петък, 21 януари 2011 г.

Програма за изтребване на българския народ

Програма за изтребване на българския народ - Приета на московския ционистки конгрес 1988 г.

I. Удържане на властта:


1. Заграбване на средствата за масова информация.
2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат местни имена и външност. 
3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите заместници трябва да бъде от нашите. 
4. Да не се допускат до властта трудещите се. 
5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол. 
6. Масон, който е оставил следи при провеждане на акция или използване на специални средства, завършва живота си със самоубийство или го ликвидират. 
7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в обществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, независимо от степента на активност.

II. Идеология:

1. Средствата за Масова Информация, литературата и изкуството да се използват за демонстриране преимуществата на капитализма пред социализма. 
2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва митът за антисемитизма. 
3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, промиваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимилацията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове. 
4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с добри намерения - може да се говори всичко. 
5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги сред обществото. 
6. Да не се допуска разпространение на листовки, обръщения, възвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и възмездие.

III. Денационализация:

1. Да продължи смесването на расите под вида на интернационализъм. 
2. Да се използват всякакви средства за пълно национално обезличаване на българите. 
3. Под претекст за борба с национализма и шовинизма да се унищожава всичко национално. 
4. Да се осигури повсеместно организация и управление на българофобията (да се унищожава всичко българско с всички възможни средства). 
5. Да не се допуска разпространение на българската предхристианска религия, тази религия да бъде обявена за фашистка. 
6. Да се приобщят българите към робските религии, а в православието да не се допускат никакви инициативи и свободомислие. 
7. Да не се допуска в паспортите на гоите графа “расова принадлежност” и да се ликвидира графата “националност”. 
8. Да не се допуска статут на коренно българското население и други подобни ереси, които позволяват възраждане на нацията и културата. 
9. Да не се допуска създаването на Центрове на българска национална култура.

IV. Отнемане на свободите и възможностите за инициатива на българите:

1. Своевременно да се попълват психиатричните лечебници, местата за лишаване от свобода, болниците, трудововъзпитателните училища, дисциплинарните батальони и др. 
2. Да не се допуска гоите да създават свои разузнавателни школи; стадото трябва да бъде под пълен наш контрол, да не се допускат никакви организирани съвместни действия, които биха им осигурили непобедимо положение и идейно оръжие; науките за управление да се създават само от юдеи; никакви координационни и консултативни съвети, начини за бърз обмен на информация и оповестяване; да не се допускат национални организации, фашизъм или национализъм в каквато и да е форма; да не се позволява на гоите да събират адреси и телефони на юдеи, нито да създават методи за борба с ционизма. 
3. Да се отвлича вниманието на гоите с каквото и да е, да се използват разнообразни средства за борба. Всички наши действия трябва да бъдат гъвкави и неотразими. Противниците трябва да бъдат дискредитирани и разединени, да бъдат принудени да се съобразяват с нас и да търсят съюз с нас, да бъдат обезглавени, да се атакуват щабовете им, а нашите хора да ги дезорганизират. 
4. Да се пречи на издаването на трудове, насочени срещу нас - “Какво да се прави”, “Как да действаме”, “Схеми за действия по направления”, “Славянски лидери”, “Методи за привличане на хората и борба за аудитория”. 
5. Прокуратурата не трябва да отчита дейността на членовете на тайни общества – нито ционисти, нито юдеи, нито полуевреи, нищо, което е свързано с нас. Да не се търсят причините за самоубийствата. 

V. Забавяне развитието на гоите:

1. Необходимо е гойското стадо да се държи в нищета и безправие. 
2. Нашето обкръжение трябва да осигурява забавеното развитие на гоите и управление насоките на тяхното развитие. 
3. По-често да се пуска музика с наркотично действие, да се промиват мозъците, да се използват трудно откриваеми музикални тонове, които изтриват паметта в дълбочина. 
4. У гоите всичко трябва да бъде робско - храната, религията, идеологията, науката, отношението им към нас, оръжията и средствата за защита, начинът на живот, средствата за информация, образованието, професиите, положението в обществото, жилището, културата. 
5. Посредством вредни и непълноценни храни гоите да бъдат превърнати в безпросветно стадо, в безинициативни, бездейни и .затлъстели свини. Кръвта им трябва да бъде кисела, а не алкална. 
6. Да създадем и да удържим превъзходство над гойското стадо, да бием постоянно по слабите точки и ключовите центрове на гоите, по-бьрзо да преминем към решаващия стадий в овладяването на света и пълното подчиняване на гоите на нашето международно правителство. 

