четвъртък, 3 февруари 2011 г.

Произхода на човечество - Сътворение или еволюция?! Първа Част

Официалната наука днес обяснява произхода на човечеството с еволюционната теория на Дарвин. На практика обаче все повече археологични находки и научни изследователски резултати подкрепят теорията за създаване на човека. Всъщност Библията не е единственото свещено писание в което пише, че човекът е сътворен.

Защо в своите манипулации и фалшификации учените са подкрепяни от видни професори? Защо библейските текстове обясняват появата на човека по-правдоподобно, отколкото теорията за еволюцията? Какво разказват древните записи на египтяните, преданията на шумерите, клинописите от Месопотамия и книгите на майте? Каква дейност се извършва днес в египетските пирамиди и защо обществеността е в неведение? Дали египетските предания, наричани от науката "Книга на мъртвите" и "Култ към мъртвите", на практика не са разкази за космически пътешествия? Съществува ли връзка между несъвършенствата в днешните общества и факта, че истината за възникване на човечеството се крие от учените?
В своето блестящо изследване немският журналист Ердоган Ерчиван с невероятния си усет разкрива драматичните събития, съпроводили появата на човечеството, разкрива фалшификации и съмнителни факти, върху които еволюционната теория е изградена на пясъчни основи. Един оживял от преданията разказ за живота на нашата планета, за мястото й в глобалния космос, за силата на Живота. Ще се повтори ли историята?
Приетата във всички религии и особено точно формулирана от Елена Блаватска класификация на съществувалите земни цивилизации или както тя пише коренните човешки раси...

ПЪРВА РАСА-ангелоподобни хора-тая раса била създадена на земята чрез уплътняване на духа. Били са с огромни размери и са имали повече характеристики на вълновата форма на живот, отколкото на физическата.

ВТОРА РАСА-призракоподобни хора-били са още по плътни благодарение на появилия се материален компонент, огромни размери, еднополови, размножаване чрез пъпкуване, могли са да минават през стени.

ТРЕТА РАСА-лемурийци-ранни четириръки, късни-двуръки.
Най-високо развита, използвала е технологии основани на вълновите енергийни принципи, имали са плътно физическо тяло.
РАННИТЕ ЛЕМУРИЙЦИ-са били четириръки с две лица,а на тила са имали трето око.били с ръст-40-60м и еднополови.
КЪСНИТЕ ЛЕМУРИЙЦИ-били 10-20м високи с едно лице, двуръки, двуполови, те са оставяли знанията си на така наречените златни плочи скрити до ден днешен в тайници.

ЧЕТВЪРТА РАСА-атланти-високоразвита раса, но в по-малка степен, отколкото лемурийците.Атлантите били с ръст 5-6 метра,външно приличали на съвременните хора.Отличавали ги признаци-ципи, дълъг език, прибиращ се полов член, 40 зъба и др.Основна част от атлантите загинали по време на всемирния потоп преди-850 000г, но някои от тях доживели до преди 12000г

ПЕТА РАСА-арийци....т.с.-ние....за нея се твърди, че се зародила в недрата на атлантическата цивилизация преди около милион години.Арийци се наричат всички земни жители, а не само германците.Ранните арийци били с ръст 3-4м...след това той намалява.27 юли 9792г преди христа Атлантида потъва в океана-Орион, Венера и още няколко планети заели специфични кодови позиции.Висшите жреци, които успели да избегнат катастрофата отнесли тези знания със себе си и в последствие ги складирали в лабиринта-Божия кръст-в Египет.Там те създали и план, който да послужи на човечеството като предупреждение за следващия катаклизъм,защото през 2012г звездите ще заемат същите позиции, които са имали по време на гибелта на Атлантида.


Люлка на човечеството

Eдин от най-старите въпроси, които вълнуват човечеството, е този за човешкия произход. Къде са се появили първите хора, кога са започнали да се разселват, в какви посоки са тръгнали - това са все неизвестни, за които археолози, антрополози, еволюционни биолози спорят от десетилетия.
Повечето учени са единодушни, че човекът, такъв, какъвто е сега, е произлязъл в Африка, най-вероятно преди около 150 хил. години и по-късно е колонизирал земното кълбо. Но точно кога е започнала миграцията и какъв е бил нейният маршрут е спорна тема. Светлина върху тези въпроси хвърли разгадаването на човешкия геном.
Геномът е цялата ДНК на един организъм. Той представлява пълният набор от кодирани инструкции за създаването и поддържането на организма.
Американският проект "Човешки геном", продължил от 1990 до 2003 г., имал за цел да открие гените в човешката ДНК и да определи точния ред на трите милиарда бази, които я изграждат. Тези бази градят нашите гени и определят начина, по който всеки един от нас ходи, говори, мисли, спи, боледува, старее...
Защо разчитането на генома беше определено като постижение, по-значимо и от първите стъпки на Луната? Защото се очаква да революционизира фармацевтиката и превантивната медицина, да тласне напред генната терапия, да се намеси в процесите на стареенето. Освен конкретните ползи в медицината, разчитането на генома има и по-абстрактни заслуги. То даде нова гледна точка по въпросите за произхода на човека и как той се е разселил.
Според една от теориите, вълната от преселение е започнала в Африка преди 50 хил.години. Като посоката е била на север през Северна Африка към Средния Изток и след това на изток и запад към Азия и Европа.
Според друг модел съвременният човек е напуснал Африка чрез многократни вълни на преселение, които са започнали преди 80 хил. г., когато древните заселници са се разпръснали по северни и южни маршрути.
Трета теория, въз основа на генетични изследвания, показва, че е имало само една вълна на преселение преди 60 и 75 хил. г. Според теорията съвременният човек е напуснал Източна Африка като е прекосил Червено море, след това е пътувал на юг по брега на Арабския полуостров, стигайки до Индия, Малайзия и Австралия.
Поддръжник на тази теория е индийският генетик Кумарасами Тангарай. Той изследвал населението на островите Андаман и Никобар, които се намират близо до брега на Тайланд. Проучването било фокусирано върху митохондрийната ДНК, генетичен материал, който се предава по майчина линия и се намира във всяка човешка клетка. Според изследванията на специализираната ДНК, всички хора произлизат от една обща прародителка, която е живяла преди 150-200 хил. г.
Ученият стигнал до извода за общия произход на 6 изолирани местни племена на островите. По-ранни изследвания сочат, че Никобарите произлизат от Югоизточна Азия и най-вероятно са достигнали островите сравнително скоро, преди 15-18 хил. г. В миналото учените са смятали три от племената за "по-близко по произход до азиатците, отколкото до африканците". Но когато бил определен точният ред, в който са подредени базите на ДНК, открили уникални вариации, които не са намерени досега никъде в света. Откритията накарали Тангарай да предположи, че племената произлизат от най-ранни преселници от Африка.
На базата на мутациите изчислили, че те са се преселили преди 50-70 хил. г., като са поели по южния морски маршрут.
Друг учен - Спенсър Уелс, на базата на кръвни проби на хора от всички краища на света, заключава, че всички съвременни хора имат общ праотец - мъж от Африка. Това означава, че всички ние сме братовчеди, разделени в 2000 поколения, казва Уелс. Следвайки южната брегова ивица на Азия, първите преселници прекосили около 250 км от морето и колонизирали Австралия преди около 50 хил. г. Аборигените на Австралия са потомци на първата вълна от миграции извън Африка. Втората вълна напуска Африка преди 45 хил. г. и се установява в Средния Изток, като малки групи стигат до Индия и Китай.
Тъй като ледниците през ледниковатa епоха започнали да се отдръпват преди 40 хил. г. и температурите се повишили, хората се насочили към Централна Азия и за кратко време се умножили.
Малки групи напуснали Централна Азия преди 35 хил. г. и се отправили към Европа. Преди 20 хил. г. друга малка група от Централна Азия се преместила още по на север в Сибир и Арктическия кръг. Археологически находки сочат, че Северна Америка е населена едва преди около 12 хил. г. Обаче според други учени има лингвистични и археологически доказателства, на базата на които може да се предположи, че тези земи са заселени преди 30 хил. г.
Мутациите в Y-хромозомата на хора от Северна и Южна Америка показват обаче, че предците им са пристигнали по тези земи преди 15-18 хил. г.
В друго изследване на кръвни проби, събирани за период от 10 г., от 40 групи хора, живеещи в и около някогашната Монголска империя на Чингиз Хан, Спенсър Уелс установява, че 8% от мъжете, живеещи в региона, имат идентични Y-хромозоми. Това се отнася за 16 млн. потомци, живеещи днес.
Археологически находки и текстове за историята и културата на региона разкриват как се е стигнало до общата хромозома на толкова много хора. Когато Чингиз хан починал, неговата империя се разпростирала в Азия. Военните му завоевания са включвали 100-процентово клане на победените. По този начин той заличава много населения.
Съвременни документи сочат, че след като дадена земя е завладяна, войниците започват да плячкосват и изнасилват жените. Разбира се, пръв от хубавите жени се възползвал Чингиз.
Освен това неговите синове били особено плодовити. Те разширили империята и установили властта си в региона за няколко века в култура, при която харемите били норма. Най-големият син на хана имал 40 синове. Внукът му Кублай хан пък имал 22 законни синове и прибавял по 30 девици към харема си всяка година. Това е красноречив пример, че културата играе важна роля за генетичното разнообразие в човешките популации, според Уелс.
Възможността да се разгадава човешкия геном дарява гените с невероятния статут на археологически находки. В случаите, където няма истински археологически артефакти, една капка кръв може да вдигне завесата пред фундаментални въпроси като - къде се е появил първият човек, къде се е преселил, откъде е минал. Всички ние с нашата ДНК сме живата история на човечеството.


По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар