понеделник, 17 януари 2011 г.

Галактическата история - Продължение

 За да премахнат Атланите (Аtlans) и Драконите (Draco) от Земята, Нордиците (Nordics), които контролирали Плеядианския съвет се възползвали от ситуацията. Нордиците съвместно работещи с Аббенаките, създали една робска раса от генетиката на примати, която се развила до черната раса. В същото време последвали жестоки битки между съюзниците на Нордиците и Аббенаките срещу Драконите/Лемурийците. Когато Драконите осъзнали, че ще бъдат прогонени от Земята, те подготвили обширни подземни бази, които били поддържани в летаргия за бъдещи времена. Драконите също така създали същества, наречени Деросите (Deros), които били хибрид между хуманоиди и Дракони. Драконите си остават до ден днешен под земята докато не завърши времето на Откровението. Много от Драконите/Лемурийците избягали към Венера. Амфибианите (бел. пр. означава земноводни) били атакувани, тъй като били балансът между двете групи. Те запечатали голяма част от цивилизацията си в подземни помещения, пазени от делфините и китовете. Остатъкът от Амфибианите избягали към Тритон, който е луна на Нептун.
Конфедерацията Орион решила да създаде раса същества от хуманоидна генетика, която да наблюдава събитията на Земята вместо Дракон. Това са Сивите (Grays), високи от 90 до 120 см., имащи черно покритие около очите си, известни с това, че отвличат хора. Сивите са под контрола на Ригелианците (Rigelians), които работят директно за империята Дракон. Ригелианците някога са били част от Лирианската цивилизация и са били физически равностойни на високите русокоси или Нордиците. По време на инвазията на Драконите върху този сектор (гражданска война), планетата на Ригелианците била до такава степен бомбардирана и замърсена от ядрени отпадъци, че те се превърнали в една генетично и хормонално слаба раса, която оцелява, използвайки живият материал на другите. Междувременно оцелелите от петата планета се развили до цивилизацията на шумерите, използвайки помощта на Сирианците. В същото това време се развила третата атлантска империя, която била доста зла. Атлантската империя била разделена на две религии. Първата била наречена „Децата на Закона на Единствения”, а втората „Синовете н Белиал (Belial)”. Белиал бил бог на Драконите. Сирианците, Плеядианците и конфедерацията Орион тайно проникнали в цивилизацията на третата атлантска империя, като всички от тях оказвали тяхното си влияние и се конкурирали за доминация. В отговор на тази враждебност, много от населените вътрешни светове от тази Галактика се обединили и формирали Галактическата Федерация.
През последните две хилядолетия на третата атлантска цивилизация, били проведени ужасяващи генетични експерименти от атлантите и извънземните. Необходими били модели на роби в съзнанието на тези хора, тъй като те обичали технологиите и водели свободен живот. Създадени били същества отчасти хора, отчасти животно-насекоми, за да изпълняват различни задачи. Това било правено, тъй като е била достъпна една определено нечиста порода генетичен материал. По време на първоначалната колонизация на Земята, когато съществата от светлина се появили за пръв път, много се опитали да се въплътят в животински тела, за да имат преживявания на Земята. Когато най-накрая се втвърдили във физическа форма, чрез проникването на атлантите, много от светлинните същества запазили животински характеристики в допълнение на тяхната хуманоидна форма. Същото се случило и с Лемурийците, чиято генетика включвала динозавърско/влечуго-подобна ДНК. Когато двете групи най-накрая се слели в края на Лемурийската цивилизация, рептилоидният мозък станал централна характеристика в новия човешки прототип. Тук намира място и историята за Адам и Ева в райската градина. Ролята на Кундалини, представена от извиването на свилата се на кълбо змия (влечуго-подобно) е необходимо като метод да се преодолее ниската страна на съществуването. 
