петък, 2 ноември 2012 г.

СЪБУДИ СЕ, ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ МОЖЕШ..!!!
Системата създава имидж на самата себе като за нещо непо­клатимо и свръх-важно, като че от нея зависи живота на земята. Десетки системи са се сменяли, а животът е продължавал. Расите и културите са били подменяни с по-нови - идващите от бъдеще­то. Забравя се, че РАСИТЕ И КУЛТУРИТЕ СА САМО ИНСТРУ­МЕНТ В ИМЕТО НА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. Нито една раса или култура не могат да бъдат вечни.
Главният момент е в разбирането, че една система, когато за­почне да се увековечава, тя става вредна за еволюцията в името на която е създадена.
Сегашната система, обяздена от „Англосаксонската” всъщ­ност „старозаветната“ или еврейска култура, с главен бастион Американския континент, Западна Европа, съответно Холивуд, Лас Вегас, Ню Йорк, Лондон и пр., е отдавна изиграла своята роля. Вместо да сътрудничи на идването на новите ценности и да им спомага, тази култура в момента възпрепятствува появата на новото.
Създава се прототип на изграждане на Нова империя, която очевидно ще бъде апогеят на цялата Пета коренна раса.
Осъзнаването на днешната безпътица предхожда необходи­мостта от познанието за човешките раси и култури, но преди това е главното, а то е Събуждането - основен процес за всеки човек. Преди един човек да се събуди, каква полза от поредното събра­ние, участие в партии, организации, религиозни формирования и духовни школи.
Събуди се Човечество, цялата Вселена, ни призовава!


Ако тези редове не стигнат сега до тебе - после може да е късно... Сега те приспиват нарочно с тъпи сериали, или купони (с измислен повод), но само след няколко години ще те изцеж­дат като лимон съвсем „законно“ и ще оставят да функционират само първичните ти животински инстинкти за хранене, само­защита, и размножаване, а всеки, годен да мисли - ще бъде враг на беззаконието на системата. Затова бавно, но безвъзвратно и с различни средства тя те приспива, унищожава способността ти да мислиш, и прави от тебе ЕДИНСТВЕНО консуматор - потребител, пригоден - обучен да тича след поредното прехвалено от някоя реклама, и така да носи на системата пари. КАК става това и ЗАЩО - това ТЕ ЗАСЯГА и тебе? Ето част от процеса:
А)  Подложен си на непрекъсната атака от всякакви реклами, които все-повече опитват да ти казват точно какво да правиш (и това ще доведе до затъпяване и отвикване да преценяваш със собствения си мозък). Обаче ТЕ са спонсорите и ТИ нямаш дума­та.. Те дават парите и поръчват музиката.
Б) Всеки ден те заливат с тъпи сериали и шоута за полукретени, на които не е възможно да се смееш естествено и затова са придружени от предварително записан смях, или водещите им изискват аплодисменти насила. Целта е с течение на времето да започнеш да считаш, че ТОВА е новата култура на съвременния човек и да свикнеш с нея до степен да я търсиш, (за сметка на истинските художествени стойности и нематериални ценности!), което дава на системата възможност да ти налага своите ценности и да те форматира по свой вкус    И вече е рядкост да гледаш и по БТВ, и по НОВА, и по КАНАЛ 1 някой нормален, не престъпен филм, който да не те учи КАК ТОЧНО да ограбиш, да измамиш, да излъжеш, да убиеш, или да изхвърлиш някого от „бизнеса“.
Това не е случайно - ти трябва да приемаш ежедневно по­редната си порция бруталност, жестокост и предателство, за да привикнеш към това И ТО ДА ПРЕСТАНЕ ДА ТИ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, за да бъде унищожено всичко човешко в тебе, и да станеш безчувствен звяр като създателите му. Тогава НЯМА да можеш да вярваш на никого, А ЩЕ СЕ ПАЗИШ от всеки, ще ве­гетираш ден за ден без цели, планове, идеали. Всичко това се опа­кова и ти се поднася в красива опаковка с надпис: „ДЕМОКРА­ЦИЯ“ („демон“ - „крация“) или „МОДА“, НО в действителност Е САМО БЕЗИСХОДИЦА.
Тази безисходица е нужна на системата, за да бъдеш приучен да тичаш не само след рекламите, но и да може да те тласне във всяка посока - от свръхпотребление - до гласуване, което ще даде възможност САМ да избереш да дойдат на власт алчни, подли бизнесроботи, способни на всякакво престъпление за да прокарат и наложат политиката си на „пари и власт на всяка цена“, които ще издигнат в култ и ще направят стандарт САМО вредното и фалшивото, което ще е изгодно ЗА ТЯХ, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ще бъде насочено ПРОТИВ тебе. То ще те удари и пряко и косве­но, и ще бъде затвърдено със закони.
Защо ти казваме всичко това? За да се замислиш и да се събу­диш... Важно е да познаваш средствата на системата и нейните цели. Основно, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФИКАСНО, ОПАСНО, и ре­зултатно оръжие - е НЕВИННОСТТА. Съвсем невинно, направо неусетно ще ти се помогне да станеш алчен с помощта на игри като „Руска рулетка“, или „Вот на доверие“. Телевизионни преда­вания в стил като „Стани богат“. Ще превземат сърцето и душата на детето ти неусетно и ще насочват вниманието и вълненията му към Хари Потър и към магии и кръв, вместо към създаване на човечност, примери за приятелство, прояви на достойнство и доблест, благородство, и други човешки нужни (и вече редки!!) качества.
