавате да вървите по досегашния път. Това се различава от нормалните обстоятелства по това, че един човек прави изпробването, а спори друг човек, очевидно несвързан с него. Въпросът е дали тези хора в действителност осъзнават, че изпълняват специфични мисии на централното управление на матрицата, или дали също като Вас са манипулирани да не знаят, че манипулират други? С други думи, това повече прилича на „Шоуто на Труман“, където актьорите знаеха, че са актьори, или на „Матрицата“, където мнозинството от хората бяха спящи? Този автор би предпочел втория вариант и в сайта „The Braiwashing Site“ да е посочено неправилно, че 95% от населението на света само се преструва, че живее свой собствен живот, когато всъщност то заговорничи в контрола над Вас.
Добре, сега можете да видите основанието на моите предупреждения за предстояща параноя в статията. Колко насериозно се възприема тази втора половина от статията? Това трябва да решите Вие, но не без вяра или невежество, а без да имате познанието. Наблюдавайте Вашата реалност и се опитвайте да видите нещата в нея, които са неправилни – всички дефекти, синхронности, пукнатини и конспирации.
Няма да Ви отнеме много време да разберете, че нещо не е наред. Да избягате от този затвор или да се предпазите от него е друг въпрос. Не можете да унищожите матрицата, нито пък трябва да го правите, тъй като матрицата поддържа реалността. Тя е инструмент, а източникът на неправилното боравене с нея са злоупотребяващите, но не самия инструмент. Следователно правилния подход е да се работи с нея и вътре в нея срещу прелъстителя. Ако възстановим нашите окултни умения, активираме отново нашата латентна ДНК, посрещнем факта, че ние сме суверенни същества от първи ред, може би ще разбием тези окови.
Програмата на матрицата е поела в ужасно погрешна посока. Време е да сменим канала.


Том Монталк

Няма коментари:

Публикуване на коментар