VI. Да унищожаваме противника чрез асимилация, като хуманна форма на геноцид:

1. Юдаизмът, ционизмът, всемирната еврейска нация и Международното правителство органически не могат да приемат създаването и съществуването на български семейства. Затова е необходимо да се погрижим в най-кратки срокове да асимилираме максимален брой български момичета сред другите народи. 
2. Разбира се, не бива да се използват сексуалните контакти по предназначение и за създаване на семейства, а само за развращаване на младежта, за насаждане на полови извращения, за увеличаване броя на конфликтите и разводите, а в крайна сметка за намаляване числеността на българите. 
3. В никакъв случай да не се допускат насърчения или помощи за създаване на деца от български съпружески двойки с висока степен на национална чистота. 
4. За засилване на асимилацията не бива да се отказваме и от старата идея за кастрация на гоите.

VII. Създаване и поддържане на условия на нищета и безправие:

1. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки. 
2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност и глупост, а те на свой ред - масова престъпност. 
3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, независимостта, свободата и националните богатства.

VIII. Масова дебилизация на гоите:

1. Врагът в максимална степен се деморализира, когато вижда, че всичко, което става около него, е лъжа, разруха и грабеж. (!!!)
2. Образованието за гоите трябва да създава морални уроди. 
3. Схемата за действия трябва да бъде съгласувана с Единния план, разработен от Световното правителство. 
4. Засега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се допуска намаляване градуса на спиртните напитки.

IX. Употреба на бойни психотропни вещества, променящи човешката психика:

1. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително време.
2. С чисто наркотично действие.
3. Убиващи интереса към определени видове занимания и умствена дейност.
4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки.
5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство.
6. Възбудители на половата дейност у мъжете и жените, което води до полови извращения.

Х. Методи за масово отравяне на гоите:

1. По пода да се разлива живак, например когато се напуска жилище.
2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои. 
3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на развитите страни.

XI. Съкращаване числеността на гоите до разумни граници чрез скрити форми на геноцид в нашата тайна едностранна война:

1. Да продължи изтребването на гоите по метода на “своеобразното демографско съкращаване”. 
2. Да се продължи демографското съкращаване на българите до 3 пъти за едно поколение чрез юдомасонския похват “помощи за самотни майки”. 
3. В обществото зле се възприема идеята за “остаряване на нацията”, като се оставят да живеят само неспособните на съпротива. 
4. Ако се работи умно, с българите можем да приключим бързо.

XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид:

1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства. 
2. Да се поддържа високо равнище на детска смъртност у българите и да не се допуска такава при юдеите. 
3. Да се поддържа висока смъртност сред българската младеж. 
4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване в брак. 
5. По всякакви начини да се влошават отношенията между гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им. 
6. Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материални загуби, чрез глад и обедняване. 
7. Да се предизвикват безпорядъци и масови вълнения и да се използва армията, силите на закона и правосъдието за възстановяване на реда, което да води до съкращения на гоите в ограничени количества.

XIII. Унищожаване на противника със средствата на медицината:

1. Да се увеличат забременяванията и абортите сред малолетните момичета, водещи до стерилност, “случайни” помятания, преждевременни раждания, мъртвородени деца и усложнения след раждането. 
2. Необходимо е да се саботират грижите за бременните, новородените и родилките и да не се допускат реални мерки за защита на майчинството. 
3. Да се спъва профилактиката и да се прави всичко за намаляване средната продължителност на живота на гоите. 
4. По време на лечение или зъболечение, в раната да се поставят зарази или отровни вещества. 
5. При всяка операция да се присаждат на пациента ракови клетки от онкологично болни. 
6. Да се употребяват лекарства с променен химичен състав и лекарства, лишени от лечебни свойства, чрез предварително облъчване, замразяване и т. н. от лекарите. 
7. Класическо бавно отравяне с малки дози отрова. 
8. При рентгенови снимки и прегледи да се увеличава силата и продължителността на облъчването. 

XIV. Действия чрез контролираните средства за масова информация:

1. Да се поддържа стабилна тенденция към българофобия и национален нихилизъм. 
2. Да се обявяват всички патриотични и национални движения на гоите за фашистки, националистически, шовинистки, терористични и консервативни, да бъдат оклеветени, очернени и да им се лепват етикети. 

XV. Повсеместна и постоянна гавра с врага:

1. Над българите може да издевателства който си иска и както пожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност имената на нашите ще бъдат винаги засекретени. 
2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои (“колаборационисти”).
3. Необходимо е с българският народ да се разправим по-бързо, защото после ще бъде късно. Хилядолетният ни враг е още жив.