В)   Ще те програмират да си търсиш сам филмите, които попу­ляризират и възхваляват злото,(като ЕДИНСТВЕНА СИЛА, коя­то не може да бъде спряна от нищо),поднасяйки ти САМО филми с такова съдържание и от малък, и от голям екран(кино и ТВ). Когато успеят - за тебе вече филм НЯМА да е интересен, ако не съдържа убийство или животински секс, а това е рейтинг!!! Защото щом търсиш такъв филм това ще значи: „Ето,хората тър­сят само такива филми(и само от тях може да се печели!!), а не търсят някакви си комични или романтични истории, следовател­но малко по малко ще бъдат ПРЕМАХНАТИ от видеотеките и екраните ВСИЧКИ ФИЛМИ, КОИТО НЕ СА ЗА ПРЕСТЪПЛЕ­НИЯ (защо да ги държат, нали никой не ги търси..), и така ще бъдат подменени критериите ти за изкуство и ще бъдеш насочван към холивудската творческа бездарност, криеща се зад „оскари“ и имена на прочути актьори, но с все по-проличаваща безпомощ­ност, безидейност, пошлост и глупост. Телевизионните канали купуват този боклук евтино ТАМ, а го смесват с достатъчно ре­клами ТУКА и така печелят, НО ТИ ГУБИШ!!! Ти си губещият! Защото твоята цел в живота не е просто да оцеляваш и да се бориш за жалък къс от баницата, а да направиш „вътрешно- еволюционно развитие“ във Великото Училище на Живота. Това са подменили в съзнанието Режисьорите на днешния Спек­такъл.
ВОДИ СЕ ЖЕСТОКА ВОЙНА ЗА ЦЕННОСТИ - ДАЛИ ДА ПОБЕДИ ИСТИНСКОТО, ИЛИ ДА ПОБЕДИ АНТИ КУЛТУРАТА, УНИЩОЖАВАЙКИ ЧОВЕКА! ВОДИ СЕ ЖЕСТОКА ВОЙНА ДА СМЕНИШ ВАЖНОТО И ЦЕННОТО ЗА ТЕБЕ - С ИЗГОДНОТО ЗА СИСТЕМАТА! ЧАЛГАТА Е МНОГО ВАЖЕН КОМПОНЕНТ ВЪВ ВОЙНАТА. ЗАПОЧНАЛА НЕВИННО ПОД МАСКАТА НА НОВО МУЗИКАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, ЧРЕЗ ТАКИВА КАТО АЗИС - ТЯ ЩЕ ПРОКАРА ПЪТЯ НА САДО- МАЗОХИЗМА И ЩЕ УНИЩОЖИ ДЕЦАТА ДОКРАЙ. Вече се утвърди модата на халките и по езика и по корема, на фона на разголените пъпове. /На вид много невинна мода, само дето кара жените да свикват да се захранват с чужда енергия, акумулирана по втора и трета чакра, и препречваща изначалното захранване от първа и седма чакра, чрез изкривения модел на живот в градове­те, без природосъобразност, чисти въздух и храна.
Няма как - последните модни тенденции обслужват изцяло Спектакъла. Сега е ред да се наложи вече и МОДАТА на белез­ниците, а после и на камшиците и изтезанията (както се досе­щаш вече - СРЕД ДЕЦАТА!!!!!!). И ТОВА ВЕЧЕ НЯМА ДА СА ДЕЦА, а умаления ОБРАЗ на ЗВЯРА..
Сега нека все пак да допуснем, че ти си казваш: „Е добре, но мене какво ме засяга всичко това.?. Не ме вълнува какво става с някой си, или със природата, или със Земята, нали аз съм си добре.“ Или пък да допуснем, че системата ВЕЧЕ ТЕ Е ПРЕТОПИЛА и те е направила част от себе си - част МИСЛЕЩА за пари, ЖИВЕЕЩА за пари, ИМАЩА пари (следователно трябва да ги загубиш за да почне всичко отначало.). Или не те вълнува все по-засилващото се разлагане на младите хора и ТРАФИКА им към колежите, КЪДЕТО ГИ ПРЕРАБОТВАТ И ПРИНУЖДАВАТ да се отрекат от всичко човешко и нормално в себе си и да станат послушни роботи на бизнеса, признаващи само неговите прави­ла !
