петък, 14 януари 2011 г.

Извънземни стоящи зад Великите Сили и Съглашения

В момента на Земята съществуват много и най-различни групи ануннаки, включително (но без да се ограничаваме само с тях) – рептилиите и техните главни опоненти познати на Пратениците като „перс-саяърс  за които в последствие аз въведох израза „хищниците” по много причини, за които ще обясня някой друг път.

Понастоящем на планетата живеят и множество по-малки групи извънземни. Някои продължават да съществуват неутрално, но болшинството от тях са се присъединили към една или две групи от главните значими извънземни сили. Съществуват също множество извънземни истински същества на Светлината разпръснати по света, но само на енергийно ниво и те не са замесени в битката за световното господство.
За да придобиете по-голямо разбиране какво ще дискутирам, е важно да запомните, че физическите човешки тела са само вид „дрехи”, с които тези съзнания са облечени. По такъв начин „дрехите” (т.е. телата), могат да бъдат облечени от други съзнания с, или без началното съгласие на притежателите им. Между другото размяната на „дрехите” не е лесен процес и изисква доста предварителна подготовка.
Това може да се наблюдава на енергийно и физическо ниво, но нещата така се преплитат, че някои от вас могат да попаднат в лабиринт. Този материал ще тласне оптимистично тези, които вече са готови за това прозрение.
Всеобхватният план на ануннаките е далеч по-напреднал от този който сега се разкрива, с незначителни изменения тук и там. Пратениците на Светлината са наясно с тези планове. Групите на ануннаки са щателно наблюдавани и от небето, и от Земята. Пратениците полагат възможно най-големи усилия да защитават и пазят истиснките Светли същества, които продължават да съществуват под различни форми на планетата. (Между другото, много истински Светли същества бяха вече евакуирани от Земята през 1999 г. Въпреки че повечето от Пратениците са се заселели в Австралия, те се местят наоколо по света, където има нужда от тях. Множество от Работниците на Светлината, тъй наречените „Тара-ха-тикас” са разположени в САЩ, Европа, Обединеното Кралство, Канада, Австралия и други държави).
Рептилиите и хищниците са изчакали търпеливо и от край до край всички политически, религиозни, икономически, географски, технологически, оръжейни и други войни, дълго, дълго време. Събития като Кръстоносните походи, двете Световните войни, напрежението в Близкият ??зток, Студената война, Виетнамската война и всички тези и останалите събития случили се преди хиляди години или през последния век, са само маркери, преди предстоящата битка за Световно господство на двете главни враждуващи извънземни групи. И двете страни събират и разполагат въоръжените си сили за финалната подготовка. Сражението няма да се ограничи само до война с огнестрелно оръжие, което не е така опасно, както другите форми на конфликт.
На този етап на събитията, всичко се нарежда благоприятно за крайното съглашение, както е планувано. Държавите и техните населения са били винаги изцяло под влиянието на тези две доминиращи извънземни сили. Правителствата на много нации ще започнат открито да се преориентират съгласно тяхната вярност към извънземните. Държавните глави и множество важни членове на държавните кабинети от повечето нации, са едновременно програмирани и привлечени към една от главните извънземни групи, или сами по себе си са извънземни съзнания от групата „обличащи човешки дрехите”. Не е толкова важно дали възловите политици са програмирани хора или извънземни – обединението ще се случи.
В миналото, когато една или друга извънземна групировка вземаше контрол над геополитическата или религиозна ситуация, тяхната власт не беше кой знае колко доминираща. Имало е известни протести под въздействието на другите групи. Днес тези малки групи извънземни са под много по-здрав контрол и много от тях са форсирани да вземат страна. Даже и над неутралните се упражнява силен натиск, за да преминат на едната или другата страна.
Сивите, които бяха първоначално една от главните групи извънземни на Земята, сега са на страната на рептилиите. Това е важен извънземен съюз.
Маса-карите от централна Европа, започнаха да се преместват в Нова Зеландия и Австралия преди 10 г. и по специално последните 5 г. Маса-карите се разпространиха из Австралия и се присъединиха към рептилиите.
Поради ред причини един от главните центрове на борбата за световното господство ще се управлява от Австралия. Скоро, най-голямата концентрация на извънземно присъствие в света, ще бъде в Нова Зеландия и Австралия.
Докато новите извънземни съюзи направят първите си стъпки, редица страни се съюзиха със САЩ, която понастоящем е с преобладаващо влияние на хищниците, а в миналото – нация под рептилско господство.

Високопоставените рептилски съзнания вече се преселиха в Китай. В момента много държави променят политическите си съюзници. Тези промени могат да изненадат много политически наблюдатели, които нямат езотеричното разбиране, че новите съюзи и предаността които са били създадени, определено са от извънземни съзнания, които доминират в различните държави. На политическата сцена ще има много промени, особено в банковите и политически сфери, дължащи се на прегрупирането на извънземните.

Няколко арабски държави ще се съюзят със САЩ – оглавена от хищниците; други ще се присъединят към рептилиите. Това ще доведе до тежък конфликт в Израел, който продължава да е под влиянието на рептилиите. ??зраел ще претърпи няколко вътре??ни разрива, както и нейния главен съюзник – САЩ. Новият арабски съюз със САЩ (хищниците) ще бъде много силен, независимо от религиозните различия на съюзниците (християни/мюсюлмани). Ето какво споменах в моя 12-ти Доклад, позовавайки се на американската инвазия в Ирак

Други държави ще се присъединят… Сирия ще е първа. Родното място на Исус ще се тресе.
Главно събитие ще бъде настъпването на вътрешен бунт (от страна на хищниците), който евентуално ще се провали, ще бъде унищожен и наказан.
Пътят към Дамаск ще води до много места…
Кръвопролития ще потекат и залеят цялата земя навред и продължително.
Всички глави ще се обърнат, за да станат свидетели на потресаващия край на човешкия род.
Човечеството в преход не ще остане в мир.
Гласът на миналото ще изпищи и ще бъде чут мили надалеч.
Тези, които създаваха жестокостите няма да си намерят място да се скрият. Те ще се свият от страх, бездиханни. Техните вкочанени сърца ще полетят стремително в страха. Дните на миналото ще се захванат отново с тях. Ще плачат, но сълзите им няма да бъдат видени, ще крещят, но никой не ще ги чуе, ще плачат за помощ и прошка, но никаква не ще им бъде дадена. Скърцане на зъби и скубене на коса ще предизвестят края на кръвожадния Ааронов род.
„Планини” ще се преобърнат да смачкат злото. Планините от гиганти ще маршируват и напредват към Голгота в численост, никога не виждана досега и заедно с вятъра на съдбата ще съберат сила и ще се разгърнат на изток, на север, на юг, даже и на запад. Земята Ционска ще плаче и загива. „Осанна” ще крещи възможно най-силно, но ни един не ще чуе или запее песента „Осанна, Осанна”.

Трябва да се запомни, че отдавна е замислено Сирия да бъде силно противопоставена на САЩ. Физическите наблюдатели ще повярват, че противопоставянето на Сирия против САЩ е в следствие на подкупи, заплахи и т.н. Причината за обръщането против новия съюз на хищниците обаче, е началото на изравняването на извънземните съзнания – Сирия е първата, която ще ги свърже.
Няма значение каква политическа позиция е заемала дадена страна в миналото, днес съюзите ще се формират без значение на религия, политически, икономически или други различия.
Режимите могат да бъдат тоталитарни или демократични – няма да има разлика. Понеже във всяка държава има смесица от рептилии или хищници в населенията им, ще има безпокойство навсякъде.
Тайван ще се превърне в катализаторът на спора, що се касае до сблъсъка на двете страни. Запомнете обаче, че тези войни не ще бъдат конвенционални. Те могат да вземат много форми на изражение.
Обединеното кралство в момента се променя и след не много време ще последва отявлено САЩ в първите редици, евентуално това ще стане невъзмутимо веднага, след като Тони Блеър не е вече министър-председател.
Русия ще се свърже с Китай и ще формира огромен съюз на рептилските сили. Бразилия, Италия, Иран, Индия, Исландия, Индонезия, Малайзия, Франция, Корея, Германия, Мексико, Холандия и другите, след вътрешни борби, евентуално ще гравитират около китайско-руския съюз.
Дания, Австралия, Йордания, Пакистан, Украйна, Япония и повечето от Азиатските страни, Испания, Канада и други, евентуално ще гравитират около силите на хищниците, базирани в Щатите.
Неотдавнашният, нашумял брак между престолонаследника на Дания, принц Фредерик и Мери Доналдсън от Австралия, привлече вниманието на мнозина из целия свят. Тяхната „случайна” среща в бар в Сидни е много повече от случайно съвпадение. Както един австралийски вестник посочи:

Тасманийско „работещо” момиче може да се сближи изведнъж с момче в бара и ненадейно да стане царска особа.

На физическо ниво се вижда как хората в Австралия са заслепени от факта, че Мери е жива, дишаща, обикновена гражданка на Австралия, превърнала се в принцеса. Да последват нейните стъпки – това са мечтите и фантазиите на почти всяко момиче. На енергийно ниво няма никакво случайно съвпадение. Двойката е била специално подбрана да играе значима роля в образуването на съюзите между простолюдието и правителствата.
Не е случайност и това, че Дания притежава Гренландия, която е най-важният глетчер в Северното полукълбо и че Австралия има огромни претенции за Антарктическия континент. Управляващият елит много добре знае, че скорошното глобално затопляне ще е причината свежата вода да се превърне в скъпоценна стока. Двете, и Гренландия, и Антарктида – ще бъдат сред последните огромни източници на свежа вода на планетата, като започне затоплянето. Географски Австралия е в добра позиция да защитава Антарктида, докато САЩ и Канада са в добри позиции да защитават Гренландия. Свежата вода ще бъде решително разногласие в близкото бъдеще и хищниците грабят лед, колкото могат. На кой би му хрумнало, че обикновеният лед би се превърнал в критичен? Също не е случайно, че „Мери-манията” е толкова силна в Австралия.
На религиозно ниво, болнавият папа Йоан Павел 2-ри, знаеше, че има големи разногласия в Римо-католическата църква. Папата беше наясно и с промяната на властта на планетата, но той бе избрал да не разкрива тази информация заради страха и паниката, която щеше да предизвика. Слабостта на църквата стана напълно очевидна, когато няколко кардинали и други църковни лидери, излязоха да подкрепят или отрекат книгата „Шифърът на Леонардо”, излязла през 2003 г. Тази случка ще бъде по-ясна на тези, които имат езотеричното разбиране, че църквата е инфилтрирана от рептилоидните ануннаки, които имат и много хищници в редиците си. Поради здравословното състояние на папата, неговата власт беше открито заплашена от хищническото малцинство. В момента, църквата трудно се изказва единодушно.
Йоан Павел 2-ри държеше до край властта, защото беше много притеснен, че следващият папа няма да бъде в състояние да поддържа църквата единна. Всъщност, сегашният папа ще прични много проблеми и хаос в католическата църква и по света.
За да спрем еуфорията около „Шифърът на Леонардо”, трябва да се разбере, че кампанията бе спонсорирана от хищниците. Някои от църкoвните членове и лидери също са спонсорирани от хищниците и направиха крачка напред, подкрепяйки книгата, въпреки че папата беше против нея. Дългогодишните лъжи за Исус и Мария Магдалена като интимна двойка, са дезинформационна пропаганда на хищниците, която между другото беше започната преди много време от Тъмни, проникнали в гностичните кръгове. Трябва да се отбележи, че всички религии са инфилтрирани от Тъмни същества, били те рептилии, хищници или други.
В „Шифърът на Леонардо” наистина има шифър, независимо дали автора и издателя са наясно на съзнателно ниво с това, или не. Това е код за получаване и прегрупиране на някои сектори от световната популация, особено на християните. Леонардо да Винчи по произход бил същество от Светлина, който впоследствие се поддал на Тъмнината. Той бил жертва на войната на същностите.
Евангелията, включително впоследствие откритите в Кумран и Наг Хамади, били писани от хора, които нямали личен контакт с Исус и много години след неговата смърт. Всички тези писания съдържат техните собствени от изопачавания до дезинформация, лоши преводи, разкрасителни елементи или преднамерени поправки.
Всъщност, злото преднамерено заблуждава превръщайки Мария Магдалена в човек, бил твърде близо до Исус и симпатизиращ на ученията му. Много трудове били погрешно приписани на нея. В някои от писанията се твърди, че са дело на Магдалена, които фактически били писани много след смъртта й. Магдалена била неспособна да пише по духовни въпроси и не е написала нито едно от гностичните евангелия приписвани на нея. Историята за Мария Магдалена като най-верен последовател на Исус и разказа за това, че е очевидка на предполагаемото възкресение на Исус в градината в която бил погребан, са обикновени измислици на писателите и съставителите на евангелията. Истината е, че Магдалена била същество от Тъмнината – факт, с който Исус бил добре запознат и той никога не е бил заблуден или вкаран в капан от нея. Исус и Мария Магдалена са диаметрално противоположни по същност. Тя е от Тъмнината. Исус е от Светлината.
Защитниците на „Шифърът на Леонардо” се опитват да разрушат църквата, която е под здравата ръка на рептилиите. Иронията е, че много от главнокомандващите на хищниците в човешки тела са с роля на фундаментални християни на физическо ниво, но се опитват да разрушат църквата. Ако хищниците вярват, че могат да придобият контрол над църквата, те ще трябва да се постараят. Все пак, те са наясно, че рептилиите държат далеч по-здраво нещата в църквата, за да пробват. Затова хищниците са твърдо решени да унищожат църквата, разпространявайки наново старите лъжи за Исус и Магдалена с прикрепен към тях „код” в една злонамерена пропаганда. Хората вярващи и/или разпространяващи лъжите за Исус/Магдалена са програмирани от Тъмнината да правят това, или самите те са Зло. Само като предупредително напомняне – не всички защитаващи Исус са Светли.
Исус е Пратеник на Светлината, който понастоящем оглавява Спасителната Мисия на Светлината. Исус е инкарнирано съзнание на Истинската Божествена Майка. Истинската Божествена Майка е също въплатило се съзнание – Женският Бял Бизон, която посетила група от посветени Киова Апачи, преди 2 000 години. Исус/Женският Бял Бизон/истинската Божествена Майка като цялостно същество е (тайно) на Земята и углавява Спасителната Мисия.
Отвъд хаоса, който се разпространява по цялото кълбо, ще изплува малка група от истински Светли същества от всякакви обществени прослойки, култури и вярвания. Програмираното знание настрана – тези истински Светли същества имат една важна съвместна задача – те са верни на истинският Създател. Те са били избрани да играят ролята на „радиопредаватели” под ръководството на Спасителите. Тези хора може и да са, може и да не са наясно на съзнателно ниво за техните роли и идентичност. Въпреки това, те ще се впишат на енергийно ниво като „Амаз-та-хас” Амаз-та-хасите ще помогнат да излъчат облекчаващи и утешаващи сигнали, за да подпомогнат жизненоспособните същества в тяхната подготовка за завръщането им у Дома.
Времето наближава.
Исус възвръща пълната сила на „Екскалибур”, която преди това беше повалена от Тъмнината. Спасителната Мисия е почти завършена.
Победа за Светлината!


Alien и Horus

1 коментар: