сряда, 5 юли 2017 г.

Тайната космическа война се прекратява с напредването на плановете за разкриване на извънземното присъствиеСпоред последното от серията разкрития на разобличителя на тайните космически програми Кори Гуд (с псевдоним GoodETxSG), широкомащабните военни действия в рамките на пазената в тайна война, водена в дълбокия космос, на Марс и на Земята между два притежаващи тайни космически програми алианса, са били временно прекратени. В своите отговори на зададените му от мен въпроси (вижте по-долу) Кори описва една сложна планетарна ситуация, включваща множество човешки космически програми (както съвременни, така и древни) и извънземни цивилизации, борещи се за надмощие по въпроса за това колко информация и технологии да бъдат разкрити на останалата част от живеещото на повърхността на планетата човечество. За някои, разкритията на Кори са плод на богато въображение, подходящи за сценарий на нов епизод от "Междузвездни войни". Налице са, обаче, сериозни основания дадената от Кори информация да се разглежда като възможно най-обстойното разкритие, което изобщо ще бъде направено, относно това какво реално се случва зад завесите в най-строго пазените в тайна космически програми, осъществяващи се на Земята и в слънчевата ни система.
Според Кори, едната от страните в конфликта е един позитивен (мотивиран от идеята за служене-на-другите) притежаващ тайна космическа програма (ТКП) алианс, включващ първата тайна космическа програма, създадена от военните на САЩ – "Слънчева отбрана", и нейните съюзници, няколко древни човешки космически програми и приятелски настроени човекоподобни извънземни раси, които са генетично свързани с човечеството. В основни линии, "ТКП алиансът" иска живеещото на повърхността на планетата човечество да научи истината относно своите древни космически програми, извънземните посещения и технологиите за свободна енергия. И най-важното: "ТКП алиансът" иска да сложи край на експлоататорската световна финансова система, която е поробила икономически по-голямата част от човечеството.
Другата страна в пазената в тайна война е един негативен (мотивиран от идеята за служене-на-себе-си) алианс, включващ първата корпоративна космическа програма, наречена "Междупланетен корпоративен конгломерат" (МКК), и нейните съюзници. Към тях спадат древни Земни кръвни фамилии, наречени Кабал/Илюминати; влечугоподобни извънземни, наречени Драко, които идват от извън нашата слънчева система. На последно място, този негативен алианс включва части от "Тъмната флотилия", състояща се от човешки същества, свързани директно или идеологически с бившата нацистка СС организация, които обикновено действат извън пределите на слънчевата система, но които са били задържани в пределите й от наскоро наложената над слънчевата система всеобща карантина. В отговорите си на дадените по-долу въпроси Кори нарича този негативен алианс Кабалът/МКК/Драко/Тъмната флотилия, или по-накратко: "Ръководените от Кабала ТКПи".
Според последните разкрития на Кори, наскорошното прекратяване на широкомащабните военни действия е настъпило по молба на една трета, наскоро пристигнала група извънземни, наречена "Алианс на сферите". Кори твърди, че Сините птицеподобни – една от петте извънземни цивилизации, съставляващи "Алианса на сферите", от известно време осъществяват физически контакт с него и го водят на различни дипломатически срещи, на които враждуващите страни провеждат разговори. Според Кори, "Алиансът на сферите" притежава технология, която превъзхожда технологиите на всеки един от притежаващите космически програми враждуващи алианси, и е наложил всеобща карантина над слънчевата система. Това е предизвикало смут в редиците на "Ръководените от Кабала ТКПи", които преди това са били доминиращата сила на Земята и в слънчевата система, но които понастоящем бързо отстъпват позиции пред "ТКП алианса". В резултат на това все повече хора напускат редиците на "Ръководените от Кабала ТКПи" и се присъединяват към "ТКП алианса". Кори е в комуникация с много от тях чрез посредничеството на един подполковник, чието име засега остава в тайна.
В отговорите си на дадените по-долу въпроси Кори описва сложната динамика на накратко описания по-горе конфликт, резултатите от наскоро проведените дипломатически срещи, затруднението на "ТКП алианса" да се справи с онези отцепници, които настояват усилено за въоръжено нападение над своите бивши съюзници от "Ръководените от Кабала ТКПи", и причините за разпадането на алианса на "Ръководените от Кабала ТКПи". Той описва две нападения от страна на "ТКП алианса", довели до голям брой цивилни жертви на Марс и в подземните бази на Земята, които в крайна сметка стават причина "Алиансът на сферите" да отправи молба за прекратяване на широкомащабните военни действия. Кори разказва за плана на "Ръководените от Кабала ТКПи" за "контролирано разкриване", целящ да заблуди хората, така че Кабалът да запази своя контрол. В контраст на това, планът за разкриване, изготвен от "ТКП алианса", предвижда масови изтичания на официални документи (подобно на Уикилийкс) и телевизионни предавания, които ще разкрият истината относно ситуацията, в която се намира човечеството, и ще доведат до подобни на Нюрнбергския съдебни процеси за военни престъпления срещу (доскорошните) лидери на "Ръководените от Кабала ТКПи".
Информацията, която Кори предоставя в дадените по-долу отговори, е много подробна и заслужава сериозно внимание.ВЪПРОСИ КЪМ КОРИ ГУДВ1. Твърдиш, че между някакъв "ТКП алианс" и силите на Кабала/МКК/Драко съществува конфликт, който на моменти е прераствал във въоръжени сблъсъци в различни части на Земята и в други части на нашата слънчева система. Можеш ли да дадеш повече информация относно това къде са се провеждали тези военни действия и защо съществата от Сферите са помолили "ТКП алианса" да прекрати широкомащабните нападения над инфраструктурата на Кабала/МКК/Драко?