По време на този период били създадени колонии на Земята от расите Арктур (Arcturus), Антарес (Antaries), Тау от Кит (Tau Ceti), Процион (Procyon), Сириус Б както и от няколко други. Също така било решено от Съвета на Хатона, че Мардук ще е отговорен за наблюдаването на новата раса, създадена от самия Съвет. Проблемът бил, че Мардук бил на една програмирана орбита през Галактиката, само преминаващ близо до Земята веднъж на 12 хиляди години. По време на периодите когато Мардук не е бил близо до този район, Съветът от Хатона наблюдавал създанията си чрез една извънземна раса, позната като Мечките (Bears), които били под директния контрол на Аббенаките. Последният път, когато Мардук преминал през Слънчевата Система, последните части от Атлантида потънали под морето. Атлантите до такава степен били злоупотребили с магнитното поле на Земята и толкова много били отслабили стабилността на земната ос, че нищо не можело да се направи, което да предотврати оста на Земята да се обърне. Мардук трябва да се завърне по график през 1998 година. В резултат на смяната на оста на Земята, Атлантида ще се издигне. Символично потъването на Атлантида беше потапянето на дясното полукълбо на мозъка, оставящо лявото непроверено. Следващата смяна на оста ще издигне Атлантида над повърхността и всички записи ще бъдат разкрити включително и онези под Сфинкса и в Юкатан.
Последният път, когато потънала Атлантида, тамошните бежанци избягали до други нейни различни колонии по Земята. Някои побягнали към новообразувана земя, като например Северна Америка. Колонията в Египет (Кем) била ръководена от съществата от Сириус А. Колонията в северозападна Европа (келтите) била ръководена от съществата от Плеядите. Колонията в Северна Америка (индианците по източното крайбрежие) била ръководена от съществата от Процион. По време на периода на Сирианското влияние върху египетската цивилизация, е имало нужда от по-нататъшно генетично пречистване. Староеврейската раса била създадена от Сирианците като един по-нататъшен опит да се преодолее рептилоидния мозък и да се балансират дясното и лявото полукълбо. Символично староеврейската раса е една хипофизна жлеза, през която може да се издигне глобалното Кундалини чрез появата на едно лице с Христово Съзнание. ДНК е програмирана да бъде освободена на различни етапи докато това бъде постигнато. Освобождаването на децата на Израел от робството им в Египет, е символ на разделението на хипофизната жлеза от лявото полукълбо. Египет представлява егото. 12-те племена на Израел представляват 12-те честоти както те се отнасят до Земята и тяхното обединяване обратно при Източника. Хората сега живеят в това, което може да се нарече края на времето или последните етапи на програмирането на деветото завършване на Книгата на Откровението. Всички честоти се завръщат да вземат своето и с прочистването на техните честоти на Земята, те самите ще бъдат пречистени, което ще доведе до перфектността на илюзията за всеки от 12-те лъча и ще позволи завръщането на Съзнанието на Бог. За някои целта на ДНК ще бъде изпълнена, а за други ще е нужно още по-голямо страдание и лишаване от свобода.
ДНК представлявана от вериги символично се отнася за Сатаната и неговите ангели, затворени в бездната на физическата реалност. Тяхното ДНК ще бъде повторно програмирано докато техният цикъл не бъде завършен. Извънземното ниво на съществуване има няколко експерименти и проекти в тази насока. Кодирането на ДНК изключително много ги интересува. По време на историята много хора са били премествани на други места във Вселената, за едно развитие в различна насока. Онези хора, които ще бъдат взети по време на този цикъл, наричат това „Екстазът”. Дори и в границите на Слънчевата Система съществуват лаборатории, съдържащи генетичен материал, който да бъде използван ако и когато се наложи за по-нататъшни експерименти. Сирианците имат подобни лаборатории на Марс, Драконите на Венера, амфибианите на Нептун и Тритон, Плядианците на луните на Юпитер, конфедерацията Орион на Луната и някои извънземни групи на луните на Сатурн. Много от луните в тази Слънчева Система не са природни обекти, а са огромни станции за наблюдение и лаборатории. Драконите вече вкарват кораб в Слънчевата Система, който ще бъде използван като една втора луна. Някои групи възнамеряват да спрат този кораб като разбият планетата Юпитер в него. Една последвала такава експлозия и химическа реакция би превърнала Юпитер във второ Слънце и по този начин би създала една Система с две Слънца. Ако това се случи, ефектът върху другите планети ще бъде опустошителен.

1 коментар:

  1. Продължението е слято с първата част за по голяма прегледност!

    ОтговорИзтриване