вторник, 3 май 2011 г.

ПРОЕКТ "СИНИЯТ ЛЪЧ"


Настоящия проект на НАСА "Синият лъч" има Четири различни стъпки за постигането на Ню Ейдж религията, включващ идването на т.нар. Антихрист. Трябва да запомним, че Ню-Ейдж религията се явява самата основа за Новото световно управление и без тази религия - "Ню Ейдж" - осъществяването на диктатура от страна на новия Световен Ред се явява невъзможно. Ще повторя, че: без универсалната вяра в Ню-Ейдж религията, успехът на Новия Световен Ред е невъзможен. Ето защо проектът "Син лъч" е толкова значителен и важен за тях. Затова и е бил добре прикриван до сега. 


Първата стъпка или стъпка № 1 на Проекта, включва разрушаване на археологическото познание. Тя включва изкуствено предизвиквани земетресения в райони от планетата, където могат да произтекат нови разкрития, окончателно разкриващи на хората измамата на фундаменталните религиозни доктрини. Фалшификацията на тази информация ще бъде използвана, за да бъдат накарани нациите да повярват, че техните религиозни доктрини са били от векове не доразбирани и погрешно интерпретирани. Психологическата подготовка за тази първа стъпка вече беше приложена с филма "Една одисея през 2001 година", сериите на "Стар Трек", както и "Междузвездни войни", всеки един от тези филми се занимава с нашествия от пространството, подбуждащ противодействия срещу завоевателя. Последният филм "Джурасик парк" се занимава с теорията на еволюцията, открито заявявайки, че Божието слово било лъжа. Това което е важно да се разбере в тази първа стъпка е, че тези земетресения ще се случат в различни части на света, където научни и археологични пластове на познанието трябва да бъдат изгорени или унищожени. 

Това е първоначалната подготовка за плана, тъй като в същност крайната цел се явява унищожаването на вярванията (верите) - съответно само християнска и мюсюлманска върху планетата. За да стане това възможно е нужен някакъв фалшив аргумент от далечното минало, твърдящ, че нациите и техните религии, са били неправилно разбрани и дезинтерпретирани. 

Стъпка № 2 на Проекта "Син лъч" включва гигантско шоу в пространството с тримерни изображения, оптически холограми и звуци, лазерно прожектиране на множество холографски образи в различни части на света, всяка част получаваща съответния образ съобразно националната и религиозна структура на населението. Гласът на новите божества ще говори на много езици, за да се разбере това, ние трябваше да изследваме различни тайни програми през последните 25 години. В СССР беше усъвършенстван компютър даже беше експортиран и захранен с физико-психологически частици, изградени върху основата на анатомията и електромеханичното строителство на човешкото тяло, както и изследвания върху електричните химични и биологични свойства на човешкия мозък. Тези компютри бяха захранени също така с езиците на всички човешки култури. Диалектите на всички култури бяха вкарани в компютрите чрез сателитни трансмисии. Има два различни аспекта на тази втора стъпка. Първият се явява пространственото шоу. В пространственото шоу, холографските изображения се използват като симулират някакъв край, апокалипсис, който всички народи очакват от векове като вид осъществяване на онова, което било казано от пророците. 

Резултатът на тези режисирани събития ще бъде, да се покаже пред света новия Спасител - Майтрейя, необходим при прилагането на Новата религия. "Даже и най-учените не ще могат да се спасят от грижливо подготвената измама." Стъпка № 3 в проекта на НАСА "Син лъч" се нарича "телепатични електронни двупосочни комуникации". 

В своята статия лейтенант полковник Александър заявява: "Ако е възможно да се захранват изкуствени мисли в мултигенетично поле чрез сателит, тогава контролът над ума върху цялата планета би станал възможен". Още веднъж - би било мъдро да по-разсъждаваме как телевизията, рекламата, модерното образование и различните видове за оказване на социално въздействие се използват в името на манипулацията. В статията на Александър се казва също, че информирането за този вид технологии ще бъде считано от мнозина за комедия, докато не бъде доказано реално, че съществува. Някои хора все още мислят, че светът е плосък. Сега всичко това би изглеждало фантастично, ако хората не знаят, че има такава технология. Тогава поради нощта в която става събитието, хиляди звезди ще се появят в пространството и новият Месия ще се представи на света. Хората не ще бъдат подготвени за това и няма да имат време да се подготвят, за да се спасят от този вид манипулативна технология. Сега те не вярват, а и няма време да се подготвят. Стъпка № 4 на НАСА проекта "Син лъч" 