Преди разпадането на цялостните отношения между фракциите, които преди това са били обединени под егидата на "Тайните Земни правителства" (и техните "Синдикати", известни като Кабалът/Илюминати и различни други тайни общества), техните Контрольори (Драко Федерацията и древни Земни/човешки отцепнически цивилизации, които са вкарали в заблуда много хора, представяйки се за извънземни от различни звездни системи), между тези групи цареше огромен хаос, който в крайна сметка доведе до въставането им едни срещу други. Това предизвика избухването на конфликти в различни подземни/подводни бази, които са причината за някои от земетресенията по цялата Земя от последните месеци, както и за някои инциденти на Марс и други космически тела в слънчевата система. Много от тези групи бяха започнали да въстават едни срещу други още преди наскорошната конференция на съюзниците на Драко, където аз изпълнявах ролята на "делегат" на "Алианса на сферите" (а "ТКП алиансът" осигуряваше подкрепа чрез предоставяне на интуитивни емпати и агенти по сигурността). Това е срещата, на която високото 4 метра бяло влечугоподобно с благородническо потекло, предложи "Алиансът на сферите" да осигури на техните "благородници" безопасно напускане на "Външната бариера" на слънчевата система. Човешкият "Комитет на 200-те" присъстваше на тази среща и стана свидетел на това предложение. Членовете му останаха очевидно шокирани от случилото се и скоро след това започна не само голямата дезинформационна война (за контрол над това каква история да се представя на обикновените хора), но и хаотичните междуособици между "Групите на елита" (които, наред с други представители на "Тайните Земни правителства" и "Ръководените от Кабала ТКПи", се редуват в ролята на "делегати" на конференциите на по-широката "Супер Федерация на човекоподобните извънземни").
През последните 6 месеца се отцепиха и някои агенти на контролираната от Кабала тайна космическа програма на МКК, остатъци от "Тъмната флотилия" (която не е флотилия на Драко, а човешка ТКП флотилия, служеща на страната на Драко алианса), които не бяха останали от външната страна на "Външната бариера", както и членове на различни други ТКПи на военните черни операции. Някои от тях донесоха със себе си навременни и оползотворими разузнавателни данни, на базата на които някои от лидерите на "ТКП алианса" и техните нови съюзници предприеха действия, които не бяха координирали със Съвета на "ТКП алианса". Това доведе до две масови нападения, които причиниха смъртта на огромен брой невинни хора. Онези, които взеха участие в тези така наречени от Сините птицеподобни "зверства", не се разкаяха за стореното и заявиха, че това е цената на войната и че броят на случайните жертви е пренебрежим. Това създаде разцепление между някои от членовете на Съвета на "ТКП алианса", които имаха различни възгледи относно това как точно трябва да се действа, и породи известно недоверие към новите отцепници от другите ТКПи, които се бяха присъединили наскоро и които очевидно притежаваха различен морален облик и възгледи относно начините за противодействие. На първата голяма съвместна конференция на целия Съвет на "ТКП алианса" и съществата от "ТКП алианса", които се явиха, Сините птицеподобни бяха запитани относно това какви трябва да бъдат начините за противодействие. "Алиансът на сферите" беше осигурил на "ТКП алианса" някои изключително напреднали отбранителни технологии и помоли "ТКП алианса" повече да не напада или разрушава инфраструктурата на Кабала/МКК/Тъмната флотилия. "Алиансът на сферите" съвместно със Съвета на "ТКП алианса" малко преди това бяха разработили "План за времето след пълното разкриване", който предвиждаше да се освободят всички обитатели на тези съоръжения, да им се осигури помощ за възстановяване от преживяното, както и да се предадат всички тези съоръжения в ръцете на Земната "цивилизация от ерата след пълното разкриване". Предвиждаше се тази инфраструктура, която е била изградена с негативни цели, както и всички укривани технологии да бъдат разкрити на всички хора на Земята едновременно и да се превърнат в начало на "Стар Трек цивилизацията", за която "ТКП алиансът" си беше мечтал. Освен за някои оторизирани операции за отслабване на позициите на Кабала на Земята, "ТКП алиансът" и техните съюзници се договориха и за начините за противодействие и времевите рамки, изложени от "Алианса на сферите" и Съвета на "ТКП алианса". Предвиждаше се тези бази да бъдат отворени след "Събитието на пълното разкриване", без да се налага да се стига до конфликти при преместването на обитателите им на друго място, където някоя от съюзническите групи да им предложи своите ресурси за физическо и емоционално изцеляване.