Ето ти тогава няколко съвсем конкретни И ПРЕДСТОЯЩИ по­следици за всички нас :
1) Бизнесроботите, босовете и политиците ще се укрепят във своите феодални замъци и никой външен няма да може да стигне до тях. Поради това - ще си позволят всякакъв произвол. Отчаяни хора (като отговор на това) ще видят изход в тероризма и той ще се увеличава. Системата ще отговори със засилено въоръжаване и НАКРАЯ ВОЕНЕН РЕЖИМ! Ще бъдеш затворен в капана на галопиращи цени и растяща престъпност, денем - скъсван от ра­бота по 12 или даже повече часа на ден(!), нощем - свободен да се саморазрушаваш с наркоза или секс без ограничения, и няма да можеш да спреш това или да потърсиш помощ от друг човек. Защо?.?? Защото „другият“ (съсед, приятел, или държавен слу­жител) е също като тебе преработен от непрекъснатия поток реклами и кървави филми, и е притъпил ИЛИ НАПЪЛНО ЗА­ГУБИЛ човешките си чувства. Веднъж станал такъв - той вече вижда в друг човек само врага, който може да му застраши бизне­са и не помага на никого.. ..А ТОЧНО ТОВА ИСКА СИСТЕМА­ТА: Първо тя насажда бизнес-отношения, после - страх, и след това от време на време само добавя по някой нов закон, колкото да се създават и изострят конфликтите между хората, и с това тя вече е спокойна, и знае, че хората ВЕЧЕ НЕ МОГАТ да се организират срещу нея. Вместо това - те ЩЕ СЕ ПАЗЯТ ЕДИН ОТ ДРУГ Страхът, парите, лицемерието - са си свършили до­бре работата. И е подсигурено вегетирането ти в небивало по размери отчуждение и война на всеки срещу всеки-мъж срещу жена, нация срещу нация, държава срещу поданик. и така, до­като полудееш, или ТЕ(!) те убият, или ти се самоубиеш. НО ТОВА НЯМА ДА ТРОГНЕ системата (нито ще я омилостиви(!!), защото ТЯ НЯМА СЪРЦЕ И НИКАКВО ЧОВЕШКО ЧУВСТВО НЕ МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ до нея. - Ти си убил - чудесно(!). Ще се увеличат тиражите на вестниците (може и на първата страница да те сложат и да станеш известен.(!), или.. ти си се самоу­бил - чудесно (това отново значи увеличени тиражи, а ТОВА СА ПАРИ!!!!!!! Дали си жив или не - за системата НЯМА значение, но само това - дали имаш пари - само това е важно за нея, (докато успее да ти ги вземе).
1) Налагат се умишлено принизени и вредни критерии и СЕ ПРАВЯТ стандарт и това ще доведе до изчезване на стойности и качества като уважение, достойнство, милосърдие и т.н. Вместо тях ще се установят и затвърдят култ към лъжа и лицемерие,към сила и арогантност,към само материалното! Така децата вече НЯМА ДА ИМА ОТ КОГО да научат нещо хубаво и полезно,а ще копират и възпроизвеждат само каквото виждат и чуват навсякъде около себе си - т.е.насилие, кръв, садизъм, лъжи, грабежи, лицемерие,
предателства!!!! Децата се тласкат умишлено към това чрез медиите,поощряват се детската отмъстителност, подлост, жесто­кост, а все по-реалистичните РС-игри приближават времето когато децата НЯМА ДА МОГАТ ДА РАЗЛИЧАВАТ ВИРТУАЛНОСТ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ и така към проблема с организираната престъпност ще се прибави проблема с ДЕТСКАТА ОРГАНИЗИ­РАНА ПРЕСТЪПНОСТ, а ти сигурно си виждал в някой и друг филм колко са изобретателни малките и как успешно преодоля­ват при нужда възрастните.(!) Сега, в наши дни ще видиш във всеки РС-клуб как малките стрелят СЪВСЕМ КАТО НА ЖИВО по дадени от играта противници.. А СЛЕД ГОДИНА.?????? НАИСТИНА ЛИ МИСЛИШ,ЧЕ ЕДНО ДЕТЕ НА 7-8 ГОДИНИ НЯМА ДА ТИ ПРЪСНЕ МОЗЪКА С ОТКРАДНАТ ИЛИ НАМЕ­РЕН СЛУЧАЙНО ПИСТОЛЕТ, САМО ЗАЩОТО Е ВИДЯЛО,ЧЕ ТАКА ГО ПРАВЯТ ПО ФИЛМИТЕ ИЛИ КЪМ ТОВА СА ГО ПРИУЧИЛИ НЯКОИ РС ИГРИ..??!!!!!   Събуди се..Егоизмът и затварянето само в собствената ти черупка - няма да ти помогнат. Вредните игри и внушения, на­сочени към децата - се увеличават. Но ти, който сега четеш тези редове - имаш възможност да помогнеш на хиляди деца, (ако си програмист) и ако приемеш предизвикателството да създадеш, измислиш и внедриш РС игри които няма да възпитат в дух на лъжи, бой,кражби,убийства и КУЛТ към грубата сила и злото (от една страна), ще поощрят стремежа към познание (вместо към кариера), към красота (вместо към кич и рап), ще развиват чувството за отговорност и грижа за човека и пр. От друга страна тези игри трябва да бъдат успешно конкурентно способни на вредните и достатъчно интересни, за да се търсят от децата.. Трудна задача.нали..? Но разрешаването и МОЖЕ ДА СПАСИ хиляди деца от програмирането им за наемни убийци - слуги на системата, или безчовечни полицаи-садомазохисти, или бездуш­ни държавни роботи,натъпкани единствено с алинеи,закони и па­раграфи....
Събуди се...
Днешното зло е зад всевъзможни маски, но почти винаги се отличава с лицемерна фалшива усмивка (американски лиценз), прикриваща злоба, разруха, завист, но с външно парадиране на блясък и лукс за да видят всички колко е щастлив и преуспяващ конкретният човек и да се появят други желаещи да станат като него. Така се поддържа илюзията за „американската мечта“ и се съхранява и продължава живота на системата.
Тъпите филми и сериали също не са случайни - резулта­та от тях е, че ще те програмират да тичаш да си купиш нова стока,независимо че може да имаш такава (по-стара)но която ОЩЕ може да се ползва, но ти вече НЯМА да си годен за самостоятелно решение, нито за отказ.. Освен това - масовото затъпяване и принизяване на ценностите ще доведе ДО ПОНИЖАВА­НЕ КОЕФИЦЕНТА НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за даден народ, с което пък Щатите си осигуряват СЪВСЕМ невинно - първенство И В ТОВА!
Ето ти сценарий за да разбереш как точно ПРИСПИВАТ ус­пяват да те накарат да се чувстваш свободен и демократичен, сценарий,с който те и унищожават желанието ти за съпротива срещу наложения „ред“: Първо с финансиране отвън се създават необходимите медии, които ще са проводници и разпространите­ли на вредни внушения, дезориентация, и разпалване на всякакви войни между хората. НО ТОВА ЩЕ СТАВА НА СОБСТВЕНИЯ ТИ роден език и няма как да знаеш, че написаното е поради поли­тика на чужди агенти, със задача за асимилация и обезличаване на конкретния народ. След това почти НЕЗАБЕЛЕЖИМО се огра­ничава разпространение на всеки такъв вид информация, който НЕ отговаря на политиката на вреда, прокарвана от „големите“ в бранша. Чрез натиск или чрез „поглъщане“ - за тебе изчезва въз­можността да узнаеш и друго мнение, а официалната пропаганда повтаря като ехо само каквото и издиктуват спонсорите.
Следва подиграването на истински и стойностни за тебе цен­ности, обявяването им за старомодни и ПРИНУЖДАВАНЕТО ТИ да ги изоставиш и да се отречеш от тях (най-вече - защо­то са остарели и никой вече „не е ТАКЪВ). ОБАЧЕ ТИ трябва да изоставяш САМО човешкото и доброто! Злото МОЖЕШ ДА ВЪЗПРИЕМАШ С ПЪЛНИ ШЕПИ, дори да е от прастари време­на!!!!...
Сега на ред е разколебаването на твои собствени преценки и НАЛАГАНЕТО на техните собствени. Така не чрез принуда (как­то е ставало при потурчване или погърчване на българите), а съв­сем законно, „доброволно и „демократично“ - ти ще бъдеш пре­топен и превърнат в точно тяхно копие, ще бъдеш принуден да признаеш и приемеш най-напред тяхната антимузика, после и антикултурата. Те ще ти помогнат да станеш като тях (татуировк и ,халки, парадиране с власт и богатство,ще прибавиш и „уау“ към косата си - но ако се ПРОДАДЕШ срещу всичко това - ще унищожат чувството ти за музика и култура,ще разпалват желания за пари и лукс, ще премахнат достойнството ти, а подкупът ще бъде нещо съвсем нормално, ЩЕ ЗАГУБИШ ЧОВЕШКИЯ СИ ОБЛИК и ще се превърнеш в мутант - без сърце, без чувства, без достойнство, без критерии за добро и зло, безотговорен за всичко и към всичко. Обаче тази безотговорност като бумеранг ще се стовари и върху тебе - например няма да е безопасно вече да се лекуваш, защото лекарите(също вече ДОСТАТЪЧНО безотговор­ни! ..) няма да ги е грижа да ти помогнат като отидеш при тях, а ще гледат единствено да ти вземат парите и да покрият високите държавни такси и данъци. Също и стоките, които купуваш - все повече ще са годни от ден до пладне, защото ДОСТАТЪЧНО безотговорният производител ще иска не да имаш нещо здраво и да можеш да си помогнеш и да си служиш с него, а да СЕ ПРИНУЖДАВАШ ДА СИ КУПИШ СЪЩАТА СТОКА ОТНОВО, ЗА ДА ПЕЧЕЛИ ТОЙ от това. ТАКА се ПОДДЪРЖА ИЗКУСТВЕ­НО ТЕМПО на СВРЪХПРОИЗВОДСТВО, КОЕТО ОСИГУРЯВА ПЕЧАЛБИТЕ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НА ТЪРГОВЦИ, НО Е ФАТАЛНО ЗА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЩЕ ДОВЕДЕ ДО БЕДСТВИЯ И ЗЕМЕТРЪСИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кой обаче да чуе предупрежденията - затъпялият ли от гледане на кървави филми и тъпи шоута, овълченият ли (готов на всичко за пари), търсещият удоволствия и развлечения ли (хомо) егоист, или „щедрият спонсор“ на нова ТВ-игра????   ??Безотговорност и безнаказаност се внушават нарочно и ЧРЕЗ мобилните комуникации, и филмите, които третират това - са като курсове за различните видове престъпност. Който не знаеше как ста­ва - вече се научи.И престъпността естествено, че ще расте все повече! Има ли вече филм, който да не ти доказва, че да ходиш на работа е занимание за будали?? „Умният“ и „способният“ - се зарежда с пари като ограби приятел,магазин, или банка, после ЗАДЪЛЖИТЕЛНО успява да надхитри „тъпите“ ченгета и да избяга.. ..и.. .ГО­ТОВО!!!! Какво ще се трепеш цял ден за няколко мизерни долара надница..!!!!.. Просто трябва да направиш като във филма.
И ТАКА - СИСТЕМАТА ПЪРВО УНИЩОЖАВА ДОВЕРИЕТО НА ЧОВЕК КЪМ ЧОВЕКА, ПОСЛЕ НАСАЖДА И НАТРАПВА ВОЙНА МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ, ПОСЛЕ ПРЕ­ВРЪЩА ДЕЦАТА В ПРЕСТЪПНИЦИ И ТЕ ВЕЧЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗЛИЧАВАТ ДОБРО ОТ ЗЛО И СТАВАТ ЛИЦЕМЕРИ И ПРЕДАТЕЛИ, ПОСЛЕ Е ЛЕСНО ДА СЕ ПОДСТРЕКАВАТ (вече порасналите)към започване на РАСОВИ ИЛИ РЕЛИГИОЗ­НИ ВОЙНИ, ПОСЛЕ ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ Е НУЖНА „ЗДРАВА РЪКА“ ВОЕННИТЕ ЩЕ ВЗЕМАТ КОНТРОЛА В РЪЦЕТЕ СИ , ЩЕ УСТАНОВЯТ военен режим, И ЩЕ ПОСЛЕДВА УНИЩО­ЖАВАНЕТО НА ХОРА И ТЕРИТОРИИ, ПЪРВО С ОБИКНОВЕ­НО ОРЪЖИЕ, А ПО-КЪСНО - С Я Д Р Е Н О!!!!!!
А НАКРАЯ ТАЗИ ЗАРАЗЕНА И БОЛНА ПЛАНЕТА ЩЕ БЪДЕ ТОТАЛНО УНИЩОЖЕНА И ЩЕ ЗАПОЧНЕМ развитието си стартирайки отново от търкането на две сухи клечки една в друга,за да си запалим огън....(!)...!!!
Това ни чака, ако продължаваме както досега, и затова НЕ МОЖЕМ ДА СТОИМ със скръстени ръце и ДА ЧАКА­МЕ ЧУДО ДА ПРОМЕНИ смъртоносните правила НА БИЗ­НЕСА. Във всички държави, които той Е УСПЯЛ ДА ЗАРАЗИ
резултата е един и същ - външно преуспяване за сметка на тоталното унищожаване на духа и сърцето и връщане назад към грубата сила.
Приканваме те да се присъединиш към нас, за да предотвра­тим с общи усилия ТОВА ДА СТАНЕ И ТУК.
Важно е да осъзнаеш КОЛКО Е ВАЖНО привличането на все­ки достоен, честен, чист човек,устоял на непрекъснатите опити на медиите така да го дезориентират, че ДА НЕ ЗНАЕ ДАЖЕ КЪДЕ е север и къде е юг, човек, който ИСКА И МОЖЕ да води ВОЙНА срещу системата, срещу НЕВИННОТО НЕЗАБЕЛЕЖИМО УНИ­ЩОЖАВАНЕ НА СЪРЦЕТО И ДУШАТА И ПОДМЯНАТА ИМ С БЕЗМИЛОСТНИТЕ ПРАВИЛА НА БИЗНЕСА И ВЛАСТТА!
ПОМНИ (!) - СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА НЕ САМО ДЪРЖАВ­НИ И МЕЖДУНАРОДНИ отношения, А ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УСТАНОВЕНИ МЕЖДУ ХОРАТА като последица ОТ МНОГО ДОБРЕ ПРЕЦЕНЕНИ И ПОДБРАНИ КРИТЕРИИ И СТОЙНОСТИ, НАЛОЖЕНИ С и ОТ ДЕВИЗА: „ПАРИ И ВЛАСТ НЕЗАВИСИМО ПО КАКЪВ НАЧИН И С КАКВИ СРЕДСТВА!“.
НО АКО ТЯ БЪДЕ ОСТАВЕНА ДА ВЪЗПРОИЗВЕЖДА И ПОРАЖДА САМО ПРЕСТЪПНОСТ И ПАРИ - ЦЕНАТА ЩЕ ПЛАТИМ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ!!!
Какво можеш да направиш ТИ конкретно със собствени сили за да спреш злото?.
Ето какво:
Разбери, че всичко това засяга И ТЕБЕ и ОСЪЗНАЙ собст­вения си принос.
Осъзнай нуждата да започнеш НЕЗАБАВНО ВОЙНА СРЕ­ЩУ системата (защото тя ежедневно попълва своите редове с нови жертви, излъгани от възможностите за лесни пари). ТАЗИ ВОЙНА НЕ Е ПРИЗИВ КЪМ ТЕРОРИЗЪМ, ГРАБЕЖИ, или НОВИ УБИЙСТВА!
НИЕ СМЕ ПРОТИВ ТОВА И СЕ ОПИТВАМЕ ДА ГО СПРЕМ! НИЕ НЕ СМЕ И НЕ МОЖЕМ ДА ПОСТЪПВАМЕ КАТО ТЯХ, НИТО да ползваме техните методи и средства.
ВОЙНАТА ДА ОСТАНЕШ ЧОВЕК, (която трябва да започнеш ТИ, както И ВСЕКИ, КОЙТО Е СЪГЛАСЕН С НАС и принад­лежи към лагера на доброто) СЕ ИЗРАЗЯВА В ОТСТОЯВАНЕ НА ЦЕННОТО И СТОЙНОСТНОТО (за тебе и за всеки ми­слещ човек) и ОТХВЪРЛЯНЕ НА НАСИЛА НАТРАПВАНИТЕ „ЦЕННОСТИ“ НА АНТИ-КУЛТУРАТА, ЧАЛГАТА, КУЛТА към девиза: „Пари на всяка цена,власт на всяка цена, секс с повод и без повод (и по-точно прекаляването и злоупотребата с него!.)
Помогни за обединяване чрез Интернет на достойните и чисти хора. Ако ти е възможно - направи сайт, пействай това тук послание в сайта и пращай приятели в него, за да четат, да се събуждат, и да се присъединяват към нас. Сайта е по-добре да е анонимен. Той може да е и на друг език (или да пратиш текста на приятели зад граница) . Може и с е-мейли.Не като „спам“.
Трябва да ставаме все повече, и когато този процес се за­дълбочи и станем достатъчно голяма бройка - СИСТЕМАТА ЩЕ СЕ САМОРАЗРУШИ. Тя не може да бъде победена с външ­ни средства. Единствения начин е да се предизвика вътрешен разпад. (Вече е постигнат, Слава на Бога! - бел.от ред.)
Помни - новите поколения, които се раждат- НЕ ЗНАЯТ,че системата на ИЗКРИВЕН БИЗНЕС иска ДА УНИЩОЖИ ВСИЧ­КО естествено и човешко в тях, да ги направи безчувствени и безмилостни лицемери и предатели, да ги превърне в чудовища без достойнство или ограничения в най-низки страсти, НО ПО­СЛЕ ДА ГИ ИЗЦЕДИ до последно в „бизнеса“, накрая ДА ГИ ЗАХВЪРЛИ в ръцете на психоаналитици и наркопласьори, защо­то вече няма да са нужни. Всичко това ще трябва да обясняваш ТИ в качеството си на родител, (по-голям брат или сестра) , и да се опитваш да предпазваш от безотговорност или престъпност детето си (брат си) ЕЖЕДНЕВНО!
НЕ подценявай и НЕ използвай употребявания от медиите език! Той е много ВАЖЕН елемент в плана за принизяване и под­мяна на критерии и стойности. Използват се грубост, осмиване, изопачаване, жаргон,и това води до отвикването ти да слушаш красивите думи на собствения си език(и намалено ИЛИ ПРЕКРА­ТЕНО търсене на световна художествена литература, за сметка на „бестселърни“ еднодневки), а от друга страна последица е - да си подготвен за помията на Запада и Америка, и да я възприемаш като култура  И двете последици обаче водят ДО ОГРУБЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ХОРАТА. ТОВА Е ПРЕЦИЗ­НО ПРЕДВИДЕНО И ДЕЙСТВА!
НЕ СЛЕДВАЙ примерите давани от филмите ЗА ВОЙНА МЕЖДУ ДВАТА ПОЛА! Мъжът и жената могат да бъдат НЕ САМО ВРАГОВЕ! ДА БЪДАТ ТАКИВА ОБАЧЕ Е ИЗГОДНО ЗА СИС­ТЕМАТА. ТАКА НЯМА ОПАСНОСТ ДА СЕ УСТАНОВИ ДОВЕ­РИЕ МЕЖДУ ТЯХ, ТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕСПОСОБНИ да разговарят помежду си, И ЩЕ БЪДАТ ИДЕАЛНИТЕ КОНСУМАТОРИ, ПРЕ­ОДОЛЯВАЩИ ДЕПРЕСИИ като се тъпчат с хапчета, храна, или алкохол..,или като посещават скъпоплатени психоаналитици, или като се развеждат(а тогава удря „часът“ на хищниците-адвокати!).. т.е. ЩЕ ХАРЧАТ и това ще носи на системата ПАРИ!! Ако двата пола НЕ СА ВЪВ ВОЙНА ПОМЕЖДУ СИ - целият този БИЗНЕС ще пропадне. Затова отношенията на ЛЪЖИ, РЕВНОСТ, дори физическа схватка - СЕ ПОДДЪРЖАТ С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СРЕДСТВА и ОТВСЯКЪДЕ. ТЕ СЕ ТИ-РА-ЖИ-РАТ (!) И ПРОПАГАНДИРАТ КАТО ЕДИНСТВЕНИТЕ УСТАНОВЕ­НИ И ВЪЗМОЖНИ ОТНОШЕНИЯ! А нима няма и друг път!
НЕ ГЛАСУВАЙ за ценностите на системата, за да спре въз­произвеждането на системата. Тя е принудена от собствените си закони да носи маската на демокрация, но без да е събрала еди-колко си гласа - НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДДЪРЖА сама. АКО (независимо от „патриотичните“ призиви на привържениците на системата, че да гласуваш Е ТВОЙ ДЪЛГ(!!), ТИ И ОЩЕ МИЛИ­ОНИ ХОРА НЕ ГЛАСУВАТЕ - това ще ПРЕДОТВРАТИ приема­нето на нови закони ограничаващи правата ни, или нови данъци и такси, които са насочени против всички нас. Системата няма да може да задейства механизма си БЕЗ ПРАВИТЕЛСТВО, което пък няма да може да бъде избрано поради недостатъчния брой гласове, и в резултат партиите ще започнат вътрешни борби за власт помежду си без да могат да наложат поредната партида широко усмихнати и преливащи от обещания ЖАДНИ за ВЛАСТ и облаги СМЪРТОНОСНИ КЛОНИНГИ.
ПОМНИ! - Тя ще се опита да си осигури нужните гласове с по­даръци, обещания или изнудване, но въпреки това в самата систе­ма ще се появят сериозни пукнатини и това ще я принуди или към отстъпки и човечност, или към затягане и военен режим. Но за второто - ще трябва да се раздели с маската си на „демокра­ция“, а това ВЕЧЕ НЯМА ДА Е въпрос или ПРАВО за решаване САМО от една единствена държава.. Първите признаци за затягане вече са налице - монтиране на камери засега само на отделни места и засилване на полицията под предлог за „сигурност“. Но тъй като престъпността и тероризмът тепърва ще се увеличават
Системата ще има нужда от все-повече средства за полиция и армия, което означава все по-засилващо се повишаване на цени и данъци,..но КОЙ нормален човек ЩЕ СЕ СЪГЛАСИ САМО ДА ПЛАЩА отново и отново????.!!!! Така самата система ще СЪЗ­ДАВА престъпността, а после ще се „БОРИ“ СРЕЩУ нея! НО И В ДВАТА ПРОЦЕСА ПОТЪРПЕВШИЯТ ЩЕ БЪДЕШ ТИ!!! За­това има смисъл да водиш своята война - заявявайки твърдо „не“ и „стоп“ на нейните ценности и модели, или пък като ИГНОРИРАШ натрапваните ти „ценности“, като ВЪЗПИТАВАШ децата си в дух на оценяване и опазване на истински ценности, като ЗАТВОРИШ детските очи и уши ЗА МЕДИЙНОТО ВЛИЯНИЕ И АГРЕСИЯ, и най-вече като помагаш все повече хора да се събуждат,да се при­съединяват към нас, да водят своята война - тази за опазване на човешкото в нас (ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ ГО ИМА)!, да разбереш нуждата да се изправиш срещу една силна, външно перфектно работеща, но ОТВЪТРЕ ИЗЦЯЛО ПОГРЕШНО УСТРОЕНА сис­тема, унищожаваща всички взаимоотношения на хората с девиза: „ТИ НЕ СИ ВАЖЕН, ВАЖНИ СА САМО ПАРИТЕ ТИ!“
ПАЗИ ДЕЦАТА ОТ ЧАЛГА И ПОПФОЛК ПО ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ!!!!ТОВА ПРОКАРВА ПЪТ ЗА ПРОСТАЩИНАТА И КИЧА, А ПОСЛЕ И САДО-МАЗОХИЗМА И ИЗВРА­ЩЕНИЯТА. Извратени и психичноболни ще направят това мода и вече има признаци и примери в някои от клиповете, че този процес е в пълен ход..
Ако си ДОСТАТЪЧНО БОГАТ, НО НЕ чрез недостойни източ­ници - помогни да се създаде ЧИСТ ТВ-КАНАЛ, на който никога няма да се наложи да покаже надписа: „Филма не се препоръчва за лица под еди-колко си години“, защото няма да пропагандира престъпления, нито ще учи на жестокост. Направи канал,който да показва и възпитава красота (а не кич и чалга) и да запали стремеж към помагане и добри дела, и напук на всяка общоприета и ут­върдена политика - да се грижи ДА НЕ поднася на зрителите си ВРЕДНОТО,НЕЗАВИСИМО, ЧЕ ТО НОСЕЛО ПАРИ! В този ка­нал да няма игри за пари, НИТО измамници и крадци (в сюжетите на филмите си), а той ДА Е АЛТЕРНАТИВА ЗА НЕЩО ЧИСТО И ПОЛЕЗНО, защото в сегашната „демокрация“ децата нямат избор - ВСИЧКИ КАНАЛИ УЧАТ НА ВРЕДНОСТ, ЗАЩОТО СА ПОДЧИ­НЕНИ НА СИСТЕМАТА И ПОМАГАТ ЗА НЕЙНАТА ПОЛИТИКА т.е. тя иска да се предава само това, което ще направи от днешните невинни деца - утрешни мутанти и престъпници. Само ТАКИВА са нужни за да станат и депутати,и министри,и директори, и т.н. Най- важното условие е ВЕЧЕ ДА НЕ СА(!!!!!) хора. Само такива могат да бъдат продължители и крепители на системата, да уволняват или убиват безогледно.. И тя ПРИЛЕЖНО си ги създава.
Знай също, че този ТВ или радиоканал НЕ ТРЯБВА ДА ЗАВИ­СИ ОТ РЕКЛАМАТА И НЕ ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВА ЧРЕЗ НЕЯ. ВМЕСТО ДА вложиш пари в един единствен "зов за по­мощ" и да помогнеш само на едно дете - ти можеш да помогнеш на хиляди като им създадеш възможност ЗА АЛТЕРНАТИВА И ИЗБОР, за по-други човешки отношения,за живот и труд, за нуждата от чувство за отговорност и истина. Това обаче трябва да финансираш от ТВОЯ джоб, А НЕ от рекламите...(за целта може­те да се организирате и повече подобни хора!).
Системата е извратила смисъла на рекламата и тя е вече не на­чин да бъдеш информиран за нова стока или услуга, а безогледно брутално насилие, принуда да направиш еди-какво си, и не рядко е преувеличена. Ако приемеш нейните правила - системата ще НАМЕРИ начин скоро да те обезличи като другите медии и ти ЩЕ ПРЕСТАНЕШ ДА БЪДЕШ АЛТЕРНАТИВА, а ще станеш като тях.
КОПИРАЙ-ПЕЙСТВАЙ, И РАЗПРОСТРАНЯВАЙ ТОЗИ ПРИЗИВ НАВСЯКЪДЕ КЪДЕТО МОЖЕШ!
Помогни във войната срещу Системата, СПАСИ ДЕЦАТА ОТ НОВИ ВНУШЕНИЯ ЗА ТОВА КОЛКО Е ЛЕСНО ДА ОГРА­БИШ ИЛИ ОТВЛЕЧЕШ НЯКОГО И КАК СЕ ПЕЧЕЛЯТ ЛЕСНИ ПАРИ, че това бил живота, а те също ТРЯБВАЛО ДА СТАНАТ ТАКИВА..!.!!! СИСТЕМАТА РАБОТИ БЕЗ МИЛОСТ СРЕ­ЩУ ВСЕКИ ОТ НАС И ЗАРАЗЯВА ЧОВЕЧЕСТВОТО С НАЙ- СТРАШНИЯТ ВИРУС - ТОЗИ НА ВЗАИМНА ОМРАЗА И СА­МОУНИЩОЖЕНИЕ! И ЗНАЙ, ЧЕ ТОВА ЗАПОЧВА С ДЕЦАТА, КОИТО ТЯ ИСКА ДА ПРЕВЪРНЕ В ПРИЕМНИЦИ И ПРОДЪЛ­ЖИТЕЛИ НА ЗЛОТО, КОИТО ДА ВЪЗПРИЕМАТ ОБРАЗА НА ЗВЯРА,(!!) АКО НИЕ СЕГА(!) ЕСТЕСТВЕНО НЕ ГИ СПРЕМ!!!
ПОСЛЕ може да е късно....!!!! Затова  събуди се.
ДЖАР
ХЕЛИОПОЛ

4 коментара:

 1. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 2. НЕ ГЛЕДАЙТЕ ТВ, НЕ ЧЕТЕТЕ ВЕСТНИЦИ, ИЗХВАРЛЯИТЕ ВСИЧКИ РЕКЛАМНИ БРОШУРИ, С КОИТО ВИ ПЪЛНЯТ ПОЩЕНСКИТЕ КУТИИ. НЕ СЛУШАЙТЕ ПРОМОЦИИТЕ НЕ НАХАЛНИ МАЛКИ МОМИЧЕНЦА В СУПЕР И ХИПЕР МАРКЕТИТЕ! ИЗЛЕЗТЕ СРЕД ПРИРОДАТА, ХРАНЕТЕ СЕ СЪС ЗДРАВОСЛОВНИТЕ ПОЛДОВЕ И ЗЕЛЕНЦУЦИ, СЪБИРАЙТЕ СЕ С ПРИЯТЕЛИ, УСМИХВАЙТЕ СЕ И СЕ РАДВАЙТЕ НА ЖИВОТА! ПРОМЕНЕТЕ НАВИЦИТЕ СИ! ЕЛЕМЕНТАРНО Е ДА НЕ ПОПАДНЕШ ПОД ВЛИЯНИЕТО ИМ. НАЙ- ВАЖНОТО МИСЛЕТЕ, МИСЛЕТЕ, И ПАК МИСЛЕТЕ!

  ОтговорИзтриване
 3. Играта не може да се спечели,играта не може да се промени тя само се играе и се наблюдава с баланс на безпристрастие......който се опитва по горните два начина.......просто не е узрял,става част от полярностите,те точно това се стремят.

  ОтговорИзтриване
 4. Лошото е , че хората са за слепени и спят да такава степен че като се появи някой който да им отвори очите те го наричат луд и му се смеят . Още по лошо е че системата е завладяла умовете на хората до такава степен , че проблемите на ежедневието не ги оставя да мислят за нищо друго освен за собствения си егоизъм насъден им чрез радио и телевизия. Искам да си кажа честно аз не издържаш вече да продължава живота ми така и не само моя и се чудя какво трябва да се направи за да се събудят всички от къде трябва да се започне и не само чрез статий в Интернет но и чрез действия защото така както е тръгнало пълното заробване е на лице и тук не става само за заробванеа тялото а още по лошо заробване на душата . А аз не знам нещо по Цено от нея .

  ОтговорИзтриване