Тя включва универсално свръхестествено прилагане на електронните средства. Тази стъпка съдържа три различни насоки. Първата трябва да накара човечеството да повярва, че има извънземно нашествие и то може да се случи над всеки един град на земята и така ще бъдат накарани големите нации да използват своите ядрени оръжия. По този начин законодателството на ОН ще изисква всички нации, които премахнат ядреното въоръжение да се разоръжат - когато се покаже, че нападението е било фалшиво. А как ще стане ясно за ОН, че нападението е било фалшиво? Разбира се, те ще са го инсценирали. Второто е, да се накарат християните да повярват, че идва време на горест с евентуалната очаквана интервенция на извънземни. Третата насока в тази четвърта стъпка е, да се осъществи връзка между електроните средства и свръхестествените сили. Вълните, които се използват, ще позволят доказване на свръхестествени сили като пътуване по оптични влакна, коаксиален кабел, електрически и звукови линии, всичко това, за да се проникне до всеки чрез основните приемателни устройства. Предварително монтираните чипове ще са вече в действие. Целта на всичко това е да се създаде страх от извънземни духове, разпространяващи се навсякъде по планетата и довеждащи населението до истерия и лудост, самоубийства и психологически безпокойства. След Нощта на хилядите звезди населението ще се подготви за новия Месия, който ще установи ред и мир на всяка цена, даже и с цената на пълното отстраняване на свободата. Техниките, които се използват в тази четвърта стъпка са същите, които се използват в СССР, за да приеме комунизма. Същите техники ще бъдат използвани, за да се приложи Новия Световен Ред и новата религия по пътя за него. Хората задават въпрос кога ще се случи това и кога ще могат да видят нощта на хилядите звезди, кога събитията ще започнат да текат, как ще се разбере началото. Според множество доклади, ние смятаме, че всичко това ще започне със световен икономически срив - не тотален, но достатъчно голям, за да позволи на уредниците на Новия Световен Ред да въведат някакъв вид над национална валута (евро), преди впоследствие да приложат електронното разплащане, заместващо всякакъв вид книжа и банкноти. Този вид валута (евро) ще бъде използван, за да се принудят хората с техните спестявания да изразходват или вкарат в обръщение част от своите натрупани в парична форма средства. Хората, които имат спестявания и се явяват независими, са единствените, които могат да въстанат срещу тях. Ако всичко рухне, не може да стане и война, банкнотите няма да съществуват. Това е един от първите признаци, но за да се приложи световната електрона парична система. Всеки един, който би могъл да има пари за в бъдеще, ще има начин да трансферира парите си по електронен път. Преди това време, обаче, всеки ще трябва да изразходва своите спестявания и така всеки се оказва 100 % зависим от съвета. За да се предотврати всякаква форма на независимост, Новият Световен ред вече е подготвил имплантиране на микрочипове за някои животни, птици - защо? Те искат да подсигурят факта, че хората които не приемат Новия Световен ред, ще се окажат неспособни да се скрият където и да е. Ако те опитат някъде да се скрият, ще бъдат открити от сателита, заловени и затворени. Новият Световен Ред вече е променил законите на всички нации, за да направи всеки зависим от храната, която използва и витаминозната необходимост. Те променят законите, касаещи религията и психическото здраве, за да могат да контролират и следят всеки един, който е потенциално опасен на Новия Световен ред. Тези които се окажат непоправими, ще бъдат изпратени в поправителни лагери, където техните органи могат да бъдат използвани или продавани. Тези, които не бъдат избити, могат да бъдат превърнати в работна ръка или в роби, използвани за медицински експерименти. Целта на тази диктатура е да се контролира всеки навсякъде върху планетата, без изключения. Ето защо новите технологии бяха въведени навсякъде и като такива, те са Технологии в името на контрола над хората. Технологиите на 1940-1950-те години, бяха използвани за да се помогне на хората да имат по-производителен начин на живот. Новите технологии сега целят тотален контрол над населението. Тази нова технология е изобретена за специфични цели и тези специфични цели се изразяват в поробването на цялото население на планетата и за да се отрече скорошната поява на Антихриста, както и установяването на Новия Световен ред - религия и правителство. Ако вие не можете да видите това, ако не можете да го научите от някъде, ако не можете да го разберете вие и вашето семейство, както и вашите приятели, ще попаднете в мрежата на тоталитарната полицейска държава. 

Емилия Манолова 

Няма коментари:

Публикуване на коментар