13 коментара:

 1. и що така като са толкова велики тези 'деи само 9 държави в подкрепа за тях при гласуването за палестина и пръст от гойска България за всички като въздържали се? Пийте си хапчетата

  ОтговорИзтриване
 2. от цялата работа евреите дебел ще го дъвчат глобално щот е пълно с хора, които са им виновни и без да са виновни.. във всеки случай добре работи античифутската система и въпреки 21-ви век си намира пролуки

  ОтговорИзтриване
 3. vsi4ki da se obidinim sre6tu tazi zgan .tia ne6ta misla 4e naiztina se slu4vat v posledno vreme.

  ОтговорИзтриване
 4. Това е абсолютната истина за намеренията на Хазарските ционисти срещу България ! Нека никой да не ги нарича Евреи - те са потомци на Хазарите, приели ционизма ( Йудаизма ) през 740 г.от н.е., и най голям враг на Българите още от време оно ! Защото нашите предци, в съюз с руснаците, са изиграли решаваща роля за унищожението на престъпното им държавно формирование - Хазарския Хаганат ! Те са били още тогава държава от престъпници, извратеняци и генетични изроди, от които била писнала цяла Източна Европа, и за това се е наложило да бъде разтурено държавното им формирование ! И за това са се разпространили в Европа и в целия свят тези престъпни боклуци, и от тогава ни мразят ! Всеки кадърен Български историк ще потвърди за известното, но неразпространявано писмо на главния равин на Кордоба ? до вече Йудейския владетел на Хазарите, Йосиф 5ти от 8ми век - ,, Българите трябва да бъдат унищожавани безмилостно и навсякъде ''. Да се събудим, да разобличаваме навсякъде Хазарските престъпници, които избиха семитските евреи в лагерите, и набедиха Хитлер, които бяха главните убийци в нашите лагери на смъртта, като Исак Франсес, с прякора ,, Българоубиец'', и др., и да изчистим България от предатели и от тези престъпни антибългарски твари ! И така скоро и помен няма да остане от Сатанинското им котило в Израел ( в превод от иврит - ,, богоборец '',), както и от марионетките им деградиралите САЩ,, Англия и Франция ! Нашите древни Богове ще ни запазят ! През Август 1996 един от престъпната ротсшилдовска фамилия, най големия враг на България, Едмонд дьо Ротшилд беше казал -,, България до 2030 няма да я има !'' След три месеца се спомина,, наказан от Всемогъщия Тангра, и сега го духа на Дяволите в Ада ( Хадес ) ! Да живее България !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано ги изтрепе незнайна болест или астероида!

   Изтриване
 5. Звучи много страшно и ужасяващо , но е факт и е в действие вече от доста години!!!

  ОтговорИзтриване
 6. Не ми се мисли изобщо какво очаква бъдещите поколения !!!

  ОтговорИзтриване
 7. Вие и ние ще се побъркаме КОЙ Е автора на това писаниеКой?????си позволява да пише всичко това????отговорете ми моля Ви.......и аз ще ви напиша цял роман във ОТГОВОР......

  ОтговорИзтриване
 8. "Московския ционистки конгрес" проведен в Женева !!!

  Стига с това ционистко промиване на мозъци и подсъзнателно настройване срещу Русия. Статията е писана от точно тия, за които става дума в нея!

  ОтговорИзтриване
 9. не са само писаници и писания,това е реалност и факт...ако някой още не е чувал и не е чел за "планът на Ран" или планът за разорение на България – проектът „Ран-Ът“,за който се говори още от '90-нека потърси материали в Гугъл...

  ОтговорИзтриване
 10. Не е ли време да излезем от черупките си и да си върнем България

  ОтговорИзтриване
 11. Русия тук няма нищо общо!Комитет 300 иска населението на земята да е 2 милиарда,които ще бъдат послушни роби. Гледайте интервю на Аарон Руссо,ще бъдете доста изненадани. Русия е се опълчила срещу техните планове,затова я направиха изгой. Но тя ще победи в тази битка и затова България трябва да е с Русия,за да може да се спаси!

  ОтговорИзтриване
 12. Titus Flavius,по-горе е обяснил всичко! Тези уроди, евреите, нямат място на земята!!! Аз лично мисля, че обикновени човеци нямат потенциал да замислят такива изродщини. Колкото и кръвожадни да са. Има намеса според мен, от други светове. Жалкото е, че ни мислят злото!

  ОтговорИзтриване