В2. Защо "Алиансът на сферите" счита, че военното решение на проблемите между "ТКП алианса" и Кабала/МКК/Драко не е мъдър политически избор в момента и настоява за пълно разкриване за решаване на актуалните проблеми?

По-мъдрите лидери от Съвета на "ТКП алианса" са съгласни (по-военно настроените не са) със съществата от Сферите, че в крайна сметка решението трябва да дойде от самите хора. Населението на планетата се пробужда с огромна скорост, но то все още е подложено на значителен умствен контрол и дезинформация, с които трябва да се справя. Веднъж щом бъде направено абсолютно и пълно разкриване на истинската история на човечеството, на списъка с групите, които са се намесвали в нашето обществено и генетично развитие (и до каква степен), чудовищните престъпления срещу човечеството от страна на "Елита", някои от древните Земни отцепнически цивилизации и различните извънземни групи, това от самосебе си ще накара хората да се надигнат и да сложат край на робската вавилонска система на паричната магия. Самите хора ще изправят всички гореспоменати групи на съд с помощта на позитивни извънземни групи и някои от по-болезнените разкрития, които ще бъдат направени (които мнозина ще нарекат "страхово порно", но които въпреки това са част от пълното разкриване), ще предизвикат така необходимото пробуждане на "генетичната и енергийната памет" на нашия вид, което ще ни помогне да не повторим историческите цикли, които сме били манипулирани да повтаряме в продължение на повече цикли, отколкото историята на настоящата ни епоха изобщо помни. Тук също така става въпрос за това човечеството да бъде подготвено да се справя самостоятелно за първи път в историята си, след като досега е било просто една манипулирана раса.
Това ще постави началото на една ера на свободно вземане на решения от страна на човечеството, при което няма да имаме кого да обвиняваме за грешките си. Това също така ще бъде време, в което ще ни бъдат предоставени някои невероятни технологии, които за известно време са били укривани от нас, които ще издигнат качеството ни на живот до един напълно нов стандарт. Наред с това ще изживяваме енергийни промени и ще осъществяваме преход към съществуване в 4-та плътност. Това ще трябва да се основава на действията на мнозинството хора, а не на военните действия на шепа хора, на които ще се гледа като на герои и спасители, докато ние като вид не научаваме нищо в този, както се оказва, голям експеримент, или класна стая. Ние няма да бъдем освободени от силите на светлината, а в крайна сметка ще се окажем в такова създадено около нас обкръжение, което ще ни тласне да освободим самите себе си. Енергийните промени вече се отразяват на съществата с по-ниска вибрация (служене-на-себе-си/Кабалът/МКК/Драко) и те се самоунищожават чрез собствените си действия и междуособици. Тези енергийни промени в нашата слънчева система засягат всички същества с по-ниска вибрация и те дори не осъзнават, че именно тяхното реакционно поведение е коренът на собственото им унищожение.

В3. Казваш, че различни отцепници от Кабала/Илюминати се присъединяват към "ТКП алианса". Имаш ли представа за това какви световни събития или процеси биха могли да настъпят в резултат на тези и на евентуални бъдещи отцепвания?

"Ръководените от Кабала ТКПи" все още функционират в нашата слънчева система и контролират огромната инфраструктура. През последните месеци малки групи от тях се присъединиха към "ТКП алианса". Преди няколко седмици някои от тях се разкриха като инфилтрирали се агенти, когато проведоха няколко доста ефективни нападения над някои от базите на "ТКП алианса" и осъществиха няколко убийства на лидери от Съвета на "ТКП алианса". Това беше голяма крачка назад и породи известно недоверие между Съвета на "ТКП алианса" и някои от наскорошните отцепници. В момента се провеждат срещи за изглаждането на този проблем. Има също така няколко отцепили се членове/лидери на "Тайното Земно правителство" и Синдикатите, които са били поставени под "Извънземна програма за защита на свидетелите" заедно със семействата си срещу предоставяне на актуални разузнавателни данни, свидетелства срещу бившите си ръководители, както и обещание да се явят като свидетели на бъдещите световни съдебни процеси, на които след пълното разкритие ще се проведат изслушвания срещу всички групи, оказали се затворени в слънчевата система в рамките на "Външната бариера". Благополучното напускане на планетата от страна на тази първа група отцепници предизвика вълна от убийства в редовете на бившите им групи, както и усилване на паниката, в резултат на което много членове на "Елита" започнаха да преместват семействата си в своите обезопасени зони (подземни градове от ново поколение) в районите си на влияние. Има един енклав в Бразилия, който представлява основен евакуационен пункт за тези "Елити" от Запада в този момент. От няколко месеца те без прекъсване пренасят там хора и запаси. Този "Елит" знае точно какво се случва и оставят назад някои от марионетките си, за да понесат падането, точно както е било направено и в Германия през Втората световна война. При тези изслушвания в рамките на новите световните съдебни процеси, обаче, ние няма просто да чуем "Аз просто изпълнявах заповеди", а ще видим как изкараните от дупките им членове на "Елита" биват посочвани с пръст и обвинявани с думите: "Тези ми наредиха да направя това."

В4. Изглежда "Алиансът на сферите" предвижда такъв процес на разкриване, при който широкомащабните военни действа са прекратени и поставени под карантина, така че да се позволи на по-голяма част от истината да излезе на бял свят, което обаче ще предизвика още повече отцепвания от Кабала/МКК/Драко по начин, който ще доведе до разпадането на оставащите им цитадели. На навлизащите космически енергии ли се дължи този разгръщаш се процес на разкриване или е по-скоро неизбежен страничен ефект от наложената над планетата/слънчевата система карантина от страна на "Алианса на сферите"?

"Карантината" над слънчевата система беше поставена, след като "космическите енергии" достигнаха определено ниво. Тези космически енергии навлизат в нашата слънчева система вече от доста време (или по-точно нашата слънчева система постепенно навлизаше в този район на Галактиката). "Алиансът на сферите" е тук от десетилетия, извършвайки наблюдения преди да се активира и да започне да взаимодейства открито с определени групи хора. Тези енергийни промени оказват огромно въздействие върху енергийните тела на всички същества от нашата слънчева система под 6-та плътност. Това не са енергии, на които реагират единствено негативните, или мотивирани от идеята за служене-на-себе-си същества. Но те карат тези негативни същества да се настройват реакционно и да губят самообладанието, което им е позволявало в продължение на хилядолетия да управляват с железен юмрук този район на Галактиката. Онези, които обаче са позитивни, или мотивирани от идеята за служене-на-другите, се пробуждат и стават все по-осъзнати за силата на своето съзнание. Картите се обръщат и сега тези негативни същности, които са си правели планове да неутрализират енергийните промени или да избягат, се оказват в капан и изправени пред перспективата скоро да се окажат на милостта на онези, които са третирали като добитък.

В5. Как евентуално би могъл да се развие в близко бъдеще този процес на разкриване – чрез изтичане на документи както в случаите на Уикилийкс/Сноудън; чрез появата на още разобличители; чрез предприемането на действия по ключови проблеми от страна на световните лидери; чрез появи и кацания на космически кораби на "Алианса на сферите"; или по някакъв друг начин?

В момента се води широкомащабна дезинформационна война, за чието приближаване предупредих още преди няколко месеца. След като Кабалът/Илюминати разбраха, че техните "Богове" са ги предали и че сега вече всяка група е сама за себе си, те започнаха да въстават едни срещу други. Те също така започнаха да активират дълбоко инфилтрираните си в уфологичните кръгове агенти, за да започнат да предизвикват конфликти при всяка представила им се възможност. Те преминаха от позиция на предотвратяване на разкриването с междувременно кондициониране на широките маси за някакъв вид бъдещо фалшиво разкриване, към опити сега да контролират какво точно да бъде разкрито. Истината започва да изтича с такава притеснителна за тях скорост, че те изваждат някои от най-добрите си контра-разузнавачи, за да дискредитират разобличителите си по какъвто е възможно начин, същевременно обърквайки колкото се може повече хора с невярна информация, която ги представя като жертви или даже като герои в някои случаи. Целта им е да осъществят контролирано разкриване, което ще им позволи да останат на власт, да запазят заробващата финансова система и да избегнат наказанието за престъпленията си срещу човечеството (които, ако сте отворени за това, което ви казвам тук, са изключително тежки). Те не разбират, че е невъзможно "Кутията на Пандора" да бъде само открехната. Веднъж щом тя бъде отворена, всичките им демони ще се разлетят из нея, така че всички да ги видят.
Количеството информация, събрана от белите шапки (не харесвам особено този израз) или предоставена от наскорошните отцепници от Кабала/Илюминати, които бяха поставени под "Извънземна програма за защита на свидетелите", е направо поразително. Тази информация в момента е в ръцете на "Базирания на Земята алианс" и на "ТКП алианса" (които не преследват едни и същи цели). След като всичко бъде координирано, се планира тази информация да бъде направена достъпна за всички чрез интернет и чрез непрекъснати излъчвания по телевизията. Това ще се случи в определен момент – или независимо от, или като реакция на някакъв опит за контролирано разкриване от страна на Кабала/Илюминати. То ще включи провеждането в даден момент на съдебен процес в някой световен съд. Обсъждал съм въпроса за провеждането на масови арести с ръководството, но засега те не са сигурни как точно може да се организира и осъществи операция от такъв мащаб. Ще бъде много трудно да се извърши нещо такова в рамките на една огромна съвместна операция, дори при наличието на ресурсите на "ТКП алианса". Веднъж щом котката изскочи от торбата, Кабалът/Илюминати ще създадат всякакъв вид хаос чрез "фалшив флаг" операции, за да предотвратят или забавят процеса. Това е причината, поради която досега не са проведени масови арести. В момента се работи по този въпрос и някои вярват, че "Алиансът на сферите" може да помогне по отношение на тази част от процеса, веднъж щом обикновените хора се пробудят и научат за извършените от тези групи престъпления. Според някои, в определен момент това ще даде на "Алианса на сферите" свободата да се намесят директно и да помогнат в събирането на престъпниците за съдебните процеси (към които спадат и различни извънземни групи и групи от Земни отцепнически цивилизации, оказали се в капан на Земята).
Засега "Алиансът на сферите" е дал да се разбере, че те не са тук, за да ни спасяват, а че самите ние трябва да спасим себе си. Не съм бил свидетел на нищо, което да ме накара да заключа, че те ще се намесят или няма да се намесят директно. Те си имат главна директива за ненамеса, към която си се придържат. Вярно е, че евентуални действия от страна на негативните сили биха могли да отворят известно пространство за действие на позитивните сили. Зная със сигурност, че в определен момент, когато се осъществят енергийните промени и ние се превърнем в цивилизация от 4-та плътност, тези хора и същества с негативна вибрация няма да могат да съществуват в нашата реалност. Възможно е напълно да изчезнат от нашата реалност. Различните изследователи и източници представят различни теории по този въпрос, но те си остават само теории, независимо колко силно вярва някой в тях. Не всичко е ясно и никой източник не може да каже със сигурност какво точно предстои да се случи. Според Сините птицеподобни и останалите същества от Сферите, всеки, който се представя за гуру или за всезнаещ източник, следва да се отбягва.

В6. Твърдиш, че по време на преговорите със съществата от "Алианса на сферите" бели крилати Драко лидери са пожелали да им се осигури безопасно напускане на слънчевата система, като са изразили готовност да пожертват своите Драко войници и други подчинени, но предложението им е било отхвърлено. Какво е настоящото положение на тези Драко лидери и каква ще бъде тяхната роля в бъдещите преговори за бъдещето на Земята?

Да, спомням си, че вече дадох информация по този въпрос в предишните си отговори. Това беше най-ужасяващата среща, на която досега са ме карали да присъствам. Първоначално беше планувано тя да се проведе в една подземна база. Бях внезапно прибран от дома си по обичайния за "Алианса на сферите" начин на транспортиране. Едно от сините/индиговите сферични същества се появи в стаята ми, приближи се на около 45 см от гърдите ми, след което внезапно се разшири, при което аз се оказах във вътрешността на сферата, носещ се свободно в центъра й. Тя се стрелна навън и ме отведе до една огромна сфера, която обикновено е извън фаза. Материализира се стая, в която бях спуснат. Оказах се в присъствието на няколко Сини птицеподобни. Те ми съобщиха, че сутрешната конференция на съюзниците на Драко е била отменена и ми показаха холографска сцена, в която тези влечугоподобни същества комуникираха едно с друго телепатично от разстояние и обсъждаха ужасните неща, които щели да направят на делегата на "Алианса на сферите" (мен). Като се почне с това да ме разкъсат на парчета и се стигне до това да ме "превърнат в мъгла" с подобно на урина вещество с цел да деморализират и обидят мен и "Алианса на сферите". Тази информация силно ме разстрои и бях върнат у дома. Изпитах ужас, когато на следващия ден с мен се свърза контактът ми от "ТКП алианса" и ми каза, че срещата е била пренасрочена. Честно казано, направо побеснях. Вечерта бях сънувал няколко доста неприятни сънища във връзка с видяното преди това. Успях да се договоря мястото на срещата да бъде променено, така че тя да се проведе в надземна база, и ми беше позволено като мярка за безопасност да доведа със себе си 4 топ военни от "ТКП алианса" (които също така бяха и интуитивни емпати). Все още се колебаех дали да присъствам на тази конференция или не. Всички подробности относно тази среща ще бъдат изложени в електронна книга, която в момента Дейвид Уилкок подготвя.
А сега ще дам малко повече информация относно горния ти въпрос. Докато бях на тази среща, високото 4 метра бяло влечугоподобно с благородническо потекло отначало се опита да ме командва и да ме накара да му се подчиня. Не зная как и защо, но почувствах, че ме обзе някакво странно усещане за изпълненост със сила и успях да отговоря от името на Сините птицеподобни с достойнство и авторитет. "Благородникът" беше видимо озадачен от това, че не се гърча в краката му, както беше свикнал да правят хората в негово присъствие. Той беше едно много могъщо същество, което комуникираше телепатично по начин, с който никога преди това не се бях сблъсквал в многобройните си комуникации със същества, използващи телепатия. Той сякаш излъчваше силна, проникваща енергия, която пронизваше слепоочията ми. По време на тази комуникация той ми каза, че ако "Алиансът на сферите" позволи на всички Драко "благородници" да напуснат слънчевата система, те ще им предадат всички влечугоподобни от по-нисшите касти, както и всички свои извънземни и човешки последователи, явяващи се контролният апарат на повърхността на Земята. Когато повторих гласно предложението му, хората, които бяха там и които ни го бяха представили и бяха представили самите себе си като "Комитетът на 200-те", бяха очевидно шокирани и разтърсени. На срещата не се случи почти нищо повече. След края й ние се струпахме при асансьора на затворената търговска сграда, в която се беше провела срещата, и се отправихме към зоната на покрива, в която преди това бяхме пристигнали (веднъж щом се озовах на покрива, аз започнах да се треса неконтролируемо вследствие на изживения ужас). Скоро след това много от останалите групи на Кабала/Илюминати научиха за тази среща и започнаха да изпадат в паника и хаос. Отне ми известно време да се съвзема от това преживяване, като в продължение на дни страдах от главоболие и гадене. Още преди да се възстановя напълно, аз присъствах на конференцията на "Супер Федерацията на човекоподобните извънземни", на която членовете на "Комитета на 200-те" присъстваха в ролята на Земни делегати. Именно тогава те научиха, че "Алиансът на сферите" е отхвърлил молбата на Драко "благородниците". От този момент нататък отношенията между групите, които допреди това бяха донякъде обединени под чадъра на Кабала/Илюминати, започнаха да стават все по-лоши и хаотични.

В7. Говори се, че повечето подземни бази на Кабала/МКК/Драко в САЩ и на други места по планетата са били разрушени от предишни действия на "ТКП алианса". Вярно ли е това?

Не. През последните около 15 години бяха разрушени няколко подземни бази от воюващите помежду си извънземни групи (някои от които могат да се приемат за позитивни, но за които "Алиансът на сферите" счита, че все още са до известна степен ориентирани към служене-на-себе-си). Доста подземни/подводни "посолства", градове и бази бяха разрушени от групи, които преди това са били донякъде в съюз. Тази тенденция доста се засили през последните месеци и много от земетресенията, които се случиха, бяха резултат от тези битки между негативните сили. Някои от тях са се обърнали за помощ към извършващите черни операции военни групи и към гражданите на различни нации, живеещи на повърхността на планетата, да им окажат подкрепа в конфликтите им едни с други. Именно тук са замесени някои от служещите си с измама "древни Земни отцепнически цивилизации" (които са човешки), които са успели да убедят посочените по-горе групи, че са "позитивни извънземни", дошли тук, за да спасят човечеството. От дълги години те манипулират хората, живеещи на повърхността на планетата, за да си набавят военна помощ и етерни енергии в името на своята цел да си отмъстят на своите врагове (други древни отцепнически групи, различни извънземни и контролирани от Кабала ТКП агенти и персонал). Много малка част от военните действия са се дължали на операции на "Базирания на Земята алианс" или на "ТКП алианса". Това също така до голяма степен е принудило групите на Кабала да използват срещу враговете си и малкото технологии за контрол над времето и за предизвикване на земетресения, които все още са им останали, доколкото разположените им в космоса оръжия в по-голямата си част са били унищожени. Не бихте могли да научите това, ако гледате контролираните от Кабала новини, но истината е, че сред тези групи цари пълен хаос.

В8. Говори се, че по-голямата част от силите на влечугоподобните Драко са били прокудени от планетата и че са останали единствено кръвните фамилии на Кабала/Илюминати, които се опитват да предотвратят разкриването на технологиите за свободна енергия и истината за съществуването на извънземен живот и са се заели да реформират съществуващата световна финансова система. Такава ли е действително настоящата ситуация на планетата?

Не. В момента се провежда масирана дезинформационна кампания, която има за цел да контролира официалния разказ за настоящите събития, а по-нататък да контролира и какво точно ще бъде разкрито на населението. Групите на Кабала искат да разкрият съществуването на някои извънпланетни същества (предимно същества, представящи се за извънземни) и след като видят реакцията на населението, да преценят какво още да разкрият. Те си въобразяват, че могат само леко да открехнат "Кутията на Пандора", за да разкрият само някои неща, но да продължат да крият престъпленията си срещу човечеството и определени технологии, които ще сложат край на заробващата им финансова система. Тези хора се борят до самия край и често използват фрази от рода на: "Ще заграбваме всичко и няма да раздаваме нищо, докато не се стигне до леко пропадане и рязко спиране" (това е пиратска фраза, означаваща, че ще крадат, докато не ги заловят и обесят). Те толкова пъти са успявали да избегнат почти сигурното унищожение на своите групи, че сред тях има мнозина, които са убедени, че ще се отърват и този път. Колкото до влечугоподобните и другите негативни извънземни, които бягат от планетата – всички Драко и други извънземни, които са били на Земята или в други бази из слънчевата система преди спускането на "Земната бариера" и "Външната бариера" от страна на "Алианса на сферите", са все още тук. Те не са избягали или напуснали. Те и човешкият "Елит" са били планирали отдавна да са напуснали слънчевата система преди да се случи което и да било от тези събития. Всички членове на "Програмите" са били напълно сигурни, че времевият прозорец за настоящите събития ще е между 2018 и 2023 година. Никой от тях не е очаквал появата и действията на "Алианса на сферите" или промяна във времевия график.

В9. Спомена за две наскорошни военни акции, предприети от "ТКП алианса" и довели до масово избиване на членове на Кабала/МКК/Драко, които са имали незабавен кармически ефект под формата на запланувани убийства на лидерите на "ТКП алианса", които са били замесени в тези акции. Можеш ли да опишеш по-подробно действието на тези кармични процеси, доколкото подобни екстремни действия от страна на "ТКП алианса" изглеждат донякъде оправдани с оглед на дългогодишните злоупотреби, зверства и контрол, упражнявани от Кабала/МКК/Драко на планетата.

В предишните си отговори вече казах доста по този въпрос, но ще допълня каквото мога. Поради вливането в слънчевата система на така наречените "цунамни вълни от космическа енергия", действията както на съществата, ориентирани към служене-на-другите, така и на съществата, ориентирани към служене-на-себе-си, ще влекат след себе си незабавен кармически ефект – бил той положителен или отрицателен. Тези енергийни промени предизвикват видими промени в хората около нас. Обикновено негативните хора стават още по-негативни (като често пъти по тази причина разкриват истинския си облик и се самоунищожават), а положителните и любящи хора стават още по-положителни и любящи (стават още по-силно ориентирани към служене-на-другите и по-щедри в отдаването на време, умения и пари в полза на нуждаещите се).
За съжаление, вследствие на някои наскорошни отцепвания от МКК и други групи, в "ТКП алианса" дойдоха хора с напълно различен етически облик и виждания за това как следва да се извоюва победата. Някои от тях решиха, че базите на Марс и на Земята трябва да бъдат превзети при първа възможност. Никой, който е с ума си, не би посмял да нападне базите на луната, поради силния ответен удар, който би настъпил от страна на другите раси, които имат посолства на луната и са обвързани с договор за ненападение. Така просто не се прави.
Тези наскорошни отцепници също така разполагаха с известни навременни и оползотворими разузнавателни данни относно две бази и успяха да убедят някои от членовете на "ТКП алианса" да предприемат действия на тяхна основа, без одобрението на Съвета. Това доведе до осъществяването на нападение над едно от съоръженията на Марс, към което имаше прилежаща колония с помощен персонал. Цялото това съоръжение беше напълно унищожено, наред с повече от четвърт милион невинни семейства, живеещи в прилежащата колония, които представляваха робска работна ръка. Това наподобяваше бомбардирането на Япония в края на Втората световна война. Второто нападение беше една по-малка атака над подводно съоръжение (намиращо се встрани от бреговата линия на Северна и Южна Каролина, САЩ), управлявано от Драко, но с участието и на човешки персонал. В това съоръжение имаше стотици отвлечени хора, над които се провеждаха експерименти, които бяха изличени от лицето на Земята ведно с базата. През последните седмици имаше серия от атаки, осъществени от инфилтрирани агенти на МКК, които бяха успели да проникнат в редиците на "ТКП алианса" заедно с някои отцепници. Техни мишени бяха командите и водачите, които бяха взели участие в споменатите по-горе две нападения (зверства). На проведената преди това среща тези хора отрекоха, че това са зверства и твърдяха, че това са просто действия в една протичаща в момента война и че случайните жертви са неизбежни. Те не изразиха съжаление за стореното от тях и това в крайна сметка ги настигна под формата на карма.
На последните срещи това беше обяснено на членовете на Съвета на "ТКП алианса", които бяха разстроени от това, че не бяха получили предупреждение от "Алианса на сферите" (който не се намесва в нашата свободна воля или в произтичащите от нея кармически последици). Всичко това също така сериозно разруши доверието между групите на отцепниците и групите на "ТКП алианса". Веднага след двете зверски нападения отпреди няколко месеца бяха проведени множество разговори относно начините на противодействие. Сините птицеподобни помолиха повече да не се извършват широкомащабни нападения над инфраструктурата на МКК, и Съветът на "ТКП алианса" и "Алиансът на сферите" се договориха да опазят тази инфраструктура и да я предадат в ръцете на Земното човечество след разкриването. След събитието на пълното разкриване се планира робите от тези бази да бъдат изведени от тях и отведени при някои от доверените съюзници, които да им помогнат да се възстановят физически и емоционално от преживяното чрез своите рехабилитационни програми.Д-р Майкъл Сала - exopolitics.org

31.05.2015 г.

Превод: Мария Казакова